Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Wat weet jij over crowdfunding?

Crowdfunding: voor wie en waarom?

“Crowdfunding” is helemaal ingeburgerd: iedereen spreekt erover, er komen steeds meer platforms en veel KMO’s wagen zich eraan. Maar wat is het en wanneer is het interessant?

“Crowdfunding” betekent letterlijk “financiering door de massa”. Wat dit inhoudt? Zoals elke ondernemer heb je middelen nodig om je project uit te voeren. Met “crowdfunding” kan je op heel veel mensen een beroep doen om je onderneming te financieren. Het idee lijkt nieuw, maar is dat eigenlijk niet. Wel heeft het zich door de opkomst van het internet en de sociale media de laatste jaren snel verspreid. Het aantal webplatforms, samenwerkingsprojecten en vergelijkbare initiatieven is nog nauwelijks bij te houden. Met deze intuïtieve, toegankelijke en aantrekkelijke systemen bereiken ondernemers tegenwoordig een groot aantal potentiële investeerders. Zij gebruiken dit als alternatief voor of aanvulling bij de klassieke financiering.

Eén concept, allerlei formules!

Maar wat heeft “de massa” te winnen bij de financiering van je project? Dat hangt af van het type crowdfunding:

  • reward crowdfunding: je hebt waarschijnlijk al eens horen praten over platforms waarmee je de productie van een muziekalbum, de publicatie van een boek of de verkoop van een prototype steunt. De massa brengt dus kapitaal in om een project mogelijk te maken en ontvangt in ruil een beloning: een exemplaar van het eindproduct, tickets voor een concert of een andere compensatie. Bij sommige ethische of sociale projecten of projecten met een grote maatschappelijke impact leveren de funders een bijdrage zonder iets in ruil te krijgen (of alleen maar een symbolische compensatie). Dat lijkt sterk op een andere formule: crowdfunding via een gift (donation).
  • crowdlending (financiering door een lening): dit is een minder bekende, maar sterk verspreide formule waarbij een onderneming geld leent bij particulieren. Na een bepaalde tijd krijgen zij hun geld terug en de beloning voor hun steun is de interest die op voorhand werd vastgesteld.
  • equity crowdfunding of investering in het kapitaal: de investeerders brengen kapitaal in en ontvangen in ruil aandelen in het bedrijf. Of zij een financiële beloning krijgen - een dividenduitkering of de potentiële meerwaarde van hun aandelen - hangt dus af van het succes van het project.

Er bestaan ook allerlei varianten op deze formules, afhankelijk van de sector, het domein of het land in kwestie.

Een ondernemer is iemand die zonder valscherm van een rots springt en onderweg voor zichzelf een vliegtuig bouwt”, Reid Hoffman 

Waarom de massa aanspreken?

Crowdfunding lijkt vooral een interessante financieringsformule in de start-upfase van een project: iemand heeft een idee, werkt het concreet uit en ontwikkelt het commercieel. In deze vroege fase zijn er veel middelen nodig, maar inkomsten ontbreken nog helemaal of gedeeltelijk. Crowdfunding kan dan nuttig zijn om een beginkapitaal te verwerven. Als de campagne lukt, krijgt het project meteen meer geloofwaardigheid en dat maakt het gemakkelijker om traditionelere financieringskanalen aan te spreken, zoals een banklening. Crowdfunding is ook een manier om een gemeenschap bij je project te betrekken: een uitstekend middel om de leefbaarheid ervan te testen en bovendien goed voor je communicatie.

Werk een totaalstrategie uit

Hoewel er voor “financiering door de massa” veel goede argumenten zijn, mogen we de risico’s (transparantie, controleverlies, enz.) niet uit het oog verliezen. En ook hier geldt: zonder inspanningen geen succes. Onderzoek vooraf of je project rijp genoeg is om de confrontatie met het publiek aan te gaan. Kies zorgvuldig de formule die bij jou past en het meest geschikte platform. Je moet bovendien een heldere totaalstrategie ontwikkelen en crowdfunding niet als een doel op zich of als een geïsoleerd instrument beschouwen. Je aanpak moet immers passen in een ruimer financieringsplan. Daarom mag je ook niet aarzelen om advies te vragen aan je bankier.

 

In het kort:

  • Crowdfunding, wat is dat?
  • Verschillende formules
  • Voor wie en waarom?
  • Tips

Hoe kunnen we u helpen?