Vragen en antwoorden steunmaatregelen voor ondernemingen

Op 31 maart 2020 werd er een akkoord bereikt tussen de overheid en de financiële sector rond de voorwaarden en de praktische uitwerking van de verschillende genomen maatregelen, om ondernemingen / organisaties financieel te ondersteunen, wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo, kunnen ondernemingen / organisaties die financieel worden getroffen door de coronacrisis en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, betalingsuitstel vragen van hun ondernemingskrediet.

Het oorspronkelijke charter, waarvan de termijn werd vastgelegd op 31/10/2020, is verlengd tot 31/12/2020.

Alle informatie, voorwaarden en praktische details vind je hieronder terug in de vorm van een Q&A of op de website van Febelfin.

Aarzel niet om contact op te nemen met je Beobank PRO adviseur om je situatie te analyseren en je aanvraag in te dienen.

Bent u particulier? Vind hier de info rond betalingsuitstel voor hypothecaire kredieten terug

In grote lijnen, welke steun voor ondernemingen / organisaties heeft de overheid aangekondigd? Bij welke maatregelen spelen de banken een centrale rol?

Het akkoord bestaat uit twee luiken:

  • Enerzijds is er voor bestaande kredieten betalingsuitstel mogelijk van kapitaalaflossingen tot 6 maanden (uiterlijk tot 31 oktober 2020). Deze maatregel moet ondernemingen / organisaties de nodige zuurstof geven zodat ze aan hun (andere) financiële verplichtingen kunnen voldoen nu hun inkomsten afnemen of volledig wegvallen.

Update: 

Een onderneming of organisatie die reeds een uitstel van betaling heeft verkregen, kan een verlenging van dit uitstel tot 31/12/2020 aanvragen, mits zij op het moment van het verzoek om verlenging nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van het oorspronkelijke uitstel van betaling.

Indien de onderneming het verzoek om uitstel van betaling vóór 20 september indient, kan zij het uitstel van betaling tot 31 december 2020 rechtstreeks verkrijgen, mits zij aan de voorwaarden voldoet.

  • Anderzijds kunnen ondernemingen / organisaties die extra financiering nodig hebben om deze moeilijke periode te overbruggen, nieuwe kredieten met een maximale looptijd van 12 maanden afsluiten.

De hele idee is dus dat de banken ondernemingen / organisaties die financiële hinder ondervinden door de coronacrisis, helpen om deze moeilijke periode door te komen. En dat ze hen ook helpen om hun activiteiten zo snel mogelijk weer op te pikken zodra het normale leven terugkeert.

Welke ondernemingen / organisaties kunnen een beroep doen op de steunmaatregelen?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties.

Ik ben zelfstandige. Kom ik in aanmerking voor de steunmaatregelen?

Ja, zelfstandigen komen ook in aanmerking. Natuurlijk zijn de maatregelen alleen bedoeld voor hun professionele activiteiten. Voor privéactiviteiten kunnen zelfstandigen eventueel een beroep doen op de steunmaatregelen voor particulieren, op vlak van hypothecaire kredieten.

Kan een vzw ook een beroep doen op de steunmaatregelen?

Vzw’s (uit de non-profit of social profit sector) behoren ook tot de doelgroep van de steunmaatregelen. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als voor ondernemingen / organisaties en zelfstandigen.

Openbare overheden komen niet in aanmerking voor de maatregelen.

Moet je een link kunnen aantonen met de crisis om de steunmaatregelen te kunnen genieten?

Ja, de maatregelen zijn echt bedoeld voor ondernemingen / organisaties die financiële problemen ondervinden door de coronacrisis. Het is dus noodzakelijk om te kunnen aantonen dat de coronacrisis een negatieve invloed heeft of zal hebben op de inkomsten van de onderneming / organisatie. Dat bewijs is eenvoudig te leveren voor ondernemingen / organisaties die hun activiteiten moeten opschorten of stopzetten of die (een deel van) hun personeel technisch werkloos moeten maken.

Treden de steunmaatregelen automatisch in werking?

Nee, de steunmaatregelen moeten worden aangevraagd door ondernemingen / organisaties die de financiële gevolgen voelen van de coronacrisis. De aanvraag moet gebeuren bij uw Beobank PRO center waar het krediet is aangegaan.

Welke bewijzen moet een onderneming / organisatie voorleggen?

De onderneming / organisatie moet aantonen dat ze voldoet aan elk van de volgende vier voorwaarden:

1) De onderneming/ organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:

  • De omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;

  • Er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;

  • De overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.

2) De onderneming / organisatie is vast gevestigd in België.

3) De onderneming / organisatie had geen achterstal op zijn lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op zijn lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.

4) De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering

Als een onderneming aan de voorwaarden voldoet (financiële problemen door de coronacrisis), mag een bank dan weigeren om de onderneming / organisatie betalingsuitstel te geven op haar bestaande leningen?

Neen, een bank kan geen betalingsuitstel weigeren als aan de voorwaarden is voldaan. In principe krijgen alle ondernemingen / organisaties die aan de volwaarden voldoen, het betalingsuitstel van kapitaalaflossingen tot 6 maanden.

Niet gevonden wat je zocht? Stuur een mailtje naar het centraal contactpunt van Febelfin: corona@febelfin.be of contacteer je Beobank PRO adviseur.

Hoe kunnen we u helpen?