Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Is je businessmodel schaalbaar (en is dat nodig)?

Moet je businessmodel schaalbaar zijn?

Waarschijnlijk heb jij als ondernemer je woordenschat ook uitgebreid met een nieuw anglicisme: je bedrijf moet scalable zijn. Maar is dat ook echt nodig om succes te boeken?

 

Wat is scalability precies?

De zoektocht naar investeerders is cruciaal, vooral als je wil dat je business snel de verschillende groeifasen doorloopt. Terwijl je hard je best doet om je potentiële partners te overtuigen, krijg je soms de vraag hoe het zit met de “scalability van je businessmodel” … Wat bedoelen ze daar eigenlijk mee? De Engelse term scalability kan nog het beste vertaald worden door schaalbaarheid. Het is het vermogen van je bedrijf om zich snel te ontwikkelen, eventueel zelfs om je model te dupliceren, terwijl je in staat bent om de schokken op te vangen die nu eenmaal gepaard gaan met een snelle expansie. Wat je investeerders dus willen weten, is of je erin zal slagen om je inkomsten exponentieel te doen stijgen en tegelijk je kosten in de hand te houden. Dus eigenlijk gewoon of je … rendabel zal zijn!

 

Anticiperen en vooruitkijken!

Als de term één zaak duidelijk maakt, is dat je al in een vroege fase - ideaal bij het uitwerken van je idee - goed moet nadenken over je groeimodel. Hou daarbij rekening met verscheidene aspecten:

  • als je producten of diensten zo “algemeen” mogelijk zijn, kunnen ze een maximaal aantal klanten aanspreken, zonder al te veel aanpassingen op maat van specifieke doelgroepen. Dat stelt je in staat om je aanbod te verruimen zonder dat je kosten in dezelfde mate stijgen. Een interessante formule om dat te bereiken is vaak een lean start-up: je bedrijf ontwikkelen in kleine, zich herhalende stapjes (iteratief).
  • ook het systematiseren van processen is essentieel. Denk aan de relaties tussen leverancier en klant, de verkoop, de betalingsmodaliteiten, de facturatie, enz. Al deze processen moeten hun degelijkheid hebben bewezen en goed gedocumenteerd worden. Ook voor de interne werking van de start-up is een dergelijke automatisering zinvol. Denk ook aan de informatica: die moet moduleerbaar en aanpasbaar zijn, dus even schaalbaar als je bedrijf wanneer het exponentieel groeit.
     

De toekomst kan je niet voorspellen, maar wel voorbereiden”, Maurice Blondel

 

Te veel scalability is ook weer niet goed!

Om alle misverstanden te vermijden: niet elk bedrijf moet (of kan) schaalbaar zijn! Het gaat in de eerste plaats om een strategische beslissing die van diverse factoren afhangt (zoals de sector, het type product, enz.). Uiteindelijk is de doelstelling bepalend: wil je al dan niet snel toonaangevend worden op één of meer markten? Daarbij is het absoluut geen toeval dat technologie als een fundamentele hefboom dient om scalability mogelijk te maken. En ten slotte is de start van een scalable start-up soms helemaal niet zo … schaalbaar. Kijk naar de oprichters van Airbnb: hun avontuur begon toen ze een maand lang in New York van deur tot deur gingen. Hun scalability was toen duidelijk nog ver te zoeken! Wat niet wegneemt dat die 30 dagen misschien het verschil tussen succes en mislukking hebben betekend voor dit Amerikaanse bedrijf dat nu bijna 30 miljard dollar waard zou zijn …

Wat je moet onthouden:

  • De definitie van scalability

  • Hoe word je schaalbaar?

  • Let op: scalability is geen wondermiddel

Hoe kunnen we u helpen?