Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Verlaagd belastingtarief voor je KMO? Even scherp rekenen!

Lagere vennootschapsbelasting: welke bezoldiging?

Welke bedrijfsleidersbezoldiging geeft recht op een verlaagd vennootschapstarief? Een beetje rekenwerk geeft ons het antwoord op die belangrijke vraag …

We beginnen bij het begin. Sinds 2018 kunnen KMO’s een reële aanslagvoet van 20,4% genieten op de eerste schijf van 100 000 euro aan belastbaar inkomen. Ook voor 2019 geldt dit percentage. In 2020 (boekjaar 2021) komt er nog een kleine verdere daling (omdat de crisisbelasting wegvalt) tot 20%. Alles samen dus een interessant fiscaal voordeel! Maar er zijn voorwaarden … De voornaamste luidt, dat een van de bedrijfsleiders van een KMO een minimumbezoldiging van 45 000 euro moet ontvangen.

Een voorwaarde die kwaad bloed zet …

Over deze drempel is al veel inkt gevloeid. Zo’n bezoldiging is voor veel bedrijfsleiders immers te hoog gegrepen. Trouwens, voordien lag de drempel op 36 000 euro. Je vennootschap heeft dus recht op een aanslagvoet van 20% als je twee cumulatieve voorwaarden naleeft: maximaal 100 000 euro aan belastbare winst boeken en een minimale bezoldiging van 45 000 euro uitkeren. Maar op een regel zijn er ook altijd uitzonderingen …

45 000 euro? Niet voor iedereen!

De minimumbezoldiging geldt slechts als je vennootschap een belastbare winst van minstens 90 000 euro boekt. Ligt de winst lager? Dan moet de bezoldiging minstens 50% van de belastbare basis bedragen. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Stel dat je 60 000 euro aan winst boekt. Dan moet je een minimumbezoldiging van 30 000 euro uitbetalen om recht te hebben op het verlaagd tarief. Bedraagt de belastbare basis 30 000 euro? Dan geldt een minimum van 15 000 euro. Enzovoort … Maar let op: je mag de bezoldiging niet aftrekken om de belastbare basis te berekenen. En starters - die minder dan 4 jaar aan de slag zijn als vennootschap of natuurlijke persoon - zijn eveneens vrijgesteld van de voorwaarde.

Wat geldt als bezoldiging?

In de eerste plaats je loon, maar ook je voordelen in natura, vakantiegeld, eindejaarspremie, geherkwalificeerde huur en tantièmes (onder bepaalde voorwaarden). Ga dus aan de slag met je boekhouder-fiscalist, maak de juiste berekeningen en bepaal het bedrag dat je aan jezelf (of een andere bedrijfsleider in je KMO) uitbetaalt om het verlaagd tarief te genieten. Vergis je niet! Want als je niet voldoet aan de regels zal de fiscus je een extra belasting van 5% opleggen! Terwijl je KMO tegelijk niet van het verlaagde tarief kan profiteren. Wees dus voorzichtig …

Een vergiftigd geschenk?

In de praktijk is het misschien in jouw belang - net zoals bij veel andere KMO’s - om je bezoldiging aan te passen om het fiscaal voordeel te genieten. Maar let op voor “verrassingen”! Een hogere bezoldiging betekent immers ook dat je meer personenbelasting betaalt en dat je sociale bijdragen als zelfstandige stijgen. Maar volgens sommige experts is de operatie toch de moeite waard. Ten eerste zal voor veel bedrijfsleiders de minimumbezoldiging minder dan 45 000 euro mogen bedragen. En ten tweede is het fiscale “cadeau” in de vennootschapsbelasting vaak interessanter dan de extra kosten door een hogere bezoldiging …

Nog twijfels? Je rekenmachientje is je bondgenoot!

 

Samengevat

  • Verlaagd belastingtarief voor KMO’s? Een buitenkans … met valkuilen!

  • De uitzonderingen op de minimumbezoldiging van 45 000 euro.

  • Wat telt mee voor de bezoldiging?

  • Is het de moeite waard?

Hoe kunnen we u helpen?