Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

13de maand

Financiering van het vakantiegeld en/of de 13de maand

 • Kredietformule om het vakantiegeld en/of de 13de maand te financieren

 • Spreid de terugbetaling over 12 maanden

 • Houd uw cashflow op peil

De financieringsformules van het vakantiegeld en de 13de maand zijn leningen op afbetaling voor professionele doeleinden.

styliste

Voer uw betalingen gemakkelijk uit

Zoekt u een oplossing om het vakantiegeld en/of de 13de maand van uw werknemers te financieren? Dankzij de kredietformule van Beobank leent u het benodigde bedrag om die loonkosten te kunnen spreiden.

people au travail

Bescherm uw cashflow

Beobank biedt u de mogelijkheid om uw terugbetaling over maximaal 12 maanden te spreiden. Zo hoeft u voor deze operationele uitgave geen beroep te doen op uw kasmiddelen.

4 redenen om te kiezen voor deze kredietformule

 • Kredietformule op maat

  Onze formule heeft als doel de betaling van het vakantiegeld en/of de 13de maand van uw werknemers te financieren. De terugbetaling kan over 12 maanden worden gespreid.

 • Aantrekkelijke rentevoet

 • Interessante kredietoplossing

  U leent de benodigde geldsom. U betaalt tijdig de vakantiegelden of de eindejaarspremies van uw werknemers uit, zonder uw kaspositie onder druk te zetten. Uw liquiditeiten blijven onaangeroerd.

 • Geen beheerskosten noch dossierkosten

13de maand contacteer ons

Maak tijd voor een afspraak met een adviseur

Description

Neem de tijd om met ons over uw doelstellingen te praten. We delen met plezier onze expertise met u. Ons advies is gratis en verbindt u nergens toe.

Contacteer ons

Meer inlichtingen over de steunmiddelen van de overheid vindt u op www.financieringvanondernemingen.be/nl/wetgeving en www.financieringvanondernemingen.be/nl/steun-en-waarborgenBeobank is niet aansprakelijk voor de inhoud van die site.

In het kader van de analyse van het kredietdossier vraagt de bank aan de kredietnemer, en desgevallend aan de persoon die een persoonlijke zekerheid stelt, alle relevant geachte informatie om de haalbaarheid van het betrokken project, hun financiële positie, hun terugbetalingscapaciteit en hun lopende financiële verbintenissen te beoordelen. Het spreekt voor zich dat de meegedeelde informatie juist en volledig moet zijn, zoals er ook een zorg- en informatieplicht van de bank tegenover de kredietnemer geldt.

Bij onenigheid met de bank kan de klant zich wenden tot de "Ombudsman in financiële geschillen" www.ombudsfin.be, mail: ombudsman@ombudsfin.be