Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

header contact page

Een klacht indienen

  • Gelieve uw klacht zo gedetailleerd mogelijk te formuleren zodat wij u beter kunnen helpen

  • Gelieve geen vertrouwelijke gegevens te vermelden in dit formulier

Voor klachten over onze producten en/of diensten kunt u zich richten tot uw Beobank agentschap of tot de klantendienst van Beobank op 02/620.27.17, via contactinfo@beobank.be of via het formulier hieronder.

Indien u het oneens bent met het door ons verstrekte antwoord, kunt u uw dossier voorleggen aan Ombudsfin (www.ombudsfin.be), Ombudsdienst voor financiële diensten, op 02/545.77.70 of via ombudsman@ombudsfin.be. De dienst Ombudsman van verzekeringen kan je bereiken via de volgende coördinaten: Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, tel : 02/547.58.71, fax : 02/547.59.75, e-mail : info@ombudsman-insurance.be of via hun website www.ombudsman-insurance.be.

  • 1 Huidige Uw klacht
  • 2 Uw data
  • 3 Contact
  • 4 Bevestiging

Uw klacht

Uw data

Aanspreking

Contact

Beobank gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. De informatie wordt op een veilige manier verzonden. We verwerken uw gegevens enkel in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Hoe kunnen we u helpen?