Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Een investeringskrediet aanvragen én krijgen: zo doet u dat

Ontdek wat een investeringskrediet u te bieden heeft

Om er voor te zorgen dat uw bedrijf duurzaam groeit, moet u er regelmatig in investeren. Stilstaan is immers achteruitgaan. U kunt daarvoor natuurlijk uw cashreserves aanspreken, maar soms kan het verstandiger zijn om hiervoor een krediet aan te gaan. Hoe doet u dat en hoe maakt u de kans dat uw kredietaanvraag goedgekeurd wordt zo groot mogelijk? En wanneer is het eigenlijk een goed moment om te investeren? We vertellen u graag meer over investeringskredieten.

Investeringskredieten worden gebruikt om investeringen met een professioneel doel te realiseren, op middellange of lange termijn. Denk bijvoorbeeld aan een winkelier die zijn winkelinrichtig wil vernieuwen, een transportbedrijf dat een nieuwe truck wil aankopen of zelfs een bedrijf dat een concurrent wil overnemen. Vaak kosten zulke investeringen wel handenvol geld. U kunt hiervoor natuurlijk uw cashreserve aanspreken, maar soms is een investeringskrediet aangaan een beter alternatief. Op die manier komt uw cashflow niet in het gedrang en betaalt u de investering op een draagbaar tempo af.

Hallo, boekhouder?

Een investeringskrediet aanvragen, doet u natuurlijk niet even tussendoor. Het is belangrijk dat u dit grondig voorbereidt en dat u een degelijk kredietdossier indient. Hierin beschrijft u uw onderneming en uw project en maakt u een grondige analyse van de investering (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen). Wees transparant en eerlijk, niemand heeft baat bij een kunstmatig “opgesmukt” dossier, de bank niet, maar u zeker ook niet. Uiteraard betrekt u ook uw boekhouder in dit proces, zodat het financiële plaatje klopt. Wanneer u uw project begroot, is het bijvoorbeeld belangrijk dat u niet alleen met de directe kosten rekening houdt, maar ook met de indirecte werkingskosten.

Aan tafel

Is uw dossier klaar? Dan is het tijd om met de bank aan tafel te gaan zitten. Stuur al enkele dagen op voorhand uw presentatie door, zodat uw contactpersoon deze al eens kan doornemen. Het is niet nodig om alle trucjes van PowerPoint te kennen om een goede presentatie te doen. Overloop gewoon samen het dossier met uw bankier en bereid u goed voor op eventuele vragen.

Nadat het dossier werd ingediend, komt dit terecht bij de kredietafdeling van de bank. Daar wordt het door gespecialiseerde analisten onder de loep gehouden. Zij zullen uitgebreid de technische ins en outs bestuderen en het dossier kaderen, bijvoorbeeld naargelang de sector waarin u actief bent. Het kan ook perfect dat ze u nog bijkomende vragen stellen of polsen naar een “Plan B”, als alles toch niet zo zou lopen als u het zelf inschat.

Uiteindelijk volgt dan het advies: positief of negatief en, naargelang de situatie een aanbeveling inzake de kredietformules, de duurtijden en de zekerheden. Uiteraard wordt u hiervan meteen op de hoogte gebracht.

Corona en Oekraïne

Blijft natuurlijk de vraag: wanneer is het een goed moment om te investeren? Hebben gebeurtenissen als de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne hierop een invloed? Natuurlijk kunnen crisissen zo erg zijn dat bedrijven in een wankele financiële positie terechtkomen. Op zulke momenten is het allicht niet zo’n goed idee om je laatste centen in een risicovolle investering te pompen. Anderzijds lijkt de huidige context niet al te zwaar te wegen op het ondernemersvertrouwen, zo blijkt uit de laatste maandelijkse conjunctuurenquête van de Nationale Bank van België, van maart 2022. Veel hangt wel af van in welke sector de ondernemer actief is. Het vertrouwensverlies was het duidelijkst in de handel – waar het in februari nog was toegenomen – en in de verwerkende nijverheid. Het moreel van de ondernemers werd veel minder aangetast in de bouwnijverheid en versterkte zelfs in de diensten aan bedrijven. In dat soort sectoren zullen ondernemers vandaag dus eerder geneigd zijn om een zware investering aan te gaan.

Crisis als uitdaging

Crisissen zijn soms momenten waarop vooruitziende bedrijven – door te investeren – een voorsprong kunnen pakken op hun meer behoudsgezinde concurrenten. Bovendien: dit zijn voor ondernemingen uitzonderlijk uitdagende tijden. Om stand te houden én vooruit te gaan in een snel veranderende wereld, zijn investeringen broodnodig. Uit een recente Unizo-bevraging blijkt bijvoorbeeld dat bedrijven vandaag vooral investeren om te groeien, om te digitaliseren, maar ook voor meer efficiëntie én duurzaamheid. Zeker dat laatste zal de komende jaren een almaar belangrijkere factor worden. Op het investeringslijstje staan vooral opleidingen, de aankoop van hardware, het wagenpark, innovatie en strategievorming. En het valt op dat de sterkste stijgingen zitten bij de e-commerce en de apps, maar ook in marketing en communicatie.

Hebt u nog vragen over een investeringskrediet?

Uw PRO-adviseur helpt u met plezier.

Maak een afspraak

Bronnen: 
https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/pnc2203.pdf
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/01/limburgs-ondernemersvertrouwen-krijgt-een-flinke-knauw-door-de-o/https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/29/coronacrisis-heeft-amper-een-invloed-op-de-investeringen-van-de/

In het kader van de analyse van het kredietdossier vraagt de bank aan de kredietnemer, en desgevallend aan de persoon die een persoonlijke zekerheid stelt, alle relevant geachte informatie om de haalbaarheid van het betrokken project, hun financiële positie, hun terugbetalingscapaciteit en hun lopende financiële verbintenissen te beoordelen. Het spreekt voor zich dat de meegedeelde informatie juist en volledig moet zijn, zoals er ook een zorg- en informatieplicht van de bank tegenover de kredietnemer geldt.

Hoe kunnen we u helpen?