Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Nu meer keuze voor je pensioen!

Voor zelfstandigen én natuurlijke personen

Hier komt de POZ

Het grote politieke akkoord van vorige zomer geeft zijn eerste concrete maatregelen prijs. Zo is er een belangrijke nieuwigheid voor het pensioen van zelfstandigen die als natuurlijke persoon werken. De zelfstandigen zonder vennootschap krijgen een sterkere tweede pensioenpijler, via de POZ. Een woordje uitleg …

Waarschijnlijk heb je het ook in de pers gemerkt: er woedt een verhit debat over de pensioenen. De discussies gaan over de pensioenhervorming (met een puntensysteem?) en voor de spaarders een nieuw plafond voor het pensioensparen (dat er maar niet komt). Er staat ons dus in 2018 nog één en ander te wachten, vooral nu er steeds meer stemmen opgaan om de drie stelsels (loontrekkenden, zelfstandigen, ambtenaren) naar elkaar toe te laten groeien. Er is een roep naar meer gelijkheid, rechtvaardigheid en beloning van inspanningen, vooral voor de zelfstandigen, in een samenleving die de ondernemingsgeest wil belonen en waarin gemengde loopbanen schering en inslag zijn. Wat de toekomst ons op dit punt brengt, weten we niet, maar dit zijn alvast de nieuwigheden van nu, met op kop de POZ of “Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen”, die het pensioen van zelfstandigen zonder vennootschap versterkt.

Alle zelfstandigen in hetzelfde schuitje in de 2e pijler

We kunnen het niet genoeg herhalen: een zelfstandige die als natuurlijke persoon werkt, heeft er alle belang bij om te sparen en zo zijn wettelijk pensioen aan te vullen. Want er is veel kans dat je wettelijk pensioen ontoereikend zal zijn om je levensstandaard op peil te houden. Tot nu toe was er maar één mogelijkheid om in deze 2e pensioenpijler te stappen: via het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, of VAPZ. En de bedragen die je zo kan opzijzetten, zijn beperkt … Terwijl bedrijfsleiders wél over een extra instrument beschikken: de individuele pensioentoezegging of IPT. Zoals hier al eerder gemeld, beschikken ook zelfstandigen die als natuurlijke persoon werken sinds 1 januari van dit jaar over een nieuwe mogelijkheid, via de POZ of “Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen”.

Hoe werkt zo’n POZ in de praktijk

Het gaat eigenlijk om een soort “individuele pensioentoezegging”, maar dan voor zelfstandigen zonder vennootschap, dus éénmansbedrijven en mensen die een vrij beroep uitoefenen, in hoofd- of bijberoep. De regering denkt dat dit ongeveer 432.500 zelfstandigen zal interesseren, vooral als ze een netto jaarinkomen van meer dan 30.000 euro hebben. En wat hebben die zelfstandigen erbij te winnen? Een nieuw, flexibel instrument op maat om een bedrag opzij te zetten voor hun pensioen. En het mooie eraan is het fiscale voordeel van 30% op het bedrag van de premies (waarvoor geen wettelijk minimum noch maximum geldt) die je stort in de loop van het jaar. En als het moment is aangebroken om je pensioen op te nemen, dan kan dit als kapitaal of als rente, met een belasting van slechts 10% (onder bepaalde voorwaarden, zoals de leeftijd waarop je met pensioen gaat). Maar je bent niet vrijgesteld van een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2%.

Voordelen, belastingen en voorwaarden

En er is nog meer positief nieuws: je kan een “backservice” toepassen, een soort inhaalbeweging om achteraf voor een gedeelte van je loopbaan bijdragen te betalen. Vanaf 2018 mag je tot 10 jaar teruggaan in de tijd. Maar er kleven ook enkele nadelen aan het systeem. Zo moet je een belasting van 4,40% op alle gestorte bedragen betalen! En er is weliswaar geen wettelijk maximumbedrag bepaald voor je POZ-bijdragen, maar een onbeperkt kapitaal opbouwen gaat niet, omdat je - net zoals de bedrijfsleiders - de 80%-regel moet toepassen, die zegt dat je totaal pensioenkapitaal niet meer mag bedragen dan je laatste bruto jaarinkomen.

Vraag advies!

Kortom, zelfs als de fiscale stimuli minder interessant lijken dan bij het VAPZ, dan beschik je met deze “Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen” toch over een extra mogelijkheid om pensioen op te bouwen. Je mag zelfs kiezen voor beleggingen van tak 23, die meer risico inhouden, maar een hoger potentieel rendement opleveren … (bij het VAPZ is dit niet toegelaten). En je blijft beschikken over de 3e pensioenpijler (individueel pensioensparen) en de 4e pijler (andere spaaroplossingen zonder fiscaal voordeel) om met een gerust hart naar je pensioen uit te kijken. Het blijft al bij al een complexe materie en je hebt er dus alle belang bij om samen met een professional de optimale formule uit te dokteren op basis van jouw specifieke situatie!

“Het leven zit vol onvoorziene omstandigheden, maar dat had je moeten voorzien!”, Charles Bernard

Samengevat

  • Intro
  • Uitleg over POZ
  • POZ in de praktijk
  • Voordelen, belastingen en voorwaarden

Hoe kunnen we u helpen?