Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Verwijlinteresten om slechte betalers te 'bestraffen'!

Late rente voor laattijdige betalers

Past u verwijlinteresten of forfaitaire schadevergoedingen toe wanneer uw B2B-klanten te laat betalen? U hebt het recht om dat te doen ...

Betalen uw B2B-klanten vaak te laat? Een verre van onschuldige situatie voor iedere ondernemer die nefast kan zijn voor de gezondheid van het bedrijf. Betalingsachterstanden wegen op uw financiën en misschien krijgt u het wel moeilijk om uw financiële verplichtingen na te komen. Omdat u uiteraard niet de tijd hebt om elke factuur op de voet te volgen – ook al betalen uw klanten ze uiteindelijk wel – hebben deze termijnen toch een grote impact op uw financiën. U kent deze situatie ongetwijfeld maar al te goed ... Maar wat is de oplossing? Wees proactief en reken verwijlinteresten en bijkomende forfaitaire schadevergoedingen aan om uw klanten aan te moedigen op tijd te betalen! Maar natuurlijk niet tegen elke prijs ...

Helemaal volgens de wet!

In de wet* staat een betalingstermijn vastgelegd van 30 dagen, vanaf de datum van ontvangst van de factuur of de goederen. Die termijn kan echter contractueel worden verlengd tot 60 dagen. Zodra deze periode afgelopen is, hebt u het recht om uw klant een boete aan te rekenen. Daarbij is geen betwisting mogelijk en u hoeft hem hier zelfs niet voor te verwittigen. Dat impliceert uiteraard ook dat u zelf al uw verplichtingen bent nagekomen en dat uw partner effectief verantwoordelijk is voor de laattijdigheid. Vergeet bijvoorbeeld niet dat u de vervaldatum duidelijk dient te vermelden op de factuur. Om uw klanten niet te overvallen, denkt u er bovendien maar beter aan om, zowel op uw facturen als in uw algemene voorwaarden, te vermelden wat ze kunnen verwachten bij een laattijdige betaling. Maar wat riskeren ze dan precies?

Wat kunt u eisen?

Nog steeds volgens diezelfde wet, kunt u de volgende boetes toepassen:

  • Verwijlinteresten tegen een jaarlijkse rente van 8% (voor het tweede kwartaal van 2018, maar deze verandert om de zes maanden). U kunt natuurlijk ook beslissen om nóg veeleisender zijn of het kan dat in het contract met uw partner een andere berekeningsbasis staat vermeld. Heeft uw klant bijvoorbeeld een achterstand van 45 dagen voor een factuur van 3000 euro? Dan kunt u 29,6 euro aan interesten recupereren**.
  • Een forfaitaire schadevergoeding van 40 euro: ook hiermee kunt u uw invorderingskosten compenseren.
  • Aanvullende schadevergoedingen (ook boetebeding genoemd) kunnen worden geëist om eventuele andere uitgaven te bekostigen, zoals de kosten voor een advocaat. De regelgeving legt geen bedrag vast, maar is wel duidelijk over het 'redelijke' karakter van een dergelijke vergoeding.

U hebt het goed begrepen: u beschikt over de nodige beweegruimte om uw 'eigen spelregels' te bepalen. Maar zie het niet te groots! Bent u onredelijk – bijvoorbeeld door meer dan 10% verwijlinteresten te vragen of meer dan 12% voor het boetebeding – dan loopt u immers het risico dat een rechter de boetes verlaagt of zelfs nietig verklaart.

Waarom doet u het niet?

Veel ondernemers passen deze boetes niet toe. Omdat ze ze niet kennen of omdat ze geen tijd hebben, maar ook omdat ze (terecht!) bang zijn om hun handelsrelatie in gevaar te brengen. Klanten kunnen een dergelijke aanpak immers zeer slecht opnemen ... Een kwestie van evenwicht dus! Als u immers 'zonder pardon' een van uw beste klanten een boete geeft na een eerste fout, dan is dat misschien toch wat overdreven en is het sop zeker de kool niet waard. Is het daarentegen de zoveelste keer dat het gebeurt? Dan is het de hoogste tijd om in te grijpen! Spreek uw klant eerst aan over het probleem ... Misschien is zijn achterstand gewoon te wijten aan een 'technisch' probleem? Of misschien heeft hij een tijdelijk liquiditeitsprobleem? In dat geval is dit een mooie gelegenheid – op voorwaarde dat u het zich kunt veroorloven – om begrip op te brengen en uw relatie met de klant te versterken. Blijft de klant echter te laat betalen? Neem dan de juiste maatregelen: het bewijs dat u het ernstig neemt en een boost voor de geloofwaardigheid van uw bedrijf.

 

*Wet van 2 augustus 2002, gewijzigd door de wet van 22 november 2013 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
**De berekening gebeurt als volgt: (3000 euro x 8% x [45 dagen/365 dagen]) = 29,6 euro.

 

Elke vertraging die onze vreugde beperkt, is te lang

van Ovidius

Samengevat

  • Betalingsachterstanden kunnen zwaar doorwegen op uw financiën ...
  • Hoe kan de wet u beschermen?
  • Verwijlinteresten, een forfaitaire schadevergoeding en bijkomende schadevergoedingen!
  • Gebruik deze oplossingen met de nodige voorzichtigheid

Hoe kunnen we u helpen?