Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen

Hoe uw magere wettelijke pensioen aanvullen?

Om uw levensstandaard te behouden zodra u op pensioen gaat, moet u kunnen rekenen op een aanvullend pensioen. Wat is de interessantste formule?

Volgens de laatste cijfers van de Federale Pensioendienst ontving een gepensioneerde na een zelfstandige loopbaan in oktober 2022 een gemiddeld pensioen van 1.118 euro. En er is geen significante stijging te verwachten. De federale regering is overeengekomen om het minimumpensioen vanaf 2024 op te trekken tot 1.500 euro. Maar die maatregel betreft gepensioneerden die aan de voorwaarden voor het minimumpensioen voldoen. Bovendien is het bedrag van 1.500 euro in feite het maximum waarin deze regeling voorziet voor een volledige loopbaan van 45 jaar. Wie het exacte bedrag van zijn toekomstige pensioen wil kennen, kan een simulatie uitvoeren op de overheidswebsite mypension.be. De kans is groot dat het bedrag niet zal volstaan om uw levensstandaard op peil te houden, vooral als u ook niet meer kunt rekenen op uw bedrijfswagen of smartphone. Net als werknemers kunnen zelfstandigen en bedrijfsleiders in het kader van hun werk wel een aanvullend pensioen opbouwen. Dit staat bekend als de tweede pensioenpijler.

VAPZ, de interessantste formule

Er bestaan verschillende formules, maar de voordeligste is ongetwijfeld het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). In tegenstelling tot wat de benaming doet vermoeden, is het bedoeld voor zowel bedrijfsleiders als zelfstandigen, alsook voor meewerkende echtgenoten. Het belangrijkste voordeel is dat de premies die in het kader van een VAPZ worden betaald, aftrekbaar zijn als beroepskosten. Daardoor kunt u uw belastingen en sociale bijdragen verlagen. U kunt echter niet zoveel bijdragen als u wilt, de maximaal aftrekbare premie bedraagt 8,17% van uw netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden, met een absoluut plafond van 3.965,77 euro voor het jaar 2024.

Het contract heeft meestal de vorm van een tak 21-verzekering met kapitaalgarantie en een gegarandeerde jaarlijkse rentevoet, eventueel aangevuld met een winstdeling. U kunt de basisdekking bij overlijden ook aanvullen door te kiezen voor een bijkomende bescherming bij arbeidsongeschiktheid of een bijkomende dekking bij vroegtijdig overlijden.

Bij afloop van het contract wordt een RIZIV-aftrek van 3,55% en een solidariteitsbijdrage (maximaal 2%) op het gestorte kapitaal ingehouden. Het saldo wordt vervolgens belast volgens een fictief rentesysteem. Als u 65 jaar of ouder bent op het ogenblik van de storting, moet u gedurende 10 jaar 5% van het kapitaal (exclusief winstdeling) bij uw inkomen optellen in uw belastingaangifte. Dat betekent dat u slechts geleidelijk wordt belast op de helft van het gegarandeerde kapitaal en niet op de winstdeling. Als u op het moment van uitkering jonger bent dan 65 jaar, moet u de rente gedurende 13 jaar aan een aangepast percentage aangeven.

IPT: Individuele Pensioentoezegging

Wilt u meer sparen voor uw pensioen en heeft u een vennootschap? Dan kunt u kiezen voor een Individuele Pensioentoezegging (IPT), voorbehouden aan bedrijfsleiders. De premies zijn fiscaal aftrekbaar voor de onderneming. Op elke betaling wordt echter een belasting van 4,4% geheven. Het plafond is moeilijker te bepalen, omdat het afhangt van de beruchte 80%-regel. Samengevat bepaalt die dat de premies aftrekbaar zijn, zolang uw wettelijk en aanvullend pensioen niet meer bedragen dan 80% van uw laatste brutoloon. Vraag uw adviseur zeker om een simulatie. Wat de aftrekbaarheid betreft, heeft de IPT het voordeel dat u via het backservice-systeem inhaalbetalingen kunt doen voor de eerdere jaren dat u actief was binnen de onderneming.

De IPT heeft de vorm van een contract van tak 21 (ook wel spaarverzekering genoemd) en/of tak 23 (gekoppeld aan beleggingsfondsen, aangepast aan uw profiel). U kunt ook extra bescherming toevoegen, zoals een aanvullende overlijdens- of invaliditeitsdekking.

Aan het einde van het contract wordt een RIZIV-aftrek van 3,55% en een solidariteitsbijdrage tot 2% ingehouden. Het volledige kapitaal (exclusief de winstdeling) wordt dan afzonderlijk belast. Aan een tarief van 10% als de begunstigde minstens 65 jaar oud is en een volledige loopbaan van 45 jaar heeft. Of aan een tarief van 16,5% tot 20% in de andere gevallen.

Derde pijler

Betaalt u de maximale premie voor uw VAPZ en uw IPT, maar wilt u toch nog extra bijdragen om van uw pensioen te genieten? Ook de derde pensioenpijler biedt fiscale voordelen. Pensioensparen geeft recht op een belastingvermindering van 25% of 30% voor jaarlijkse stortingen van respectievelijk 1.310 of 1.020 euro.

Wenst u een gepersonaliseerd plan om uw aanvullend pensioen en uw fiscaal voordeel te maximaliseren? Neem dan contact op met uw Beobank-adviseur.

Laten we praten

Een Beobank Pro-adviseur zal u met plezier helpen

Neem een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?