Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Scherm je privébezittingen af voor je beroepsactiviteiten!

Scherm je privébezittingen af voor je beroepsactiviteiten

Als iemand zijn eerste stappen zet in de ondernemerswereld, denkt hij of zij alleen maar aan succes boeken. Maar om de hoek loeren ook tegenslagen … Op dat moment is “voorkomen beter dan genezen”, zeker om je gezin en je privébezittingen te beschermen bij een eventuele mislukking. Voorzichtig en vooruitziend ondernemen is de boodschap!

Vennootschapsvorm: beslis met kennis van zaken

Nog vóór je goed en wel start, moet je al de vennootschapsvorm of het “juridisch statuut” van je bedrijf kiezen. Ga hier niet te licht over, want er zijn juridische en financiële gevolgen aan verbonden, onder andere voor je persoonlijke aansprakelijkheid ten opzichte van schuldeisers. Wat betekent dit concreet?

  • Als natuurlijke persoon? Een eenmanszaak kan een interessante keuze zijn, onder andere omdat je dan minder reglementaire en administratieve verplichtingen moet naleven. Maar … eventuele schuldeisers kunnen in geval van nood al je bezittingen in het vizier nemen. Afhankelijk van de grootte van je schulden riskeer je niet alleen je spaargeld, maar ook je auto en zelfs je woning kwijt te spelen.
  • Als rechtspersoon? Als je liever een vennootschap opricht, hangt alles af van de vennootschapsvorm. Sommige bieden je een beperkte aansprakelijkheid, zoals de naamloze vennootschap (nv), de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba of sbvba). Met deze structuren is het mogelijk om de risico’s die je bedrijf voor je privébezittingen oplevert te beperken.

Bvba: let op voor de uitzonderingen!

Zelfs als je je activiteiten in een bvba hebt ondergebracht, lopen je privébezittingen in sommige gevallen toch nog gevaar. Stel dat je zaak niet draait en dat je binnen drie jaar na de oprichting verplicht bent om er de brui aan te geven. De rechtbank van koophandel zal je faillissement dan zorgvuldig uitpluizen. Als je er niet in slaagt om te bewijzen dat je startkapitaal (dat in je financieel plan staat) voldoende was om de eerste twee jaar probleemloos door te komen, dan kan je aansprakelijk gesteld worden als zaakvoerder. Dit is ook het geval als je een zware managementfout hebt gemaakt of als de bank je gevraagd heeft om je persoonlijk borg te stellen voor leningen. Aan het einde van de rit moet je dus de schulden van je bvba met je eigen middelen aflossen, ten belope van het kapitaal dat je in je bedrijf had gestopt.

 Zelfstandige: bescherm je woning

Werk je met het statuut van een eenmanszaak? Dan is het goed om te weten dat je kan vragen om “de gezinswoning niet-vatbaar voor beslag” te laten verklaren. Deze juridische term betekent gewoon dat je privéwoning tegen je schuldeisers beschermd is. Nadat je een verklaring bij een notaris hebt afgelegd, loopt je privéwoning niet langer gevaar voor inbeslagname bij een faillissement of zware handelsschulden. Je kan op deze formule eveneens een beroep doen als je zelfstandige in bijberoep bent. Maar voor een eventuele tweede woning of buitenverblijf geldt deze bescherming niet. En wat als je je beroep uitoefent in je privéwoning? Dan is die alleen beschermd als het gedeelte voor je professionele activiteiten minder dan 30% van de totale oppervlakte beslaat.

Last but not least: je gezinssituatie

Nog andere privéfactoren spelen een rol in het beroepsleven, zoals het “statuut” van een koppel, een eventuele echtscheiding, of er al dan niet kinderen zijn enz. Er zijn veel situaties denkbaar, die vaak complexe gevolgen opleveren: je huwelijksstelsel (met of zonder contract), je statuut als samenwonenden (wettelijk of feitelijk) enz. Daarom is het altijd verstandig om advies te vragen aan een gespecialiseerde advocaat. Een kwestie van voorzichtigheid, maar ook om bepaalde situaties te optimaliseren (denk aan de successierechten). Enkele concrete gevallen:

  • Als je aan de slag bent als natuurlijke persoon, dan ga je bepaalde sociale en fiscale schulden aan (je sociale bijdragen, belastingen, enz.). En als je die niet langer kan betalen, dan moet je echtgenote voor jouw schulden opdraaien … Ook je leveranciers en anderen bij wie je in het krijt staat, mogen jullie gemeenschappelijke bezittingen komen “plunderen” tot ze hebben ontvangen wat hen toekomt. Je kan je partner dergelijke onprettige verrassingen besparen door een “samenlevingsformule” te kiezen die hem of haar optimaal beschermt.

 

  • Denk eraan dat als jullie samenwonen, elke partner gewoonlijk zijn eigen bezittingen en schulden houdt, terwijl in de “wettelijke versie” beide samenwonenden aansprakelijk zijn voor de schulden die in het belang van het huishouden worden gemaakt. Wees in elk geval op je hoede voor een eventueel beslag van de goederen die aanwezig zijn in de gemeenschappelijke woning. Er zal immers altijd een vermoeden bestaan dat ze gemeenschappelijk zijn. Je hebt er dus alle belang bij om een inventaris op te maken van de goederen die elke persoon bezit als je wil vermijden dat je partner mee opdraait voor jouw schulden.

 

  • Heb je je eigen vennootschap en ben je getrouwd zonder huwelijkscontract? Dan moet je goed beseffen dat je bedrijf ook eigendom is van je partner en dat je bij een eventuele scheiding je “baby” in tweeën zal moeten delen … Een huwelijk met scheiding van goederen kan een interessante oplossing zijn, op voorwaarde dat het contract evenwichtig wordt opgemaakt. Want terwijl jij druk bezig bent je bedrijf tot groei en bloei te brengen, heeft je partner misschien een mooie carrière vaarwel gezegd om de gezinslast te dragen. Die “opbrengstderving” valt te compenseren met specifieke formules.

 Voorkomen is beter dan genezen — Latijns spreekwoord

Samengevat

  • Kies met kennis van zaken de juiste vennootschapsvorm
  • Wees waakzaam in elke situatie waarvoor je aansprakelijk zou kunnen worden gesteld
  • Ook je gezinssituatie is doorslaggevend

Hoe kunnen we u helpen?