De financiering van professionele voertuigen

 • Een lening op maat, aangepast aan uw mogelijkheden.

Simulatie financiering PRO-voertuig < 2 jaar*

1. Kies het gewenste bedrag of de maandelijkse afbetaling

Loan error message

2. Kies de gewenste looptijd

Selecteer een aantal maanden tussen 12 en 60.

Guy in front of van

Financiering van professionele voertuigen: de ideale lening

De financiering van professionele voertuigen is de ideale lening om de aankoop van bedrijfsvoertuigen te financieren. Met deze financiering spreidt u de terugbetaling van uw aankoop over een langere periode.

4 redenen om te kiezen voor de financiering van professionele voertuigen

 • Financiering aangepast aan uw budget

  Een lening op maat, aangepast aan uw budget.

 • Looptijd en bedragen

  De looptijd en de bedragen worden aangepast aan uw mogelijkheden.

 • Flexibele formule

  De formule is marktconform en stemt overeen met de vaste rentevoeten.

 • Geen dossierkosten

  U betaalt geen eurocent dossierkosten.


 •  

Details financieringsbedrag

 • Tot 100 % van de aankoopwaarde exclusief btw (+ eventueel de niet-aftrekbare btw).
 • Vaste maandelijkse terugbetaling.
 • Vaste rentevoet (vast voor de gekozen periode).
 • Geen dossierkosten.

Meer inlichtingen over de steunmiddelen van de overheid vindt u op: http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/wetgeving en http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/steun-en-waarborgen

Beobank is niet aansprakelijk voor de inhoud van die site.

*In het kader van de analyse van het kredietdossier vraagt de bank aan de kredietnemer, en desgevallend aan de persoon die een persoonlijke zekerheid stelt, alle relevant geachte informatie om de haalbaarheid van het betrokken project, hun financiële positie, hun terugbetalingscapaciteit en hun lopende financiële verbintenissen te beoordelen. Het spreekt voor zich dat de meegedeelde informatie juist en volledig moet zijn, zoals er ook een zorg- en informatieplicht van de bank tegenover de kredietnemer geldt.

Bij onenigheid met de bank kan de klant zich wenden tot de "Ombudsman in financiële geschillen" www.ombudsfin.be , mail :ombudsman@ombudsfin.be

V.U.: Cyril Guilloret - Beobank NV/SA | Kredietgever | G. Jacqueslaan 263g 1050 Brussel | BTW BE 0401.517.147 | RPR Brussel | IBAN BE77 9545 4622 6142.