Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Overdracht Human coach

Bij een bedrijfsoverdracht staan mensen centraal

  • Een bedrijfsoverdracht is een ingrijpende gebeurtenis. Goede menselijke relaties zijn belangrijk voor het succes ervan. Het proces gaat ook gepaard met veel emoties. Onze Human Coach helpt u om hier correct mee om te gaan …

5 jaar ervoor

De cruciale “waarom”-vraag van elke overdracht

Ongeacht of u een bedrijf overlaat of overneemt, de reden moet altijd nauw aansluiten bij uw waarden.

Ik probeer klaar te zien

3 jaar ervoor

Omgaan met redenen voor bezorgdheid

Bij het overlaten of overnemen van een bedrijf kunnen er op verschillende momenten redenen voor bezorgdheid zijn. Hoe gaat u daarmee om?

Ik los knelpunten op

1 jaar ervoor

Emoties een plaats geven, energie kanaliseren

Laat u tijdens de onderhandelingen niet overweldigen door emoties. Al is dit niet altijd zo eenvoudig …

Ik leer afstand nemen

De overdracht

Afscheid nemen van uw vroegere leven

Op de dag van de overdracht begint een periode van rouw, zowel voor de overdrager als de overnemer.

Ik bereid mij voor

100 dagen erna

Wanneer overdrager en overnemer samenwerken

Tijdens de overgangsperiode moeten overdrager en overnemer leren om samen te werken …

Ik leer loslaten

De Beobank-expert

De Beobank-expert is uw coach

Ontmoeting met Matthias Munny, die u misschien bij een overdracht zal begeleiden

Ik maak kennis