Een vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens

  • Gelieve uw vraag zo gedetailleerd mogelijk te formuleren
  • Gelieve in dit formulier geen andere vertrouwelijke gegevens te vermelden dan gevraagd onder “Uw gegevens”

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de klantendienst van Beobank op 02/626.64.63, via contactinfo@beobank.be of via het formulier hieronder.

De Bank valt voor alle verwerkingen van persoonsgegevens onder het toezicht van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Indien u oordeelt dat de Bank geen afdoend antwoord op uw vraag heeft verstrekt, kunt u uw dossier voorleggen aan deze toezichthouder.

Aanspreking

Hoe kunnen we u helpen?