beobank-motobeobank-ochevron-rightchevron-right-doublechevron-uppos-pinpos-pinphonesearch

Veiligheid en Privacy

 • Internet is een schitterend medium.

 • En dat willen we bij Beobank graag zo houden.

Met enkele eenvoudige veiligheidsmaatregelen bent u al een flink stuk op de goede weg. Zo worden bankieren en online winkelen veilig en gemakkelijk.

Veilig internetbankieren, een zaak van iedereen.

De meeste mensen communiceren via het internet en delen er, onder meer via sociale netwerken zoals Facebook, soms veel informatie over zichzelf. Dit is nochtans niet zonder gevaar.

Febelfin (Belgische federatie van de financiële sector) heeft de laatste jaren verschillende campagnes gelanceerd om de consument te sensibiliseren voor de verschillende fraudetechnieken:

 • Amazing Mindreader
 • See how easily freaks can take over your life
 • Als u twijfelt, kunt u beter stoppen
 • Laat u niet vangen!

U vindt er ook een schat aan informatie over diverse fraudetechnieken zoals:

 • Phishing
 • Bankkaart Phishing
 • Malware
 • Identiteitsfraude
 • Social Engineering
 • Geldezels
 • Shoulder surfing
 • Skimming et card trapping
 • Overmatig dataverkeer /DDoS

Privacy online toepassingen

Hieronder vindt u meer informatie hoe Beobank (“de Bank”) online gegevens verzamelt en beschermt wanneer u online bij Beobank bankiert, op onze website surft of een product of dienst aanvraagt via onze website.

Verwerking van persoonsgegevens

De Bank mag de persoonsgegevens van de klanten (“de Gegevens”) verwerken in overeenstemming met de hieronder bepaalde principes.

De Bank zal de Gegevens enkel verwerken in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De Bank kan de Gegevens enkel verwerken voor het toestaan en het beheer van producten en diensten, om de kredietwaardigheid van haar klanten te beoordelen, om hen producten en diensten aan te bieden, voor het voorkomen en bestrijden van bedrog door klanten of aangestelden van de Bank, voor het opvolgen van klachten en geschillen, voor het maken van statistieken en het uitvoeren van tests, in het kader van de wetgeving tegen witwassen en terrorisme of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen.

Alleen wie dit nodig heeft voor het uitoefenen van zijn/haar job, krijgt toegang tot de Gegevens.

De Bank kan de Gegevens meedelen aan haar dienstverleners en aan vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep. Daarbij dwingt de Bank uitdrukkelijke waarborgen af voor de bescherming van de Gegevens.

De Bank kan de Gegevens ook laten verwerken buiten de Europese Unie. Dit doet de Bank uitsluitend voor de doelstellingen die hierboven worden beschreven, en middels een overeenkomst die is opgesteld conform de normen van de Europese Unie.

De Bank meldt verwerkingen van de Gegevens bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

De klanten kunnen op elk moment een uittreksel opvragen van hun Gegevens in het bestand van de Bank, en deze zo nodig laten verbeteren. Hiertoe dienen zij enkel een brief met een recto-verso kopie van hun identiteitskaart te richten aan Beobank NV/SA, Verantwoordelijke voor de verwerking, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel.

Op elk ogenblik kunnen zij zich verzetten tegen de verwerking van hun Gegevens voor promotiedoeleinden. Dit kunnen zij gewoon vragen in de kantoren en agentschappen, of per brief aan de afdeling Marketing van de Bank.

Uw online bezoek aan Beobank beveiligen

Beobank maakt gebruik van de meest moderne netwerk-, data- en fysieke beveiligingstechnieken.

De beveiligde netwerkstructuur van Beobank bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Firewalls

  Gebruikers die toegang willen tot het netwerk moeten langs deze firewalls.

 2. Inbraakdetectie

  Het volledige Beobank productienetwerk wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week gecontroleerd op inbraakpogingen.

 3. Privé-adressering

  Het Beobank netwerk bedient zich van privé-IP-adressering ter beveiliging van servers die geen toegang tot het internet nodig hebben.

 4. Afgeslankte systemen

  Op onze Beobank netwerkmachines staan alleen die services die strikt vereist zijn voor ons online systeem.

 5. Secure Socket Layer (SSL)

  Alle informatie die Beobank stuurt of ontvangt, wordt gecodeerd met Secure Socket Layer (SSL) ter beveiliging van de verbinding tussen uw browser en onze Beobank Online servers. Beobank gebruikt voor deze beveiliging de GlobalSign-technologie. Deze site is erkend als een GlobalSign Secure Site.

 6. Controles en inspecties

  De beveiligingsinfrastructuur van Beobank wordt op regelmatige tijdstippen gecontroleerd en geïnspecteerd door vooraanstaande bedrijven die gespecialiseerd zijn in beveiligingsprocessen en -technologieën.

Gebruik van cookies

Een cookie is een stukje informatie, dat mogelijk op uw computer wordt achtergelaten bij uw bezoek aan een website. Cookies worden doorgaans gebruikt om het gebruiksgemak van de consument te verbeteren. Cookies brengen voor zover bekend geen computervirussen over, en zijn niet op een andere wijze schadelijk voor uw computer. Vele cookies gelden slechts voor één enkele sessie (of bezoek). Andere hebben een vervaldatum of blijven op uw computer tot u ze verwijdert. Cookies kunnen niet worden gebruikt om gegevens over uw harde schijf in te winnen, uw e-mailadres te achterhalen of gevoelige of persoonlijke informatie over u te bekomen. Uw cookiebestand kan enkel privé-gegevens bevatten, wanneer u dergelijke informatie zelf aan een webserver doorgeeft. Bovendien kan een cookie enkel worden gelezen door de server die de cookie heeft ingesteld.

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor de consument te vergroten, voor het verzamelen van gegevens over het gebruik van onze website voor onderzoek, voor het opslaan van uw voorkeuren wat betreft informatie en aanbiedingen. Onze cookies houden alleen de activiteiten bij die rechtstreeks te maken hebben met uw activiteiten op onze website en op andere websites waar onze producten worden aangeboden. Zij bewaren geen spoor van uw andere internetactiviteiten. Door ons ingestelde cookies kunnen dus niet worden gelezen door of gedeeld met een willekeurige andere website.

Meer informatie over cookies