Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Kredietlijn kasfaciliteit

De Kasfaciliteit van Beobank

 • Een kredietlijn op korte termijn

 • Geld onmiddellijk beschikbaar mits aanvaarding

 • Geen dossier- of beheerkosten

Bakkerij

Voldoe aan uw professionele cashflowbehoeften

De kasfaciliteit is de ideale oplossing om onvoorziene situaties aan te pakken, zoals:

- Betalingsachterstand door een klant

- Onverwachte kosten

- Een lagere rentabiliteit

U hebt steeds beschikbare liquiditeiten die aangepast zijn aan uw behoeften.

6 redenen om voor de Kasfaciliteit te kiezen

 • Onmiddellijk gebruik volgens uw behoeften

  U gebruikt uw kredietlijn dagelijks zonder u te moeten verantwoorden.

 • Geen administratieve of beheerskosten

 • Geen extra kosten

  U betaalt enkel debetinteresten op het gebruikte bedrag en alleen voor het aantal dagen dat uw rekening negatief is.

 • Onbepaalde kredietperiode

  Uw zichtrekening hoeft maar ten minste één keer per trimester gecrediteerd te worden.

 • Fiscaliteit

  Alle interesten zijn aftrekbaar als beroepskosten.

 • Gemakkelijke terugbetaling

  Het krediet wordt eenvoudig verrekend met de inkomsten die op uw zichtrekening komen.

Infofiche

Meer inlichtingen over de steunmiddelen van de overheid vindt u op: http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/wetgeving en http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/steun-en-waarborgen

Beobank is niet aansprakelijk voor de inhoud van die site.

In het kader van de analyse van het kredietdossier vraagt de bank aan de kredietnemer, en desgevallend aan de persoon die een persoonlijke zekerheid stelt, alle relevant geachte informatie om de haalbaarheid van het betrokken project, hun financiële positie, hun terugbetalingscapaciteit en hun lopende financiële verbintenissen te beoordelen. Het spreekt voor zich dat de meegedeelde informatie juist en volledig moet zijn, zoals er ook een zorg- en informatieplicht van de bank tegenover de kredietnemer geldt.

Bij onenigheid met de bank kan de klant zich wenden tot de "Ombudsman in financiële geschillen" www.ombudsfin.be , mail : ombudsman@ombudsfin.be

Hoe kunnen we u helpen?