Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

promo 2 maanden gratis

Uw auto verzekeren

 • Autoverzekering met bijstand 24u/24 en 7d/7 

 • Het bedrag van uw franchise bepaalt u zelf 

 • 20% korting als u een hybride of elektrische wagen verzekert

Beobank Autoverzekering van Partners Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht. Raadpleeg eerst het informatiedocument

Auto verzekeren

Autoverzekering van Beobank

Bescherm uw wagen met de Beobank Autoverzekering van Partners Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

U wordt  efficiënt geholpen bij een schadegeval. Een probleem? Eén telefoontje en alles is opgelost!

Raadpleeg eerst het informatiedocument.

Simuleer uw verzekering

Speciale condities tussen 12/1/2023 en 28/2/2023

Tijdens het autosalon zijn het niet alleen de autodealers die korting en promoties geven. Ontdek onze speciale condities. 

 • 2 maanden gratis* op uw 1ste jaarpremie

  2 maanden gratis* op uw 1ste jaarpremie

  Aanbod geldig bij onderschrijving van een nieuw Beobank-autoverzekeringscontract tussen 12/01/2023 en 28/02/2023. 

  Raadpleeg eerst het informatiedocument

 • Optie Full Omnium: Uitgebreide dekking tot 60 maanden

  Optie Full Omnium: Uitgebreide dekking tot 60 maanden

  Als u de Full Omniumverzekering voor een nieuwe wagen neemt tussen 12/01/2023 en 28/02/2023, kunt u opteren voor 'Uitgebreide Schadevergoeding'. Dat betekent dat gedurende 48 of 60 maanden, afhankelijk van uw keuze, uw voertuig niet in waarde zal verminderen bij een totaal verlies.

   

  Aanbod enkel geldig in een Beobank kantoor. 

   

   

*De actie "2 maanden gratis" is van toepassing op de 1e jaarpremie, bij onderschrijving van een nieuw Beobank Autoverzekeringscontract tussen 12/01/2023 en 28/02/2023, wordt onmiddellijk verrekend in de premie. 

Kies uit 4 autoverzekeringsformules

Deze verplichte verzekering bevat: 

 • Burgerlijke Aansprakelijkheid: Schade aan derden veroorzaakt door het verzekerd voertuig: tot € 120.067.665 voor materiële schade en onbeperkt voor lichamelijke schade
 • Waarborg BOB BA: Materiële schade aan een voertuig bestuurd door de verzekerde als BOB
 • Mini Bijstand: bijstand en pechverhelping bij een ongeval

De optionele waarborgen:

 • Bescherming van de bestuurder: Lichamelijke schade van de bestuurder tot € 1.000.000
 • Rechtsbijstand: Tussenkomst ten belope van € 15.000 voor de verdediging van uw rechten in het kader van een strafrechtelijke verdediging, een min- nelijke regeling of van een (buiten)gerechtelijke procedure
 • Maxi Bijstand: Herstelling ter plaatse of takelen van uw wagen bij een panne, een ongeval en een poging tot diefstal of vandalisme. 

De voornaamste uitsluitingen:

Burgerlijke Aansprakelijkheid:

 • De burgerlijke aansprakelijkheid van zij die zich meester hebben gemaakt van het voertuig door diefstal, door geweld of door heling
 • De schade aan het verzekerde voertuig
 • De beroepsmatig en onder bezwarende titel vervoerde goederen
 • De schade die niet het gevolg is van het gebruik van het voertuig en die enkel veroorzaakt wordt door de vervoerde goederen of door de behandelingen die voor hun vervoer vereist zijn
 • De schade die veroorzaakt wordt door de deelname van het verzekerde voertuig aan snelheidsraces of snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden waartoe toelating is verleend

Waarborgen Schade en Bescherming van de bestuurder:

 • Opzettelijke schade
 • Schade veroorzaakt door de veroudering of een gebrek eigen aan het verzekerde voertuig 
 • Schade veroorzaakt door brandbare stoffen, explosieven, corrosieve stoffen of brandversnellers 
 • Schade veroorzaakt door oorlog of daden van dezelfde aard 
 • Schade veroorzaakt tijdens stakingen en rellen
 • Schade veroorzaakt tijdens weddenschappen of uitdagingen 
 • Schade veroorzaakt tijdens proeven, lessen, wedstrijden, voorbereidende tests 
 • Wanneer de bestuurder niet de leeftijd heeft of geen houder is van een geldig rijbewijs of vervallen is van het recht tot sturen, of zich in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie bevindt of onder invloed is van drugs of substanties die hetzelfde effect veroorzaken

De voornaamste beperkingen:

 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval
 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven, onder andere voor de waarborgen BOB en materiële schade & vandalisme, alsook bij het uitlenen van stuur
 • Bepaalde plafonds van de optionele waarborgen worden gespecifieerd in de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van het contract
 • Afschrijving van de waarde van het voertuig in de looptijd
 • In bepaalde gevallen kunnen wij een recht van verhaal uitoefenen. U vindt deze gevallen in de Algemene Voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

 • Voertuigen met een Maximale Toegestane Massa van meer dan 3,5 T
 • De aanhangwagen of caravan van meer dan 3500 kg (MaximaleToegestane Massa)
 • Personentransport tegen betaling
 • Goederen vervoerd op professionele basis en tegen betaling
 • Waardevolle voorwerpen

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Deze formule omvat de Burgerlijke Aansprakelijkheid en de Schade aan het voertuig door:

 • Natuurkrachten: inclusief storm, hagel, overstroming, lawine
 • Impact met dieren: als uw wagen schade oploopt door een accidenteel contact met een dier of door het krabben en knagen van een dier
 • Diefstal en poging tot diefstal: inclusief de beschadiging van interne en externe onderdelen tijdens een diefstal of poging tot diefstal
 • Brand: inclusief blikseminslag en ontploffing
 • Glasbreuk: dekt alle glazen onderdelen van de wagen: voorruit, zijspiegels, zij- en achterruiten, zonne- en schuifdak
 • Bob schade: materiële schade aan het voertuig van onze verzekerde bestuurd door een BOB
 • Uitrusting buiten serie: schade aan de elementen vastgehecht en deel uitmakend van het voertuig
 • Uitgebreide schadevergoeding: de schadevergoeding in cataloguswaarde tot 12 maanden ten gevolge van diefstal of in geval van totaal verlies.

De optionele waarborgen: 

 • Bescherming van de bestuurder: Lichamelijke schade van de bestuurder tot € 1.000.000
 • Rechtsbijstand: Tussenkomst ten belope van € 15.000 voor de verdediging van uw rechten in het kader van een strafrechtelijke verdediging, een min- nelijke regeling of van een (buiten)gerechtelijke procedure
 • Maxi Bijstand: Herstelling ter plaatse of takelen van uw wagen bij een panne, een ongeval en een poging tot diefstal of vandalisme. 

De voornaamste uitsluitingen:

Burgerlijke Aansprakelijkheid:

 • De burgerlijke aansprakelijkheid van zij die zich meester hebben gemaakt van het voertuig door diefstal, door geweld of door heling
 • De schade aan het verzekerde voertuig
 • De beroepsmatig en onder bezwarende titel vervoerde goederen
 • De schade die niet het gevolg is van het gebruik van het voertuig en die enkel veroorzaakt wordt door de vervoerde goederen of door de behandelingen die voor hun vervoer vereist zijn
 • De schade die veroorzaakt wordt door de deelname van het verzekerde voertuig aan snelheidsraces of snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden waartoe toelating is verleend

 

Waarborgen Schade en Bescherming van de bestuurder:

 • Opzettelijke schade
 • Schade veroorzaakt door de veroudering of een gebrek eigen aan het verzekerde voertuig 
 • Schade veroorzaakt door brandbare stoffen, explosieven, corrosieve stoffen of brandversnellers 
 • Schade veroorzaakt door oorlog of daden van dezelfde aard 
 • Schade veroorzaakt tijdens stakingen en rellen
 • Schade veroorzaakt tijdens weddenschappen of uitdagingen 
 • Schade veroorzaakt tijdens proeven, lessen, wedstrijden, voorbereidende tests 
 • Wanneer de bestuurder niet de leeftijd heeft of geen houder is van een geldig rijbewijs of vervallen is van het recht tot sturen, of zich in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie bevindt of onder invloed is van drugs of substanties die hetzelfde effect veroorzaken

De voornaamste beperkingen:

 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval
 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven, onder andere voor de waarborgen BOB en materiële schade & vandalisme, alsook bij het uitlenen van stuur
 • Bepaalde plafonds van de optionele waarborgen worden gespecifieerd in de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van het contract
 • Afschrijving van de waarde van het voertuig in de looptijd
 • In bepaalde gevallen kunnen wij een recht van verhaal uitoefenen. U vindt deze gevallen in de Algemene Voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

 • Voertuigen met een Maximale Toegestane Massa van meer dan 3,5 T
 • De aanhangwagen of caravan van meer dan 3500 kg (MaximaleToegestane Massa)
 • Personentransport tegen betaling
 • Goederen vervoerd op professionele basis en tegen betaling
 • Waardevolle voorwerpen 

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Deze verzekering dekt de Mini Omnium en:

 • Uitgebreide Schadevergoeding: de schadevergoeding is in cataloguswaarde uitgebreid tot 18 maanden na de aankoop van uw wagen
 • Waarborg Premium: u bent verzekerd tegen een totaal verlies van uw wagen bij een ongeval

De optionele waarborgen:

 • Bescherming van de bestuurder: Lichamelijke schade van de bestuurder tot € 1.000.000
 • Rechtsbijstand: Tussenkomst ten belope van € 15.000 voor de verdediging van uw rechten in het kader van een strafrechtelijke verdediging, een min- nelijke regeling of van een (buiten)gerechtelijke procedure
 • Maxi Bijstand: Herstelling ter plaatse of takelen van uw wagen bij een panne, een ongeval en een poging tot diefstal of vandalisme. 

De voornaamste uitsluitingen:

Burgerlijke Aansprakelijkheid:

 • De burgerlijke aansprakelijkheid van zij die zich meester hebben gemaakt van het voertuig door diefstal, door geweld of door heling
 • De schade aan het verzekerde voertuig
 • De beroepsmatig en onder bezwarende titel vervoerde goederen
 • De schade die niet het gevolg is van het gebruik van het voertuig en die enkel veroorzaakt wordt door de vervoerde goederen of door de behandelingen die voor hun vervoer vereist zijn
 • De schade die veroorzaakt wordt door de deelname van het verzekerde voertuig aan snelheidsraces of snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden waartoe toelating is verleend

Waarborgen Schade en Bescherming van de bestuurder:

 •  Opzettelijke schade
 • Schade veroorzaakt door de veroudering of een gebrek eigen aan het verzekerde voertuig 
 • Schade veroorzaakt door brandbare stoffen, explosieven, corrosieve stoffen of brandversnellers 
 • Schade veroorzaakt door oorlog of daden van dezelfde aard 
 • Schade veroorzaakt tijdens stakingen en rellen
 • Schade veroorzaakt tijdens weddenschappen of uitdagingen 
 • Schade veroorzaakt tijdens proeven, lessen, wedstrijden, voorbereidende tests 
 • Wanneer de bestuurder niet de leeftijd heeft of geen houder is van een geldig rijbewijs of vervallen is van het recht tot sturen, of zich in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie bevindt of onder invloed is van drugs of substanties die hetzelfde effect veroorzaken

De voornaamste beperkingen:

 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval
 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven, onder andere voor de waarborgen BOB en materiële schade & vandalisme, alsook bij het uitlenen van stuur
 • Bepaalde plafonds van de optionele waarborgen worden gespecifieerd in de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van het contract
 • Afschrijving van de waarde van het voertuig in de looptijd
 • In bepaalde gevallen kunnen wij een recht van verhaal uitoefenen. U vindt deze gevallen in de Algemene Voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

 • Voertuigen met een Maximale Toegestane Massa van meer dan 3,5 T
 • De aanhangwagen of caravan van meer dan 3500 kg (MaximaleToegestane Massa)
 • Personentransport tegen betaling
 • Goederen vervoerd op professionele basis en tegen betaling
 • Waardevolle voorwerpen (contant geld, bankbiljetten, verzamel- of kunstobjecten ...)

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Deze verzekering omvat de Mini Omium Plus en: 

 • Materiële Schade en Vandalisme
 • Enkel schade aan de wielen
 • Prive-inhoud
 • Maxi Bijstand: Pechverhelping of slepen van het geïmmobiliseerd voertuig na panne, een ongeval, brand of poging tot diefstal of vandalisme

De optionele waarborgen:

 • Bescherming van de bestuurder: Lichamelijke schade van de bestuurder tot € 1.000.000
 • Rechtsbijstand: Tussenkomst ten belope van € 15.000 voor de verdediging van uw rechten in het kader van een strafrechtelijke verdediging, een min- nelijke regeling of van een (buiten)gerechtelijke procedure
 • Maxi Plus Bijstand: Herstelling of takelen van uw wagen bij een panne, een ongeval en een poging tot diefstal of vandalisme. Een vervangwagen gedurende maximaal dertig dagen. Bijstand aan personen met dekking van medische, transport- of repatriëringskosten als gevolg van een lichamelijk letsel dat werd opgelopen bij een ongeval. 

De voornaamste uitsluitingen:

Burgerlijke Aansprakelijkheid:

 • De burgerlijke aansprakelijkheid van zij die zich meester hebben gemaakt van het voertuig door diefstal, door geweld of door heling
 • De schade aan het verzekerde voertuig
 • De beroepsmatig en onder bezwarende titel vervoerde goederen
 • De schade die niet het gevolg is van het gebruik van het voertuig en die enkel veroorzaakt wordt door de vervoerde goederen of door de behandelingen die voor hun vervoer vereist zijn
 • De schade die veroorzaakt wordt door de deelname van het verzekerde voertuig aan snelheidsraces of snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden waartoe toelating is verleend

 

Waarborgen Schade en Bescherming van de bestuurder:

 •  Opzettelijke schade
 • Schade veroorzaakt door de veroudering of een gebrek eigen aan het verzekerde voertuig 
 • Schade veroorzaakt door brandbare stoffen, explosieven, corrosieve stoffen of brandversnellers 
 • Schade veroorzaakt door oorlog of daden van dezelfde aard 
 • Schade veroorzaakt tijdens stakingen en rellen
 • Schade veroorzaakt tijdens weddenschappen of uitdagingen 
 • Schade veroorzaakt tijdens proeven, lessen, wedstrijden, voorbereidende tests 
 • Wanneer de bestuurder niet de leeftijd heeft of geen houder is van een geldig rijbewijs of vervallen is van het recht tot sturen, of zich in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie bevindt of onder invloed is van drugs of substanties die hetzelfde effect veroorzaken

De voornaamste beperkingen:

 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval
 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven, onder andere voor de waarborgen BOB en materiële schade & vandalisme, alsook bij het uitlenen van stuur
 • Bepaalde plafonds van de optionele waarborgen worden gespecifieerd in de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van het contract
 • Afschrijving van de waarde van het voertuig in de looptijd
 • In bepaalde gevallen kunnen wij een recht van verhaal uitoefenen. U vindt deze gevallen in de Algemene Voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

 • Voertuigen met een Maximale Toegestane Massa van meer dan 3,5 T
 • De aanhangwagen of caravan van meer dan 3500 kg (MaximaleToegestane Massa)
 • Personentransport tegen betaling
 • Goederen vervoerd op professionele basis en tegen betaling
 • Waardevolle voorwerpen

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Elektrische wagen opladen

Hybride en elektrische voertuigen

Een elektrische of een hybride wagen heeft een milieuvriendelijkere impact. Daarom krijgt u bij onderschrijving van een verzekering voor dit type wagen automatisch 20% korting op uw verzekeringspremie, ongeacht de gekozen verzekeringsformule. 

 

Deze korting wordt automatisch berekend wanneer u een simulatie voor uw autoverzekering aanvraagt. 

  

Raadpleeg eerst het informatiedocument.

 

 

Simuleer uw verzekering

Over de dekking

 • Preventieve dynamiek dankzij de BOB-waarborg

  De formule Burgerlijke aansprakelijkheid bevat een BOB BA-waarborg. Die vergoedt de schade aan een andere wagen, als u die bestuurt als BOB. De formules Mini Omnium, Mini Omnium + en Full Omnium omvatten bovendien de waarborg BOB SCHADE. Die dekt uw wagen als die bestuurd wordt door een BOB. Met de Beobank Autoverzekering bobt u met een gerust hart!

 • Meer bescherming met de Mini Omnium Plus of de Full Omnium

   

 • Voordelige premie voor goede chauffeurs, ook na 2 ongevallen           

  Als uw bonus/malus -3 is, heeft u met de formule Full Omnium recht op twee aansprakelijke ongevallen met behoud van uw bonus/malus op -3.

 • Een korting als u minder dan 8000 km/jaar rijdt

Vraag een simulatie voor uw autoverzekering

Doe een aanvraag

 

Elk voertuig, een eigen verzekering...

cyclo

Vind de bromfietsverzekering die bij u past!

• De mogelijkheid om de Mini Omnium te onderschrijven

• Een bijstandsgarantie in geval van een ongeval

• Een optie "Bescherming van de bestuurder" met het mobiliteitsvoordeel
 

Ontdek meer
moto

Vind de motorverzekering die bij u past.

• 3 verzekeringsformules Burgerlijke Aansprakelijkheid, Mini Omnium en Full Omnium

• Een optie "overwintering" die u toelaat om uw voertuig van 1 december tot 31 maart uit het verkeer te halen

• Een uitgebreide bijstand 24u/24 et 7d/7
 

Ontdek onze motorverzekering
Verzeker uw elektrische fiets

Verzeker uw elektrische fiets of niet-autonome speed pedelec met de familiale verzekering

• Een uitgebreide bescherming voor gezinnen en alleenstaanden

• Een wereldwijde dekking

• Uw huisdieren zijn ook verzekerd, behalve paarden

 

Ontdek meer

Een probleem? Eén telefoontje en alles is opgelost!

 • Bijstand 24u/24, 7d/7. Contacteer Mondial Assistance op +32 (0) 2 773 61 05.

 • Gepersonaliseerde ondersteuning in geval van schade. Contacteer Constatel op +32 (0) 2 405 17 45.                                                                                                       

 • Uw schadegeval online indienen in Beobank Online en Beobank Mobile 24/24u en 7/7d

Vragen & Antwoorden

Veelgestelde vragen over de keuze voor een Autoverzekering

Kan ik mijn aanhangwagen of caravan verzekeren?

 • Aanhangwagen/caravan tot 750 kg (MTM): als uw wagen verzekerd is met de Beobank Autoverzekering van Partners Verzekeringen NV, valt een aanhangwagen of caravan met een maximale toegestane massa (MTM) tot 750 kg ook onder de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van deze wagen. De bovenstaande verzekering dekt alleen schade toegebracht aan derden, niet de schade aan de aanhangwagen/caravan zelf.
 • Aanhangwagen/caravan tussen 750 kg en 3500 kg (MTM): deze dient aangegeven te worden in uw Beobank Autoverzekering van Partners Verzekeringen NV om volledig gedekt te zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid en om een bijhorend verzekeringsbewijs te bekomen. Deze optionele dekking kan u laten toevoegen zonder bijpremie.

Hoe lang loopt mijn contract?

Een contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij beëindigd door een van de partijen in de gevallen en voorwaarden uiteengezet in de algemene voorwaarden"

Autoverzekering jongeren: hoeveel bedraagt mijn premie?

De kostprijs van een autoverzekering voor jongeren of het bedrag van een premie hangt af van meerdere factoren: het type voertuig, de cilinderinhoud, de leeftijd en ervaring van de verzekerde, het gebruik van de wagen enz. Jonge bestuurders van wie de ouders al verzekerd zijn bij Partners Verzekeringen NV krijgen wel een korting op hun autoverzekering.

Ik heb een schadegeval. Wat moet ik doen?

 1. Als u bijstand nodig hebt (slepen van uw voertuig, vervangwagen enz.) contacteert u Global Assistance op het nummer 02/773 61 05, 24u/24 en 7d/7.
 2. Een schadegeval aangeven: u kunt terecht bij het Constatel-team van Partners Verzekeringen, van maandag tot vrijdag tussen 9u en 18u op het nummer 02/405.17.45. Deze specialisten helpen u bij de aangifte van uw schadegeval en brengen uw dossier zo snel mogelijk in orde.

Via welke verzekeringsonderneming onderschrijft u de Familiale, Auto- en Woningverzekering?

De Beobank Familiale, Woning- en Autoverzekering zijn producten van Partners Verzekeringen, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht. Partners Verzekeringen maakt deel uit van de verzekeringsgroep van Crédit Mutuel met meer dan 15 miljoen verzekerden in heel Europa.

Productinfo en condities van de autoverzekering

Deze pagina bevat algemene informatie over een niet-leven verzekeringsproduct van Partners Verzekeringen NV waarop uitzonderingen, beperkingen, franchises en voorwaarden van toepassing zijn. In de voorwaarden van het contract vindt u de volledige informatie over het product. De algemene voorwaarden en het informatiedocument (IPID) vindt u door op de link te klikken en in uw agentschap. Gelieve kennis te nemen van de voorwaarden van het contract vooraleer de verzekering te onderschrijven.

Producttype

De  Beobank Autoverzekering is een product van Partners Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht. Partners Verzekeringen NV maakt deel uit van de verzekeringsgroep van Crédit Mutuel met meer dan 15 miljoen verzekerden in heel Europa.

Looptijd

Het contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden.

Verzekeringsmaatschappij

Partners Verzekeringen NV Verzekeringsmaatschappij met de hoofdzetel in Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel - RPR Brussel 0428.438.211 -  IBAN: BE43 3101 9596 0601 - BIC: BBRUBRBB - Tel.: + 32 (2) 673 80 30 - E-mail : relations@partners.be - Website: www.partners.be.

Toegelaten onder codenummer 0964 voor de taken 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17 en onderworpen aan het toezicht van de NBB (Nationale Bank van België), Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be en de Autoriteit voor financiële dienstenen markten (FSMA),  Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be

Partners Verzekeringen NV werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken.

Informatie over Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel, verbonden verzekeringsagent van Partners Verzekeringen NV voor de Beobank Autoverzekering.

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Klacht

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be,
 • de verantwoordelijke van het klachtenbeheer van Partners Verzekeringen NV op onderstaand adres of via complaints@partners.be,

 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar: info@ombudsman-insurance.be

 

* De actie "2 maanden gratis" is van toepassing op de 1e jaarpremie, bij onderschrijving van een nieuw Beobank Autoverzekeringscontract tussen 12/01/2023 en 28/02/2023, wordt onmiddellijk verrekend in de premie. 

 

Nuttige documenten