Financiering van het vakantiegeld en/of de 13e maand

Financiering van het vakantiegeld en/of de 13e maand

 • Kredietformule om het vakantiegeld en/of de 13e maand te financieren

 • Terugbetaling gespreid over 12 maanden

 • Uw liquiditeiten blijven onaangeroerd

information

Gezien de evolutie van de COVID-19-crisis en sociale afstandsmaatregelen kan de verwerking van uw aanvraag volledig op afstand verwerkt worden, ook wanneer deze verzonden worden naar onze verkooppunten.

De financieringsformules van het vakantiegeld en de 13e maand zijn leningen op afbetaling voor professionele doeleinden.

styliste

Voer uw betalingen gemakkelijk uit

Zoekt u een oplossing om het vakantiegeld en/of de 13e maand van uw werknemers te financieren? Dankzij de kredietformule van Beobank leent u het benodigde bedrag om uw betalingen te kunnen uitvoeren.

people au travail

Bescherm uw cashflow

Beobank biedt u de mogelijkheid om uw terugbetaling over 12 maanden te spreiden. U hoeft dan ook geen grote geldsommen vrij te maken zodat u uw liquiditeiten kunt vrijwaren.

5 redenen om te kiezen voor onze kredietformule

 • Interessante kredietoplossing

  Onze formule heeft als doel de betaling van het vakantiegeld en/of de 13e maand van uw werknemers te financieren. De terugbetaling kan over 12 maanden worden gespreid en uw cashflow blijft intact.

 • Kredietformule op maat

  U leent de benodigde geldsom en uw liquiditeiten blijven onaangeroerd.

 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling

 • Aftrekbaarheid van de kosten

  Beobank biedt u een voordelige rentevoet aan. De interesten zijn bovendien fiscaal aftrekbaar als  beroepskosten (onder voorbehoud van wijzigingen  in de fiscale wetgeving)

 • Geen beheerskosten noch dossierkosten

Meer inlichtingen over de steunmiddelen van de overheid vindt u op: http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/wetgeving en http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/steun-en-waarborgen

Beobank is niet aansprakelijk voor de inhoud van die site.

In het kader van de analyse van het kredietdossier vraagt de bank aan de kredietnemer, en desgevallend aan de persoon die een persoonlijke zekerheid stelt, alle relevant geachte informatie om de haalbaarheid van het betrokken project, hun financiële positie, hun terugbetalingscapaciteit en hun lopende financiële verbintenissen te beoordelen. Het spreekt voor zich dat de meegedeelde informatie juist en volledig moet zijn, zoals er ook een zorg- en informatieplicht van de bank tegenover de kredietnemer geldt.

Bij onenigheid met de bank kan de klant zich wenden tot de "Ombudsman in financiële geschillen" www.ombudsfin.be , mail : ombudsman@ombudsfin.be