Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Laat klanten contant betalen, maar niet ten koste van alles!

Denk goed na voor je een disconto toekent!

Soms heb je er belang bij om klanten aan te sporen je meteen te betalen, bijvoorbeeld om je cashflow op peil te houden. Maar reken alles goed na vóór je een korting voorstelt!

 

Wie betaalt het snelste?

Zoals elke ondernemer heb je er alle belang bij dat je klanten je zo snel mogelijk betalen. Want zolang het geld van je facturen niet op je bankrekening staat, kan je het niet gebruiken. Disconto is een techniek die hiervoor goed van pas komt. Hoe werkt het? Je biedt een klant een korting als hij je factuur contant of in elk geval vóór de vervaldatum betaalt. Dat is voor iedereen interessant (op voorwaarde dat je klant over voldoende liquide middelen beschikt): jij ontvangt sneller je geld en je klant profiteert van een korting …

 

Voor alle klanten? Niet noodzakelijk …

Niets verplicht je om deze formule aan al je klanten aan te bieden. Wat heb je er immers bij te winnen als je een korting voorstelt aan klanten die toch al snel betalen? Tenzij misschien om sommige heel goede klanten te belonen, maar daar bestaan andere technieken voor … Maar als je te maken hebt met slechte betalers kan deze oplossing wel interessant zijn, want je spoort ze aan om snel te betalen. Op die manier verminder je tegelijk ook het risico op wanbetaling. Haal er in elk geval je rekenmachientje bij en pas op dat je er “je broek niet aan scheurt”!

 

Meer dan enige andere activiteit vraagt zaken doen om eeuwige berekeningen en een instinctief streven naar precisie, Henry Robinson Luce

 

Levert disconto je ook echt voordeel op?

In de praktijk betekent disconto dat je je klant een bepaald percentage korting verleent op het factuurbedrag exclusief belastingen. Maar stel niet te gauw een té aantrekkelijk percentage voor. Een voorbeeld: als je je klanten 1% disconto geeft op een factuur die op 30 dagen betaalbaar is, dan komt dit neer op 12% per jaar. Misschien kan je bank je een interessanter kaskrediet of straight loan voorstellen!

 

Verwaarloos de boekhoudkundige aspecten niet

Even technisch: een disconto wordt toegekend vóór de btw op het factuurbedrag wordt berekend. Hoewel je boekhouder beslist vertrouwd is met dergelijke operaties, heb je er toch alle belang bij om het mechanisme goed te begrijpen, om de juiste commerciële beslissingen te nemen. Aarzel dus niet om hem meer uitleg te vragen!

 

Te onthouden:

  • Definitie van disconto
  • Voor wie?
  • Onder welke voorwaarden
  • Aandachtspunt

Hoe kunnen we u helpen?