Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Alles wat je moet weten over de vennootschapsbijdrage …

Reageer snel om het supplement niet te moeten betalen

Wat weet jij over de vennootschapsbijdrage? Kan je ervan worden vrijgesteld? Hoeveel bedraagt ze? Waarvoor dient deze bijdrage? Lees hier het antwoord op al je vragen …

 

Als bedrijfsleider ben je verplicht om binnen de 90 dagen na het opstarten van je activiteiten aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Jouw statuut - zaakvoerder, bestuurder of vennoot - speelt daarbij geen rol. Niet alleen jij, ook je bedrijf betaalt een sociale bijdrage, meer bepaald de “sociale bijdrage ten laste van vennootschappen”. De enige uitzonderingen zijn eenmanszaken en vzw’s. Het gaat om een verplicht forfaitair bedrag, dat je vennootschap één keer per jaar moet betalen. Er vloeien geen rechten uit voort (noch voor jou, noch voor je bedrijf) en het dient om het sociale zekerheidsstelsel van  zelfstandigen te financieren.

 

Hoeveel bedraagt de bijdrage …

Het bedrag van de vennootschapsbijdrage hangt af van het balanstotaal van het afgesloten boekjaar van je vennootschap. Voor het bedrag dat je bedrijf in 2017 moet betalen, is je balanstotaal in 2015 bepalend:

  • Was dat gelijk aan of kleiner dan € 667 529,12, dan bedraagt de bijdrage € 347,50.
  • Lag het balanstotaal hoger dan € 667 529,12, dan loopt de bijdrage op tot € 868,00.

 

… en wanneer betaal je ze?

Alle bestaande bedrijven of die vóór 1 april van dit jaar werden opgericht, moesten hun bijdrage vóór 1 juli 2017 betalen. Werd je bedrijf op of na 1 april van dit jaar opgericht? Dan betaal je uiterlijk de laatste dag van de derde maand die volgt op de oprichting. En zelfs als je pas op 15 december je bedrijf opricht, moet je de volledige bijdrage voor 2017 betalen …

 

Te laat met je betaling?

Breng dit dan zo snel mogelijk in orde! Want per maand achterstand betaalt je vennootschap een supplement van 1% op het nog niet betaalde gedeelte van de bijdrage. Soms kan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) afzien van het supplement, maar jij dient dan aan te tonen dat je ervoor in aanmerking komt (overmacht, ondertussen uitgevoerde betaling, enz.).

 

Geen bijdrage betalen? Soms kan het …

In sommige gevallen kan je vragen dat je bedrijf wordt vrijgesteld van vennootschapsbijdrage, onder andere tijdens de eerste drie jaar (startend bedrijf) of als je bedrijf gedurende een volledig jaar niet actief is geweest (vraag in dat geval een attest van non-activiteit aan de FOD Financiën). Neem hiervoor contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

 

Fiscaliteit en aansprakelijkheid

Nog twee puntjes waar je moet op letten. Om te beginnen ben je als bedrijfsleider hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de vennootschapsbijdrage. En net zoals de sociale bijdragen die je als zelfstandige betaalt, mag je bedrijf de vennootschapsbijdrage fiscaal aftrekken als beroepskosten …

 

 

 

In het kort:

  • Verplicht om aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

  • Forfaitair bedrag één keer per jaar betalen

  • Bedrag hangt af van het balanstotaal van het afgesloten boekjaar

  • Per maand achterstand betaalt u een supplement van 1% op het nog niet betaalde gedeelte van de bijdrage

  •  Vennootschapsbijdrage is fiscaal aftrekbaar zoals de beroepskosten

Hoe kunnen we u helpen?