Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

strarters

Het Kaskrediet van Beobank

 • Beroepskrediet op korte en lange termijn

 • Geld onmiddellijk beschikbaar

 • Vervroegde terugbetaling mogelijk onder voorwaarden

opticienne

Uw beroepsactiviteiten financieren

Wordt u soms geconfronteerd met verschillen tussen inkomsten en uitgaven ? Dankzij het Kaskrediet van Beobank beschikt u over een flexibele en snelle formule om het hoofd te kunnen bieden aan een eventueel liquiditeitstekort.

plombier

Een stabiele cashflow

Dankzij het kaskrediet geniet uw onderneming van een beroepskrediet op korte of lange termijn dat u een stabiele cashflow garandeert in alle omstandigheden.

5 redenen om te kiezen voor het Kaskrediet

 • Het stelt de verderzetting van de beroepsactiviteiten veilig

  Het kaskrediet stelt u in staat de exploitatiecyclus en de ontwikkeling van de onderneming te financieren.
   

 • Het biedt een oplossing voor liquiditeitsproblemen

  Voortaan blijft de cashflow van uw onderneming stabiel ongeacht onvoorziene uitgaven.

 • Het is een flexibele formule

  Het geld is direct beschikbaar en opnames zijn mogelijk (cash, stortingen, cheques …).

 • Het vormt een reserve voor een bepaalde of onbepaalde periode

 • U betaalt alleen debetintresten op de gebruikte bedragen

  Deze intresten zijn in principe fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

FAQs

Wat is het minimumbedrag?

2 500 €

Welke rentevoet is toepasbaar?

Dit hangt af van de marktomstandigheden.

Is een vervroegde terugbetaling mogelijk?

Ja, onder voorwaarden.

Hoeveel bedragen de dossierkosten?

Ze verschillen volgens het ontleende bedrag.

Infofiche

Meer inlichtingen over de steunmiddelen van de overheid vindt u op: http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/wetgeving en http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/steun-en-waarborgen

Beobank is niet aansprakelijk voor de inhoud van die site.

In het kader van de analyse van het kredietdossier vraagt de bank aan de kredietnemer, en desgevallend aan de persoon die een persoonlijke zekerheid stelt, alle relevant geachte informatie om de haalbaarheid van het betrokken project, hun financiële positie, hun terugbetalingscapaciteit en hun lopende financiële verbintenissen te beoordelen. Het spreekt voor zich dat de meegedeelde informatie juist en volledig moet zijn, zoals er ook een zorg- en informatieplicht van de bank tegenover de kredietnemer geldt.

Bij onenigheid met de bank kan de klant zich wenden tot de "Ombudsman in financiële geschillen" www.ombudsfin.be , mail : ombudsman@ombudsfin.be