Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

hypothecair krediet

Hypothecair krediet

 • Bouwen, kopen of herfinancieren?

 • Ontdek onze eenvoudige en betrouwbare oplossingen voor hypothecair krediet.

renovatie

Woonkrediet of herfinancieringslening nodig ?

U wilt graag een woning kopen of bouwen en u wilt de hypothecaire lening laten berekenen? Of u wilt uw huidige woonkrediet herzien?

Maak dan een afspraak en één van onze specialisten zal uw woonlening berekenen.

 

Een afspraak maken

Waarom kiezen voor een woonkrediet bij Beobank?

Uw voordelen

Beobank_Pictos_Purple_RVB
Looptijd en bedrag

U leent minimaal 40.000 euro over een looptijd van minimaal 1 jaar en maximaal 30 jaar (of minimaal 3 maanden en maximaal 2 jaar voor het overbruggingskrediet).

Beobank_Pictos_Purple_RVB
Een specialist aan uw zijde

Beobank heeft alle expertise in huis om u te helpen met een oplossing op maat.

Beobank_Pictos_Purple_RVB
Keuze op maat

Bij Beobank nemen wij uw budget onder de loep en bekijken wij samen met u uw kosten en inkomsten, zodat u uw project kunt verwezenlijken.

Onze verschillende formules

 • Vaste rentevoeten

  Opteren voor een vaste rente is opteren voor zekerheid. De rentevoet is in dit geval immers gewaarborgd gedurende de volledige looptijd van het krediet, los van de evolutie van de markttarieven. Dankzij deze formule weet u vanaf het begin exact hoeveel uw krediet in totaal kost.

 • Variabele rentevoeten

  U kunt ook voor een variabele rente opteren. In dit geval zal het oorspronkelijke rentetarief schommelen, zowel opwaarts als neerwaarts, op de daarvoor voorziene tijdstippen en volgens de referentie-index die van toepassing is op uw krediet. Deze oplossing is voor u geschikt wanneer u bij aanvang wenst te genieten van een doorgaans lagere rentevoet dan een vaste rentevoet, en wanneer u bereid bent deze schommelingen te aanvaarden.

 • Semi-variabele rentevoeten

  Dit is een oplossing waarbij stabiliteit en variabiliteit hand in hand gaan aangezien de rente gedurende een eerste periode van 10, 15 of 20 jaar ongewijzigd blijft en vervolgens elke 5 jaar fluctueert.

 • Variabele looptijd

  Wanneer u voor een variabele rente opteert, dan biedt deze oplossing u de mogelijkheid om, wanneer de rentevoeten stijgen, de initiële maandelijkse aflossing van uw krediet te behouden door de looptijd te verlengen. In het geval dat de rentevoeten dalen, kunt u uw initiële maandelijkse aflossing behouden door de looptijd van uw krediet te verkorten. De variabele looptijd is alleen van toepassing op kredieten met constante maandaflossingen.

      Wenst u meer informatie? Raadpleeg onze prospectus Hypothecair krediet of maak een afspraak met een van onze specialisten.

U betaalt maandelijks een bedrag bestaande uit vast kapitaal en een deel interesten, berekend op het nog verschuldigde saldo. Het gedeelte ter betaling van de interesten neemt dus geleidelijk aan af terwijl het gedeelte met betrekking tot het kapitaal constant blijft. Dat wil zeggen dat uw maandaflossing al naargelang van de terugbetalingen afneemt.

 • Constante maandaflossingen

  Dat is de klassieke formule. U betaalt maandelijks een vast bedrag dat bestaat uit een deel van het kapitaal en een deel interesten, berekend op het kapitaal dat u nog dient af te lossen. Het gedeelte ter betaling van de interesten neemt dus geleidelijk aan af terwijl het gedeelte met betrekking tot het kapitaal proportioneel toeneemt.

 • Degressieve maandaflossingen – Constante kapitaalaflossingen

  U kunt voor deze formule opteren wanneer u in de toekomst een inkomstendaling verwacht aangezien de maandaflossingen telkens dalen. Of gewoon indien u uw hypothecaire lasten in de loop der jaren wenst te verminderen.

 • Het overbruggingskrediet

  Het overbruggingskrediet is een interessante oplossing wanneer u een som geld verwacht (bijvoorbeeld bij de verkoop van een onroerend goed) voor de financiering van uw totale project of een deel ervan.

  Wij stellen u twee oplossingen voor:
  • Het overbruggingskrediet solo, om een liquiditeitsbehoefte te financieren gedurende een korte overgangsperiode.
  • Het overbruggingskrediet gecombineerd met een ander hypothecair krediet van langere duur.

  Ongeacht de gekozen oplossing bedraagt de minimumlooptijd van een overbruggingskrediet 3 maanden en maximaal 24 maanden. Tijdens de looptijd van het overbruggingskrediet betaalt u alleen interesten terug. Bij het verstrijken van het overbruggingskrediet betaalt u het kapitaal in één keer terug. De rentevoet van het overbruggingskrediet is altijd vast gezien de maximale looptijd van 24 maanden.

 • Vaste termijn

  • Een krediet op vaste termijn (ook wel bulletkrediet genaamd) is een aflossingsvrij krediet, waarbij je gedurende de looptijd enkel intresten betaalt en op de eindvervaldag het volledige kapitaal.
  • Een bulletkrediet kan aangegaan worden voor een looptijd vanaf 25 maanden tot maximum 25 jaar, wanneer je verwacht om op die termijn voldoende spaargelden te hebben om het kapitaal ineens te kunnen terugbetalen op de vervaldag.
  • De vaste termijn bestaat met een vaste of variabele rentevoet.

Wenst u meer informatie? Raadpleeg onze prospectus Hypothecair krediet of maak een afspraak met een van onze specialisten.

Hebt u een afspraak gemaakt met één van onze specialisten?

Denk eraan om onderstaande documenten mee te nemen.

Beobank_Pictos_Purple_RVB
Uw woning

U wilt kopen?
Neem uw aankoopcontract mee.

U wilt bouwen?
Neem het eigendomsbewijs van de bouwgrond, het plan en de offerte van de werken of een prijsofferte mee.

U wilt renoveren?
Neem dan het eigendomsbewijs van de woning mee en de offerte van de werken of een prijsofferte.

Beobank_Pictos_Purple_RVB
Uw inkomsten

U bent werknemer?
Breng uw meest recente salarisfiches mee.

U bent zelfstandige of u oefent een vrij beroep uit?
Breng dan uw laatste aanslagbiljetten en resultatenrekeningen mee. (+ bijlage bij de belastingaangifte met de details van de professionele uitgaven).

Beobank_Pictos_Purple_RVB
Heeft u nog andere kredietcontracten?

Neem dan ook een kopie van deze contracten mee.

Wenst u meer informatie? Raadpleeg onze prospectus Hypothecair krediet of maak een afspraak met een van onze specialisten.

Dit kan u ook interesseren

Ontdek onze tips en checklist om in alle gemoedsrust uw eerste woning te verwerven.

Uw eerste vastgoedaankoop: waar moet u op letten?

Klaar voor uw eerste vastgoedaankoop, inclusief zoektocht, budget, bezichtiging, notaris en een bod? Wat mag u zeker niet vergeten?
Wanneer is het interessant om je woonlening te herfinancieren en hoe doe je dat?

Is dit het ideale moment om uw hypothecair krediet te herfinancieren?

Wilt u uw woonlening herzien? Wat is dan het beste, herfinancieren bij uw eigen bank of bij een andere bank?

Elke natuurlijke persoon die, op het moment dat hij de overeenkomst ondertekent, in België woont en hoofdzakelijk als particulier optreedt, kan via onze bank een hypothecair krediet aanvragen.

Al onze oplossingen zijn bestemd voor het verwerven of behouden van een zakelijk onroerend recht. Dit dekt in het bijzonder de aankoop van een bouwperceel of het bouwen of verwerven van een onroerend goed en kunnen eventuele werkzaamheden, die in het kader van deze verwerving moeten worden uitgevoerd, dekken, alsook de betaling van successierechten.  Deze oplossingen bieden u bovendien de mogelijkheid om een bestaand krediet te herfinancieren of van een tijdelijke financiering te genieten in afwachting van de verkoop van een onroerend goed.

Hypothecair krediet, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en wederzijds akkoord.

Beobank NV/SA, Kredietgever, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel – BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel - IBAN: BE77 9545 4622 6142