Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Telewerk: welke beroepskosten mag u aftrekken?

Is een nieuw espressoapparaat aftrekbaar?

Voor veel ondernemers is telewerken een verplichting, maar er zijn ook voordelen aan verbonden. Zo mag u sommige uitgaven als beroepskosten inbrengen. Welke?

Gebruikt u een thuiskantoor? Dan zit aan sommige uitgaven zowel een professioneel als privékantje. Bij dergelijke gemengde kosten mag u het beroepsgedeelte van uw belastingen aftrekken! Hoe bepaalt u dat? Ga eerst na hoeveel oppervlakte van uw woning u voor uw beroep inpalmt. 10, 20 of 30%? Volg enkele regels als u die verhouding bepaalt, die vooral belangrijk is voor uw “woonkosten”. Waarover gaat het?

  1. Vastgoedkosten

Het maakt een verschil of u eigenaar dan wel huurder bent. Als eigenaar brengt u de onroerende voorheffing, gemeentebelasting en interesten van uw hypothecaire lening in. Maar als uw KMO ook uw huurder is, liggen de zaken een beetje anders. En als u zelf uw woning huurt? Dan mag u een gedeelte van de huur van uw belastingen aftrekken. Maar let op: lees er eerst uw huurcontract op na. Mag u het appartement of huis wel voor uw beroep gebruiken? Dat heeft immers gevolgen voor de verhuurder.

  1. Uitgaven om te wonen

Ook als u telewerkt, hebt u water, verwarming en elektriciteit nodig. Dit zijn dus beroepskosten die (in de eerder bepaalde verhouding) uw belastinggrondslag verminderen. Ook uitgaven waar u misschien niet meteen aan denkt, zoals uw woningverzekering en het onderhoud van uw woning, zijn aftrekbaar. Beveiligt u het pand? Maak dan gebruik van de aftrek tot 120% voor zelfstandigen en KMO’s.

  1. Klein kantoormateriaal

Hoe zit het met uw gsm- en internetkosten? Enveloppen en schrijfmateriaal? Die mag u voor 100% inbrengen als beroepskosten. Maar dat moet u wel kunnen bewijzen. De fiscus neemt misschien niet zomaar aan dat de internetfactuur alleen op uw beroepsgebruik slaat. Hetzelfde liedje voor uw telefoonkosten. Twijfelt u? Splits de factuur dan op in een privé- en beroepsgedeelte, in een te bepalen verhouding. En vergeet niet dat u bijvoorbeeld een pc of laptop op 3 jaar moet afschrijven (dus 33% van de waarde ervan is jaarlijks aftrekbaar).

  1. Meubels

Een bureau op maat? Een lamp en bureaustoel die u nodig hebt om te werken? Een zetel om klanten te ontvangen? Een nieuw espressoapparaat voor als ze even moeten wachten of planten om de ruimte op te fleuren? Al die kosten zijn voor 100% aftrekbaar. Toets alle uitgaven aan deze regel: kunt u bewijzen dat ze uitsluitend (of in een bepaalde verhouding) met uw beroep te maken hebben?

Nog iets over “forfaits”

Als u niet bij elke uitgave een hele redenering wilt opbouwen en het over kleine bedragen gaat, kies dan voor een forfaitaire aftrek van uw kosten (30% van uw jaarinkomen, met een plafond van 4 880 euros - aanslagjaar 2021).

Hoe kunnen we u helpen?