Nood aan een professioneel voertuig? Zo financier je die!

bedrijfsvoertuig of cashflow? Kiezen is niet nodig!

Gaat u een professioneel voertuig kopen of "huren"? 

Een nieuwe voertuig, machine of een krachtiger toestel nodig? De technologie evolueert razendsnel, je moet bijblijven en altijd met het beste materiaal werken.

Wanneer je een nieuw voertuig of bedrijfsmateriaal koopt, analyseer je verschillende parameters. Nieuw of tweedehands, aan welke technische criteria moet het voldoen? – en anderzijds hou je ook rekening met de fiscale aspecten gekoppeld aan het gebruik. Maar vóór je je al die vragen stelt, moet je nadenken over de financiering: hoe behoud je je liquiditeiten? Hoe profiteer je van de beste fiscale optimalisatie? Dit zijn de voornaamste mogelijkheden!

 1. Kopen met financiering

Dat is een eerste oplossing. Hierbij vraag je een krediet aan je bank, met of zonder eigen financiële inbreng. Onder bepaalde voorwaarden (een nieuwe of 'bijna' nieuwe machine of wagen bijvoorbeeld) kun je de terugbetaling spreiden in de tijd en afstemmen op je eigen mogelijkheden. Ga na of de rentevoet voldoende aantrekkelijk is en of er geen al te hoge kosten aan je dossier gekoppeld zijn. Via deze formule word je eigenaar van de uitrusting of de wagen. Deze optie lijkt op de leningen op korte en middellange termijn die je aangaat om je activiteit te financieren en je liquide middelen te vrijwaren.

 1. 'Huren' zonder aankoopoptie

Kopen is niet altijd de ideale oplossing als je vergelijkt met 'huren'. Het principe is heel eenvoudig: je betaalt een maandelijks bedrag voor het gebruik van de uitrusting gedurende een bepaalde periode. En als het contract afloopt? Dan geef je het goed terug aan de verhuurder, aangezien je geen aankoopoptie hebt genomen. Je kunt echter wel beslissen om de leasing nog voort te zetten. Een van de voordelen van deze formule zien we in de boekhouding. De uitrusting staat immers niet in de balans van je onderneming. Zo worden al je uitgaven als lasten beschouwd, die fiscaal aftrekbaar zijn. Kortom, je verlaagt op die manier je belastinggrondslag en betaalt dus minder belastingen.

 1. Leasing met aankoopoptie

In deze formule kies je er dus voor om de uitrusting aan het einde van je contract te houden. Hier geldt wel een belangrijk onderscheid ...

 • Is de restwaarde die werd vastgelegd in het contract lager dan of gelijk aan 15% van de oorspronkelijke prijs?

Dan ligt deze oplossing dichter bij de lening op afbetaling, althans op boekhoudkundig vlak. Je maandelijkse facturen zijn kapitaalaflossingen met interest en je moet het goed opnemen in je balans. Resultaat? Je betaalt de wagen af en je schuldgraad neemt eveneens toe. En wat als het contract afloopt? Dan neem je de uitrusting dus over voor hoogstens 15% van de oorspronkelijke investeringswaarde.

 • Is de restwaarde die werd vastgelegd in het contract hoger dan 15% van de oorspronkelijke prijs?

Deze formule lijkt zeer sterk op leasing zonder aankoopoptie, vooral wat de boekhoudkundige verwerking betreft. De wagen staat immers niet in de balans en je kunt de facturen bij je kosten inboeken. Het verschil? Je houdt de wagen.

 1. Let ook hierop ...

 • De staat van het goed aan het einde van het contract is van belang. Vooral om discussies over de restwaarde te vermijden ...

 • Met een 'huurcontract' kun je de btw ook voorfinancieren en de kosten ervan spreiden over de volledige looptijd van het contract.

 • De 'huurformules' zijn soms moeilijk te vergelijken. Advies inwinnen bij een professional is dus altijd een goed idee!

Leasing biedt fiscale voordelen en is ideaal om je liquide middelen intact te houden. Dit financieringsinstrument biedt je bovendien veel flexibiliteit, zowel wat het type van de gefinancierde uitrusting betreft als de mogelijke opties.

Samengevat

 • Een lening op afbetaling om de aankoop van materiaal of een bedrijfswagen te financieren?

 • 'Huren' kan op verschillende manieren: met of zonder aankoopoptie?

 • Welke afkoopwaarde staat in je contract?

 • Materiaal nodig voor jouw beroepsactiviteit? Zelfde principe! 

   

Hoe kunnen we u helpen?