Waarom zou je vastgoed via je vennootschap kopen?

Vastgoed verwerven? Stel jezelf de juiste vragen!

Je staat op het punt om vastgoed te kopen voor je professionele activiteiten. Zet die stap alleen met kennis van zaken, nadat je alle mogelijkheden tegen elkaar hebt afgewogen.

Vastgoed aankopen voor beroepsdoeleinden is vaak een mijlpaal in de evolutie van een bedrijf. En wellicht een goede beslissing als je voldoende kapitaal achter de hand hebt. Maar bezin eer je begint. Analyseer eerst zorgvuldig je professionele en privésituatie. Want elke keuze die je maakt, heeft fiscale, financiële, juridische en erfrechtelijke gevolgen. Je hebt er dus alle belang bij om de impact van alle mogelijkheden juist in te schatten.

Privé of via je vennootschap?

De eerste vraag die je je moet stellen, luidt: is het in jouw geval beter om privé, dan wel via je vennootschap te investeren in vastgoed? Het antwoord verschilt van geval tot geval. Allerlei factoren spelen immers een rol: de prijs en toestand van het goed, je terugbetalingscapaciteit, de uit te voeren werken, of je van plan bent om te verhuren of door te verkopen, de samenstelling van je vermogen, je huwelijksstelsel, eventuele erfregelingen voor je kinderen enz.

Concreet en praktisch:

  • Via je vennootschap: fiscaal voordelig

Een van de grootste voordelen van de aankoop via een vennootschap is de mogelijkheid om de kosten grotendeels af te trekken (denk aan de registratierechten, notariskosten, btw, …). Dat geldt ook voor de onderhouds- en renovatiekosten. Maar niet voor een eventueel privégedeelte.

  • … maar let op voor “gemengd gebruik”

De fiscale aftrekbaarheid klinkt interessant, maar als je het gebouw “vooral” als privéwoning gebruikt, zou de fiscus je fiscaal voordeel kunnen verwerpen. Alles hangt dus af van de verhouding tussen werk en privé en welke activiteit je uitoefent.

  • Fiscaliteit: soms ook nadelen

Een gebouw via je vennootschap verwerven heeft fiscaal ook enkele minder leuke gevolgen. Bij verkoop word je belast op de meerwaarde. Ontvang je huurinkomsten? Ook dan komt de fiscus langs. Bij een aankoop als privépersoon heb je hier geen last van, enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten. Dus nogmaals: weeg zorgvuldig alle voor- en nadelen tegen elkaar af. Waarvoor zal het gebouw dienen? Welke professionele doelstellingen op langere termijn heb je? Enz.

  • En bij erfenis?

Een gebouw via je vennootschap aankopen kan ook voordelen opleveren als je je vermogen aan de volgende generatie wilt doorgeven. De schenkingsrechten op de aandelen van een vennootschap zijn immers lager dan bij vastgoedschenkingen.

Nog andere combinaties?

Het is mogelijk om het vruchtgebruik en de naakte eigendom van een gebouw afzonderlijk aan te kopen, dus opgesplitst tussen jezelf en je vennootschap. Of een aankoop in onverdeeldheid, waarbij de bedrijfsleider een percentage verwerft. Of een privéaankoop met verhuring van een lokaal aan de vennootschap. Of omgekeerd …

Er zijn dus allerlei constructies mogelijk. De beste aanpak? Zorgvuldig nagaan wat je precies wilt en wat alle gevolgen zijn. Hoe je dat doet? Stel scenario’s op met concrete ramingen (fiscale kosten) en vraag advies aan een specialist.

 

Hoe kunnen we u helpen?