Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Welke spaarrekening is juist voor u?

Spaarrekeningen van Beobank

  • Sparen voor uw pensioen of om uw kinderen of kleinkinderen een steuntje in de rug te geven? Stap voor stap een kapitaal opbouwen?

    Hier vindt u de gereglementeerde spaarrekeningen die passen bij uw behoeften.

     

Uw geld goed beheren, betekent ook uw spaargeld goed beheren. Daarom hebt u bij Beobank de keuze uit een aantal gereglementeerde spaarrekeningen. Vergelijk ze en kies de rekening die het beste voldoet aan uw behoeften. U kunt uiteraard ook meerdere rekeningen combineren.

 

 

Fidelity Plus spaarrekening

Excellence spaarrekening

Step Up spaarrekening

Jongeren spaarrekening

Rekeningtype

Gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht gecommercialiseerd door Beobank NV/SA, een onderneming naar Belgisch recht. Dit product is bestemd voor klanten die op elk moment over hun kapitaal willen kunnen beschikken. Dit product heeft een onbepaalde looptijd.

Kenmerken

Spaarrekening voor spaargeld dat u langer dan 12 maanden opzij kunt zetten.

De spaarrekening voor uw onverwachte uitgaven.

Stortingen enkel via doorlopende maandelijkse spaaropdracht

Max. 750 euro per maand. 
Voorbehouden voor natuurlijke personen en niet bestemd voor professionele doeleinden.

Rekening voorbehouden voor jongeren tot en met 26 jaar.

Basisrentevoet

saldo < 10.000€

10.000€ saldo 150.000€

saldo > 150.000€

 

0,01%

0,01%

0,01%

 

0,01%

0,01%

0,01%

 

0,01%

0,01%

0,01%

 

0,01%

0,01%

0,01%

 

Rentevoet op jaarbasis op het totale saldo van de rekening vanaf de eerste kalenderdag volgend op de dag van storting. De basisrente is niet gegarandeerd en kan op elk moment gewijzigd worden. Een verandering van de basisrente geldt onmiddellijk, en dit voor alle bestaande en nieuwe stortingen.

Getrouwheidspremie

saldo < 10.000€

10.000€ saldo 150.000€

saldo > 150.000€

 

0,10%

0,10%

0,10%

 

0,10%

0,10%

0,10%

 

0,10%

0,10%

0,10%

 

0,10%

0,10%

0,10%

 

Rentevoet op jaarbasis gegarandeerd voor bedragen die 12 maanden ononderbroken en opeenvolgend op de rekening blijven. De getrouwheidspremie kan op elk moment gewijzigd worden. Wijzigingen in de getrouwheidspremie zijn enkel van toepassing op nieuwe stortingen die gebeuren na de datum van wijziging, of op bestaande sommen waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode aanvangt (aan de op dat ogenblik geldende rentevoet). Basisrentevoeten en getrouwheidspremie kunnen op elk moment gewijzigd worden en wijzigingen worden meegedeeld via onze maandelijkse rekeninguittreksels.

Fiscaliteit

Jaarlijks zijn de interesten vrijgesteld van roerende voorheffing van 15% op een eerste intrestschijf, die elk jaar geïndexeerd wordt (980 euro in 2022). Dubbele vrijstelling voor gehuwde personen of wettelijk samenwonenden.

Risico’s

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000€ dat valt onder de depositobescherming.

Documenten

Essentiële spaardersinformatie
Fidelity Plus spaarrekening

Essentiële spaardersinformatie
Excellence spaarrekening

Essentiële spaardersinformatie
Step Up
Spaarrekening

Essentiële spaardersinformatie
Jongeren
spaarrekening

 

Alvorens een spaarrekening te openen, gelieve het document ‘Essentiële spaardersinformatie’ te lezen dat ook gratis verkrijgbaar is in onze agentschappen.

Klachten

Klachten met betrekking tot dit product en/of de diensten die eraan verbonden zijn, kunnen gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

Jaarlijkse aanrekening

Geen, indien het gemiddeld jaarlijks saldo groter dan of gelijk is aan 500 euro, of indien de totale relatie minstens 10.000 euro bedraagt bij Beobank, of voor openingen van minder dan 3 maand oud, of nog, indien het saldo op de spaarrekening boven 1.239,47 ligt op 31/12 van het voorbije jaar. Zoniet bedraagt de aanrekening 15 euro.

Geen tot en met de leeftijd van 26 jaar.

Andere kostenKosten voor verzending van een rekeninguittreksel per post*: EUR 1,50 per uittreksel voor verzending binnen België; EUR 3,00 per uittreksel voor verzending naar het buitenland.

* Eén gratis rekeninguittreksel per maand voor klanten jonger dan 18 jaar en voor spaarrekeningen geopend als huurwaarborg.

klik hier voor de wettelijke documenten van alle gereglementeerde spaarrekeningen van Beobank.