Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Een nieuwe start na een faillissement !

Een leven na faillissement

Laat in een groep het woord “faillissement” vallen en kijk hoe iedereen schrikt. Daar zijn ook goede redenen voor: geen enkele ondernemer krijgt graag het etiket “bankroet” opgeplakt. Toch is er nog leven na een eerste tegenslag! Uit de Angelsaksische bedrijfscultuur komt het idee overgewaaid dat “herstarten” en een “tweede kans” krijgen belangrijker zijn dan eeuwig voor een mislukkeling door te gaan!

10.742 … Zoveel faillissementen waren er in België in 2017. Dit aantal bedrijven was dus ook niet langer bij machte om facturen te betalen en de situatie weer recht te trekken. Een faillissement wordt vaak op één lijn gesteld met mislukken (en vroeger zelfs met een misdrijf …). Voor de ondernemer betekent het ook een blok aan het been dat hij lang meesleurt. Een failliete ondernemer gaat vaak door een hel: schulden, psychologische littekens, administratieve en juridische hinderpalen, wantrouwige zakenpartners, … Een tweede of derde keer starten is niet eenvoudig, maar de wetgever lijkt dat nu toch te willen veranderen. Een nieuwe hervorming van het insolventierecht van ondernemingen - die van kracht wordt op 1 mei van dit jaar - omvat een reeks maatregelen om een herstart te vereenvoudigen (een “stil” faillissement, bevorderen van de “tweede kans”, een systeem van schuldverlichting, enz.). Wait and see!

Het goede “Angelsaksische” voorbeeld

In België en zelfs in heel Europa zal het nog wel even duren vóór een faillissement wordt bekeken als een “positieve” ervaring voor een ondernemer. In de Angelsaksische cultuur gaat na een faillissement 25% van de ondernemers opnieuw aan de slag, in Europa is dat slechts 3 tot 8%. In Amerika is de taboesfeer die rond mislukken hangt zelfs vrijwel onbekend … Het is dan ook geen toeval dat twee Amerikaanse onderzoekers in hun studie (over de periode 1990 - 2011) tot de conclusie komen dat “ondernemers die al eens failliet zijn gegaan meer kansen op slagen hebben”, aangezien ze van hun fouten hebben geleerd. In de wereld van de Amerikaanse start-ups geldt zelfs de regel dat een ondernemer pas bij zijn derde poging succes zal hebben! Wat hebben Henry Ford, Bill Gates, Walt Disney en Richard Branson gemeen? Al deze succesvolle ondernemers zijn ooit glansrijk failliet gegaan. Wetten en reglementen zijn één zaak, maar de manier waarop naar een faillissement wordt gekeken, is vooral een kwestie van cultuur en mentaliteit …

Van falen naar slagen

Een ondernemer die na een faillissement weer uit het dal kruipt, heeft eigenlijk voorsprong om te slagen. Zijn geheim? Zijn ervaring! Natuurlijk op voorwaarde dat hij in staat is om lessen te trekken uit zijn eerdere fouten. Er gaat bijgevolg niets boven een kritische analyse van het faillissement om na te gaan waar het is misgelopen. Een ondernemer die zijn mislukking onder ogen durft te zien, is beter gewapend om opnieuw te beginnen. Hij zal geen twee keer dezelfde fouten maken, met een beter gefinancierde en voorbereide start, een correctere inschatting van zijn klanten en beter berekende financiële risico’s. De psychologische drempel van een herstart overwinnen is een andere uitdaging. Gelukkig zijn er steeds meer overheids- en privé-initiatieven die hem helpen om van een “tweede kans” een succes te maken. Wat telt, is dat hij geestelijk sterker en onbeschadigd uit het faillissement komt, de balans eerlijk opmaakt, zijn herstart goed voorbereidt en met een degelijk nieuw plan voor de dag komt. De juiste ondersteuning is cruciaal om met een schone lei te herbeginnen …

Kortom, wat de redenen voor het faillissement ook waren, een positieve ingesteldheid blijft essentieel, net als met vertrouwen naar de toekomst kijken (zonder het verleden te vergeten). Een mislukking is dan maar de fase die vóór het succes ligt. Zoals Winston Churchill zei: “Succes is opgebouwd uit mislukking na mislukking zonder je enthousiasme te verliezen”!

Succes betekent dat je zeven keer valt en acht keer opstaat - Japans spreekwoord

Samengevat

  • Een faillissement blijft een schrikbeeld en loden last voor ondernemers
  • Stilaan wordt er positiever gekeken naar mislukken
  • Voor een geslaagde herstart put een ondernemer uit zijn ervaring en de lessen van het verleden

Hoe kunnen we u helpen?