Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Je sociale bijdragen: (nog) beter aangepast aan de realiteit

Sociale bijdragen

Het regeringsakkoord van 26 juli 2017 blijft de gemoederen beroeren. En dat is goed te begrijpen, want de discussie over een aantal aangekondigde wijzigingen woedt nog volop. Om één en ander te verduidelijken overlopen wij de meest waarschijnlijke maatregelen voor je sociale bijdragen.

Met het principe van de sociale bijdragen ben je natuurlijk goed bekend: elke zelfstandige moet dit bedrag elk kwartaal aan zijn sociaal verzekeringsfonds betalen om sociale rechten op te bouwen, bijvoorbeeld voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de kinderbijslag en je pensioen. En dat die storting telkens een flinke aderlating voor je cashpositie betekent, weet je ook. Momenteel zijn twee belangrijke wijzigingen (zo goed als) definitief!

1. Starters in de watten gelegd vanaf april 2018

Zoals wij reeds eerder schreven, zal de daling van de bijdragedrempel voor startende ondernemers inderdaad plaatsvinden, waarschijnlijk vanaf april dit jaar. Er is weliswaar nog een beetje gemorreld aan de cijfers (en aan het progressieve karakter van de maatregel), maar het principe blijft overeind: als je begint als zelfstandige, mag je de eerste drie jaar elk kwartaal lagere sociale bijdragen betalen. De nieuwe reglementering bepaalt dat je bijdragen worden berekend op basis van een lager forfaitair inkomen dan momenteel het geval is.

Ter herinnering: Als je start met je zelfstandige activiteiten, heb je nog geen inkomen. Daarom moet je de eerste drie jaar voorlopige bijdragen betalen, die berekend worden op basis van een forfaitair inkomen. Tot nu toe bedraagt dit 13.296,25 euro. Met andere woorden: je betaalt hoge sociale bijdragen, terwijl je werkelijke inkomen aanvankelijk misschien heel beperkt is. Voortaan wordt uitgegaan van een inkomen van 6.866,25 euro en bedraagt de minimumbijdrage 351,90 euro.

Deze tabel laat duidelijk zien waarom deze maatregel zo interessant is voor starters:

Zelfstandige starter

Huidige situatie

Vanaf het tweede kwartaal van 2018

Forfaitair inkomen

(berekeningsbasis)

Minimale kwartaalbijdrage

(excl. beheerskosten)

Forfaitair inkomen

(berekeningsbasis)

Minimale kwartaalbijdrage

(excl. beheerskosten)

Eerste 3 jaar

€ 13.296,25

€ 680,43

€ 6.866,25

€ 351,90

Nog twee tips:

 • Je geniet slechts het voordeel van lagere sociale bijdragen als je dit aanvraagt aan je sociaal verzekeringsfonds. Doe je dat niet, dan betaal je het basisbedrag en recupereer je eventueel achteraf (afhankelijk van je reële inkomen) wat je te veel hebt betaald tijdens de jaarlijkse regularisatie.
 • Vergeet niet dat je vroeg of laat je situatie zal moeten aanpassen aan je reële inkomen. Als je vaststelt dat je inkomen eigenlijk hoger is dan het forfaitaire minimum, dan heb je er belang bij om spontaan meer bij te dragen, zodat je onprettige verrassingen vermijdt. Vraag daarom zeker aan je sociaal verzekeringsfonds om een raming te maken op basis van je voorlopige omzet. En overweeg dan om je stortingen aan te passen. Maar als je inkomen aanvankelijk een trage start neemt, is deze maatregel zeker een opsteker voor je financiële toestand …

2. Vier nieuwe drempels: betaal niet te veel en niet te weinig!

Als het over sociale bijdragen gaat, worstelt vrijwel iedereen met dezelfde vraag: hoe betaal ik een bedrag dat overeenstemt met mijn inkomen? In de huidige situatie worden je bijdragen berekend op basis van je inkomen van het lopende jaar. Maar aangezien een zelfstandige zijn inkomen pas achteraf kent, betaal je eerst voorlopige bijdragen. Om die te bepalen, wordt er gekeken naar je inkomen van drie jaar eerder (plus indexering). En juist daar wringt het schoentje. Als je merkt dat je inkomen daalt, dan kan je aan je sociaal verzekeringsfonds vragen om je bijdragen aan te passen. Maar daarvoor moet je wel aan twee voorwaarden voldoen:

 •  Je moet met objectieve elementen bewijzen dat je inkomen daalt
 •  En voor je sociale bijdragen kan je inkomen niet onder een wettelijk bepaalde drempel zakken.

Tot 31 december 2017 waren er maar twee drempels. Je had dus maar weinig mogelijkheden om je bijdragen te laten aanpassen … Daarom heeft de regering besloten om vier nieuwe drempels toe te voegen:

 • 13.296,25 euro
 • 16.752,22 euro
 • 21.106,47 euro
 • 26.592,49 euro
 • 37.607,47 euro
 • 53.184,98 euro

Vanaf het eerste kwartaal van 2018 kan je je voorlopige sociale bijdragen dus nauwkeuriger aan je reële inkomen aanpassen.

Let op: beide maatregelen zijn weliswaar goedgekeurd door de ministerraad, maar nog niet definitief.

“De realiteit buigt niet voor het ideaal, maar bevestigt het” — Gustave Flaubert

Samengevat

2 nieuwigheden:

 • Daling van de bijdragedrempel voor starters
 • 4 nieuwe drempels

Hoe kunnen we u helpen?