Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Sociale bijdragen: laat jij het bedrag aanpassen?

Sociale bijdragen: laat jij het bedrag aanpassen?

Heb jij dit jaar voldoende sociale bijdragen betaald? Het loont de moeite om even te berekenen of je er geen belang bij hebt om een verhoogde sociale bijdrage of een supplement te betalen …

Als zelfstandige moet je sociale bijdragen betalen. Elk kwartaal ontvang je daarvoor een betalingsverzoek van je sociaal verzekeringsfonds. Deze bedragen zijn onmisbaar om je sociale rechten op te bouwen, zoals je ziekte- en invaliditeitsverzekering, de kinderbijslag of je pensioen. Concreet betekent dit, dat je (sinds 1 januari 2017) van je netto belastbaar inkomen 21,5% afdraagt aan je sociaal verzekeringsfonds. Vanaf 2018 betaal je nog maar 20,5%.

 

Voorlopige bijdragen

Je weet misschien dat je sociale bijdragen worden berekend op basis van je inkomen van het lopende jaar. Maar op het ogenblik dat je bijdragen betaalt, is dat inkomen nog niet bekend. Daarom betaal je eerst voorlopige bijdragen. Om die te bepalen, wordt er gekeken naar je inkomen van drie jaar eerder (plus indexering). Als je een starter bent (en je dus nog geen drie jaar kan teruggaan), betaal je een forfait. De term “voorlopig” duidt er al op dat er ook een regularisatie volgt: vroeg of laat moet je dus je sociale bijdragen in overeenstemming brengen met je reële inkomen.

 

Te veel of te weinig?

Als het moment van de regularisatie is aangebroken, zijn er grofweg twee mogelijkheden. Die geen van beide ideaal zijn. Heb je te veel betaald? Dan zal je sociaal verzekeringsfonds het verschil terugbetalen. Optimaal is dit niet, want het betekent dat jouw “cash” de hele tijd geblokkeerd zat bij je sociaal verzekeringsfonds. Maar als je omgekeerd te weinig hebt betaald, moet jij het verschil bijpassen. Zo’n verrassing “met vertraging” is nooit echt welkom en al helemaal niet als je toevallig op dat moment krap bij kas zit!

 

En als je nu eens het juiste bedrag zou betalen?

Daarvoor moet je je uitgaven en inkomsten van het lopende jaar correct kunnen berekenen. Alleen zo kom je dicht in de buurt van je reële inkomen. Op die basis neem je dan contact op met je sociaal verzekeringsfonds om je bijdragen nauwkeurig te laten herberekenen. En als je de resultaten daarvan hebt ontvangen, kan je enerzijds een tekort aanzuiveren en een extra bedrag betalen. Anderzijds is dit ook een prima gelegenheid om je sociaal verzekeringsfonds te vragen om het bedrag van je vaste kwartaalbetaling aan te passen.

 

Denk ook aan de fiscale kant …

Laten we ervan uitgaan dat je activiteiten zich in de loop van het jaar sneller hebben ontwikkeld dan verwacht. Dan zijn je huidige sociale bijdragen waarschijnlijk onvoldoende. Je hebt er dus alle belang bij om het bedrag te verhogen. Op die manier vermijd je niet alleen een onprettige verrassing (zie hoger), maar verminder je ook de belastbare basis. Je belastingen worden immers berekend op je inkomen min de sociale bijdragen die je hebt betaald in hetzelfde jaar. Ingewikkeld? Dit voorbeeld maakt veel duidelijk:

 

Je (geïndexeerd) jaarinkomen van 2014 bedroeg € 15 000. In 2017 vraagt je sociaal verzekeringsfonds je bijgevolg om iets meer dan € 800* aan voorlopige bijdragen te betalen. Maar dit jaar boomt je business en je verwacht dat je inkomen bijna zal verdubbelen, laten we zeggen tot € 20 000. Als je besluit (en daar heb je alle belang bij) om € 800 extra aan je sociaal verzekeringsfonds te storten, dan kan je die € 1 600 van je inkomen van 2017 aftrekken voor de berekening van je belastingen.

 

* Deze bedragen gelden bij benadering. Neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds voor de juiste gegevens in jouw situatie

“De vooruitziende mens brengt zich in veiligheid nog vóór het onheil heeft toegeslagen”, Seneca

Samengevat

  • Definitie
  • Hoe het in elkaar zit
  • Gevolgen
  • Wat te doen?
  • Voordeel

 

Hoe kunnen we u helpen?