Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Vrijstelling sociale bijdragen aanvragen? Nu eenvoudiger en sneller!

Nieuwe procedure voor bijdragevrijstelling

De formaliteiten om een vrijstelling van sociale bijdragen aan te vragen waren van aard om menige zelfstandige af te schrikken. Maar de nieuwe procedure is helder en snel.

Sociale bijdragen betalen doe je niet zomaar. Ze dienen om je op allerlei momenten te kunnen ondersteunen: bij een geboorte, bij arbeidsongeschiktheid of als je met pensioen gaat. Elk kwartaal stort je een voorlopig bedrag, de regularisatie volgt een jaar later. Nu is het net typisch voor een ondernemer, dat zijn inkomen sterk kan schommelen! Als je even door een moeilijke periode gaat, kan je gedeeltelijke of volledige vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen!

Zo ging het vroeger...

Tot 31 december van vorig jaar moest je een uitzondering aanvragen bij de Commissie voor vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen. Je moest bewijzen dat je je bevond in “een staat van behoefte” of “een situatie die deze toestand benadert”. Soms moest je 5 tot 12 maanden wachten op een antwoord waartegen geen beroep mogelijk was. Ondertussen zat je natuurlijk flink in de penarie!

… en zo sinds 1 januari 2019

Nu is die situatie gelukkig verbeterd! De Commissie, die afhing van de FOD Sociale Zekerheid, is niet langer bevoegd, maar wel het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Wat dit moet opleveren?

 • Een grotere snelheid: de beslissing moet binnen een maand vallen.
 • Meer flexibiliteit: je hoeft niet langer naar Brussel te reizen! Alles verloopt on line* of via je sociaal verzekeringsfonds.

Objectievere criteria

Ook nieuw zijn de tien in een koninklijk besluit gegoten criteria die aan de basis liggen van de beslissing. Het vage begrip “staat van behoefte” is verdwenen. Voortaan gaat het om “het zich bevinden in een tijdelijke moeilijke financiële en economische situatie”. Voor die situatie kunnen meer “objectieve” redenen bestaan:

 • een “daling van de beroepsinkomsten of de omzet”;
 • “uitzonderlijke omstandigheden” waarvoor je zelf niet verantwoordelijk bent;
 • het “heropstarten van een activiteit na een periode van arbeidsongeschiktheid”;
 • “uitzonderlijke en onmisbare uitgaven of investeringen”;
 • een geval van “overmacht”.

Ambtshalve beslissingen

Nog een nieuwe maatregel: sommige zelfstandigen zullen automatisch een uitzondering krijgen, bijvoorbeeld wanneer het officieel om een sector in crisis gaat. De laatste jaren heeft zich dat vaak genoeg voorgedaan! Nog een min of meer “evidente” situatie: de overheid veronderstelt dat je tijdelijk in een moeilijke situatie zit als je dossier een leefloon of een collectieve schuldenregeling vermeldt.

Beroep is nu mogelijk

Vroeger was een betwisting gewoonweg uitgesloten! Voortaan ontvang je een voorstel van beslissing en krijg je de kans om je zaak te gaan bepleiten bij het RSVZ. Wordt je aanvraag toch geweigerd, ondanks je inspanningen? Dan beschik je nog over een maand om formeel beroep aan te tekenen. Een onafhankelijke commissie zal dan naar je bezwaren luisteren.

De hartstocht waarmee de mens zijn leven vereenvoudigt, zou even groot moeten zijn als waarmee hij het ingewikkeld maaktHenri Bergson

* Het online platform zal pas binnenkort beschikbaar zijn

Samengevat

 • Tijdelijke moeilijkheden? Vraag een vrijstelling van sociale bijdragen aan …

 • De nieuwe procedure, sneller en flexibeler

 • Meer objectieve criteria

 • De mogelijkheid om in beroep te gaan!

Hoe kunnen we u helpen?