Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Verwaarloos je algemene verkoopvoorwaarden niet!

Algemene verkoopvoorwaarden: stel ze goed op om je te beschermen

De algemene verkoopvoorwaarden (AVV) zijn een efficiënt (en al te vaak verwaarloosd) instrument om je te beschermen in je commerciële relaties met professionele klanten. Maar hoe stel je ze op?
 

Clausules die niemand leest (en dat is jammer …)

Je algemene verkoopvoorwaarden zijn alle schriftelijke bepalingen die de relaties met je professionele klanten regelen. Waarom ze nuttig zijn? Om de spelregels te bepalen en bij een geschil discussies te vermijden. Goede voorwaarden verdedigen jouw belangen, zonder in te druisen tegen het handelsrecht, de handelspraktijk en eventueel de regels voor consumentenbescherming. Overdrijf dus niet en vermijd te veeleisende clausules. In feite dien je altijd “het evenwicht tussen de rechten en plichten van alle partijen” te bewaren …


Het sop is de kool zeker waard!

Je hebt al begrepen dat het recht je een zekere speelruimte laat. Je moet ernaar streven om voor elke fase van het verkoopproces regels te bepalen die voor jou gunstig zijn: je tarieven, richtlijnen voor je klanten om producten terug te sturen, de betaalmogelijkheden, de leveringen, enz. Om je bijvoorbeeld te beschermen tegen wanbetalers vermeld je duidelijk de verwijlinteresten en schadevergoeding voor als het tot een invordering zou komen. En misschien kan je ook bepalen welk voorschotpercentage je klanten standaard moeten betalen?


Regeren is vooruitzien!, Émile de Girardin


Standaardclausules

AVV opstellen is een delicate opdracht en het kan nuttig zijn om het advies van een advocaat in te winnen. Hij zal je zeker aansporen om de klassieke clausules in de voorwaarden op te nemen, onder andere om te garanderen dat je de eigenaar van de goederen blijft tot ze volledig betaald zijn (eigendomsvoorbehoud), dat je maximaal beschermd bent bij overmacht, dat je zelf de bevoegde rechtbanken kan kiezen bij een geschil, enz.


Zichtbaar en expliciet

Er is geen enkele reden om je AVV in een nauwelijks leesbaar klein lettertype weer te geven. Integendeel, wees zo transparant mogelijk. Je wil toch immers dat je klanten op de hoogte zijn van de regels als ze iets kopen? Trouwens, je AVV zijn juridisch alleen maar geldig als ze duidelijk leesbaar en begrijpelijk zijn. Je hebt er dus alle belang bij om ze samen met of op alle relevante documenten mee te delen: offertes, leveringsbonnen, facturen, catalogi, website, enz. Als ze op de achterzijde van een document staan, moet je dit duidelijk vermelden op de voorzijde. Om helemaal zeker te zijn, laat je je algemene voorwaarden in twee exemplaren ondertekenen door je klant en bewaar je zelf één ondertekend exemplaar.
 

Voorzichtig!

Denk er ook aan dat je je algemene voorwaarden moet aanpassen als ze je relaties met particuliere klanten regelen. In zo’n geval gelden immers ook specifieke regels en moet je bepaalde clausules wijzigen, onder andere inzake consumentenbescherming. Thuisverkoop en verkoop op afstand zijn eveneens twee bijzondere gevallen waarvoor specifieke regels gelden, zoals het herroepingsrecht. Ten slotte moet je je ervan bewust zijn dat algemene verkoopvoorwaarden geen afdoend vangnet bieden bij sommige complexe verkooptransacties. Je merkt het: er zijn redenen genoeg om je AVV altijd te laten goedkeuren (of opstellen) door een jurist…

Algemene verkoopvoorwaarden, wat moet je onthouden?

  • Wat zijn AVV?
  • Waarom zijn ze belangrijk?
  • Welke clausules moeten erin staan?
  • Hoe gebruik je ze?
  • Even opletten

Hoe kunnen we u helpen?