Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Vraag & Antwoord

Hoe kan ik over het geld van mijn lening beschikken?

U kiest zelf de manier waarop uw krediet ter beschikking wordt gesteld:

  • met een overschrijving op de rekening die u ons opgeeft,
  • met een gewaarborgde bankcheque.

Kan Beobank mijn kredietaanvraag weigeren?

Elke kredietaanvraag wordt grondig onderzocht. Het is onze taak om u te helpen uw budget in evenwicht te houden en u te informeren over de gevaren van overmatige schuldenlast. Tijdens het onderzoek van uw kredietaanvraag moet Beobank de Centrale voor Kredieten aan Particulieren bij de Nationale Bank van België raadplegen. Als uw krediet wordt geweigerd, verbinden wij ons ertoe u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Voor inlichtingen over de eventuele registratie van uw gegevens kan u, als u dat wenst, rechtstreeks contact opnemen met de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel). Daarvoor hebt u een recto-verso kopie van uw identiteitskaart nodig.

Wat moet ik doen als ik moeilijkheden heb om terug te betalen?

Wij raden u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw Beobank-agentschap dat samen met u een oplossing op maat zal proberen te vinden. U kan ook contact opnemen met Beobank Service Center op 02 622 20 00, van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 12u30 (behalve op feestdagen).

Zijn er in deze verzekering bepaalde risico's uitgesloten?

Bepaalde risico's zijn uitdrukkelijk uitgesloten in deze verzekering. Een van de uitsluitingen is het overlijden als gevolg van zelfmoord in de eerste 12 maanden na onderschrijving van de verzekering. De volledige lijst van uitsluitingen vindt u in de algemene voorwaarden van Protect Invest.

Bovendien kan de verzekeringsmaatschappij de tussenkomst weigeren indien de medische verklaringen die werden afgelegd bij de onderschrijving van de polis niet in overeenstemming blijken te zijn met de gezondheidstoestand van de verzekerde op dat ogenblik.

Wat te doen bij een schadegeval?

Indien er zich een schadegeval zou voordoen, kunt u contact opnemen met een Beobank verkooppunt of rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij ACM Belgium Life NV. Zij zullen u helpen bij de samenstelling van het schadedossier, zodat het schadegeval zo snel mogelijk kan worden afgehandeld.

Heb ik recht op bedenktijd?

Na aanvang van uw polis Hypo Security Plan hebt u een bedenktijd van 30 dagen waarin u het contract, met onmiddellijke ingang vanaf de schriftelijke kennisgeving, kosteloos kunt opzeggen. Eventueel betaalde premies zullen u volledig worden terugbetaald. Na deze bedenktijd kunt u ook de afkoop van de polis vragen mits het schriftelijk akkoord van de kredietgever. In dat geval zal de waarde van de afkoop, berekend overeenkomstig de algemene voorwaarden, worden terugbetaald.

Elke vraag voor beëindiging/afkoop dient schriftelijk te worden aangevraagd (gedateerd en getekend) aan ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel.

Zijn er in deze verzekering bepaalde risico's uitgesloten?

Bepaalde risico's zijn uitdrukkelijk uitgesloten in deze verzekering (meer details vindt u in de algemene voorwaarden van de polis). Een van de belangrijkste uitsluitingen is het overlijden als gevolg van zelfmoord in het eerste jaar na onderschrijving van de verzekering.

Bijkomend kan de verzekeraar tussenkomst weigeren indien zou blijken dat uw medische verklaringen bij aanvang van het contract niet stroken met uw werkelijke gezondheidstoestand.

Wat zijn de dossierkosten voor een flexline?

Ze variëren afhankelijk van het geleende bedrag:

Krediet ≤  250 000 € =  500 €

Krediet >  250 000 € ≤ 500 000 € = 700 €

Krediet >  500 000 € =  800 €

Kan ik veilig online betalen?

Ja, dankzij Verified by Visa en Mastercard SecureCode kunt u op de websites van de deelnemende winkels veilig online betalen met uw kredietkaart van Beobank. Wanneer u een betaling doet op het internet, zal u vaak gevraagd worden om uzelf te identificeren. Hiervoor hebt u een abonnement 'bankieren op afstand' nodig.


Concreet betekent dit dat als u wordt gevraagd om uw aankoop te bevestigen, u dit op één van de volgende manieren kunt doen:
- met uw app en pincode van Beobank Mobile, of
- met uw wachtwoord van Beobank Online, samen met de unieke bevestigingscode die u per sms ontvangt, of
- u kunt ook een code aanmaken met uw Digipass, als u die hebt, en uw aankoop met deze code bevestigen.

Hebt u nog geen toegang tot bankieren op afstand om verbinding te maken met uw bank en uw online aankopen te bevestigen?
Maak dan hier een afspraak om de toegang aan te vragen, of neem contact op met uw Beobank-kantoor, of telefoneer naar 02 622 20 00 van maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 12.30 uur.

Wat is het verschil tussen Visa en Mastercard?

Visa en Mastercard werken op een heel gelijkaardige manier. Hun kaarten worden wijdverbreid aanvaard, in meer dan 150 landen. En het is heel zeldzaam een zaak te vinden die wel de ene en niet de andere kaart aanvaardt. Aan u als consument om de kaart te nemen die u het beste past. Beobank biedt u de keuze uit een ruim aanbod Visa- en Mastercard-producten, aangevuld met Beobank voordelen.