Extra World Mastercard

BEOBANK EXTRA WORLD MASTERCARD

 • Krijg 3% korting op uw aankopen gedurende 3 maanden

Korting krijgen

Gebruik uw Beobank Extra World Mastercard en krijg 3% korting op al uw aankopen gedurende de eerste 3 maanden na de toekenning van uw kaart. Daarna krijgt u 1% korting op al uw aankopen tot en met 100€ en 0,5% op aankopen voor een bedrag groter dan 100€1.

U hoeft zelf niets te doen. Deze korting wordt telkens automatisch in mindering gebracht op het rekeninguittreksel dat volgt op het uittreksel waarop uw aankoop verschijnt.

5€ cadeau

U krijgt 5€ cadeau na de eerste aankoop met uw kaart, op voorwaarde dat u die doet binnen de 3 maanden na de toekenning van uw kaart2.

Verzekeringen voor uw aankopen

Met uw Beobank Extra World Mastercard beschikt u automatisch over deze exclusieve verzekeringen voor meer veiligheid1. Zonder extra kosten!

Aankoopverzekering

Als u uw aankopen met uw Beobank kredietkaart regelt, zijn die verzekerd bij gekwalificeerde diefstal of accidentele schade.

De Aankoopverzekering dekt uw aankopen2 van minimum 50 euro die u met uw kaart betaalt, zowel in België als in het buitenland

 • in geval van diefstal met inbraak of geweld of accidentele schade
 • gedurende 200 dagen vanaf de aankoopdatum
 • tot 3.000 euro per schadegeval en per jaar.

Download hier het Schadeaangifteformulier Aankoopverzekering

Beste prijs

Ergens anders goedkoper? Dan wordt het prijsverschil u terugbetaald

Betaalt u een product van minimum 50 euro met uw kredietkaart en u ziet het binnen de 15 dagen goedkoper in een andere Belgische winkel (prijsverschil van meer dan 50 euro), uitgezonderd artikels aangeboden tijdens koopjes of uitverkoop?

De verzekering Beste prijs:

 • betaalt u het prijsverschil terug
 • tot 1.500 euro per schadegeval en per jaar.

Download hier het Schadeaangifteformulier Beste prijs

Verlengde garantie

Eén jaar bijkomende garantie op elektronische, elektrische en informatica-apparaten

U krijgt een verlenging van één jaar op de oorspronkelijke garantie (bovenop de 2 jaar garantie van de fabrikant) op een hele reeks huishoudapparaten (‘witgoed’),elektronische audio- en videoapparaten (‘bruingoed’) en informatica-apparaten voor privé-gebruik (‘grijsgoed').

De verzekering Verlengde garantie dekt:

 • apparaten van minimum 50 euro die u in een winkel in België koopt en met uw Beobank kredietkaart betaalt
 • tot 2.000 euro per schadegeval en per jaar.

Download hier het Schadeaangifteformulier Verlengde garantie

Veilig online

Met uw Beobank kaart shopt u veilig van achter uw pc, tablet of smartphone, zowel in België als in het buitenland

Bij niet-levering van of schade aan een via een webshop (maar niet via een veilingwebsite) uit de EU of de VS nieuw aangekocht goed ter waarde van minimum 50 euro, neemt de verzekeraar contact op met de verkoper om een bevredigende oplossing te vinden.

De verzekering Veilig online is van kracht:

 • als er geen oplossing wordt gevonden
 • tot 1.250 euro per schadegeval en per jaar.

Download hier het Schadeaangifteformulier Veilig online

Download hier de Algemene voorwaarden van de verzekeringen die bij de Beobank Extra World Mastercard horen

 

1 Beobank heeft deze verzekeringen afgesloten ten voordele van de houders van de Beobank Extra World Mastercard. Deze dekkingen worden onderschreven door de verzekeraar Millstream Underwriting Limited (namens bepaalde verzekeraars bij Lloyds), Registered office: 52-56 Leadenhall Street London EC3A 2EB (referentienummer 308584). Raadpleeg de algemene voorwaarden voor de definities, de waarborgen en de vergoedingen, de uitsluitingen en de procedures ingeval van schadeaangifte. Ingeval van geschil, primeren de algemene voorwaarden van de verzekering op deze webpagina.

De volledige lijst van uitsluitingen en beperkingen vindt u terug in algemene voorwaarden.

Een kredietopening op maat

U beschikt over een kredietopening die u gebruikt zoals u het wenst. Het bedrag van uw kredietopening (bijvoorbeeld 2.500 euro) wordt vermeld op uw rekeninguittreksels. Uw beschikbare bedrag varieert naargelang uw uitgaven en terugbetalingen.

Voorbeeld: U beschikt over een kredietopening van 2.500€. De eerste maand geeft u 720€ uit. Gedurende de volgende maand beschikt u over 1.780€.

 • Oorspronkelijke kredietopening: 2.500€
 • Uw geregistreerde uitgaven van de voorbije maand: 720€
 • Bedrag waarover u beschikt: 1.780€

(dit voorbeeld houdt geen rekening met eventueel verschuldigde debetinteresten).

Kies hoeveel u elke maand terugbetaalt

U kunt uw uitgaven terugbetalen zoals u wilt. Elke maand krijgt u een gedetailleerd rekeninguittreksel waarop het volgende wordt vermeld: uw verrichtingen, het opgebruikte krediet, het minimum te betalen bedrag in geval van gespreide afbetaling. Het totale door u te betalen bedrag is afhankelijk van het gebruik van uw kredietopening. Bij ontvangst van uw rekeninguittreksel hebt u steeds de keuze:

 • U wilt het volledige bedrag terugbetalen

Als u dat wenst, kunt u elke maand het volledige bedrag van uw uitgaven terugbetalen.

 • U wilt de betalingen spreiden1
  • Of u betaalt elke maand het minimum van 1/18de of 1/20ste (volgens het bedrag van uw kredietlijn) van de gebruikte financiële reserve terug, met een minimum van 25€2. In dat geval opteert u best voor een domiciliëring.
  • Of u betaalt meer terug, bijvoorbeeld 10% of 20%. In dat geval gebruikt u het overschrijvingsformulier dat u bij uw uittreksel vindt.

De dienst Cash Transfer: vul uw zichtrekening aan!

Cash Transfer wil zeggen dat u geld overschrijft van uw kredietkaartrekening naar een zichtrekening naar keuze in België (de uwe of die van iemand anders, bij Beobank of elders)3. Het is een handige manier om uw zichtrekening aan te vullen of een grote uitgave te financieren.

De terugbetaling verloopt op dezelfde manier als bij andere uitgaven met uw kredietkaart.

500 euro en meer

U kiest zelf het bedrag dat u wilt overschrijven. Het minimumbedrag is 500 euro, al hangt het uiteraard af van het beschikbare saldo op uw rekening.

Wilt u een Cash Transfer doen?

U kunt ons bereiken op het nummer 0800 99 259, van maandag tot vrijdag van 8u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 12u30. Vanuit het buitenland: +32 2 626 50 50.

 

1 De actuariële debetrentevoet die van toepassing is op uw kredietkaart, vindt u terug op uw rekeninguittreksel.

2 1/18de (als uw kredietlijn kleiner dan of gelijk is aan 5.000 euro) of 1/20ste (als uw kredietlijn groter is dan 5.000 euro) van de gebruikte financiële reserve (met uitzondering van de jaarlijkse bijdrage) en met een minimum van 25 euro (behalve als het verschuldigde bedrag kleiner is dan 25 euro; in dat geval, betaalt u dat bedrag), vermeerderd met de jaarlijkse bijdrage.

3 Een geldoverschrijving naar een rekening kan enkel door de houder van de hoofdkaart worden aangevraagd, mits de kredietopening minimum 1.250 euro bedraagt. Hij mag geen betalingsachterstand hebben gehad tijdens de laatste 12 maanden. Het maximum over te schrijven bedrag wordt bepaald in functie van het beschikbare saldo van de kredietopening, met een minimum van 500 euro en een maximum van 5.000 euro per dag. Na de uitvoering van de overschrijving mag het totaal opgebruikte bedrag van de kredietopening niet hoger zijn dan 90% van de kredietopening.

Vraag de Extra World Mastercard online aan in enkele minuten!

Extra World Mastercard
Online aanvragen

Vragen & Antwoorden

Moet ik al Beobank klant zijn om een Beobank kredietkaart te krijgen?

Nee, dat hoeft niet. U hebt geen Beobank-rekening nodig om een Beobank kredietkaart te kunnen aanvragen.

Online betalen... is dat wel veilig?

Bij uw Beobank Extra World Mastercard hoort een gratis dienst voor online aankopen: Mastercard SecureCode. Die dienst is geïntegreerd in het betaalproces van de deelnemende winkels. Hoe werkt het? Voor elke online aankoop krijgt u een SMS met een unieke identificatiecode op het GSM-nummer dat u ons gegeven hebt. Hebt u een Digipass, dan kunt u ook een code creëren met uw Digipass. Met die code bevestigt u uw aankoop.

Kan ik mijn uitgaven gespreid terugbetalen?

Ja, dat kan perfect. U lost maandelijks minimum 1/18de of 1/20ste (volgens het bedrag van uw kredietlijn) van de gebruikte financiële reserve af, met een minimum van 25 euro (behalve als het verschuldigde bedrag kleiner is dan 25 euro; in dat geval, betaalt u dat bedrag), vermeerderd met de jaarlijkse bijdrage.

Kan ik mijn uitgaven ook ineens aflossen?

Uiteraard. Het volledige bedrag van uw uitgaven staat vermeld op uw maandelijkse uittreksel. U kunt elke maand kiezen of u uw uitgaven in 1 keer of gespreid terugbetaalt.

Hoe kan ik een verhoging van mijn kredietopening vragen?

Telefonisch, via 02 626 50 50, van maandag tot donderdag van 9u tot 19u en op vrijdag van 9u tot 15u30. Of via dit formulier.

1 Voorstel geldig voor elke nieuwe aanvraag van een Beobank Extra World Mastercard tot en met 30/11/2019. Gedurende de eerste 3 maanden na de toekenning van uw nieuwe kredietkaart krijgt u 3% korting op alle aankopen die u met uw kaart betaalt. Na 3 maanden krijgt u 1% korting op uw aankopen tot en met 100 euro en 0,5% op aankopen voor bedragen hoger dan 100 euro. Alleen geldig voor uw aankopen (niet voor geldafhalingen, jaarlijkse bijdrage, kosten, interesten, automatische betalingen en overschrijvingen van de kredietkaartrekening). De korting wordt telkens automatisch in mindering gebracht op het uittreksel dat volgt op het uittreksel waarop uw aankoop verschijnt. Er wordt maximum 100 euro terugbetaald per kalenderjaar. De teller wordt elk jaar na de datum van het uittreksel van januari op nul gezet.

Beobank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het Cash Back programma te allen tijde eenzijdig te wijzigen. In dat geval zult u hiervan minimum 2 maanden op voorhand op de hoogte worden gebracht.

2 Voorstel geldig voor aanvragen tot en met 30/11/2019. Na de eerste aankoop met uw kaart (op voorwaarde dat u die doet binnen de 3 maanden na de toekenning van de kaart) stort Beobank 5 euro op de rekening van uw kredietkaart.

3 Kredietopening, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en mits wederzijds akkoord. Rentevoeten van kracht op 29/11/2018, kunnen gewijzigd worden.