beobank-motobeobank-ochevron-rightchevron-right-doublechevron-uppos-pinpos-pinphonesearch

Beobank Familiale verzekering

 • Een uitgebreide bescherming voor gezinnen en alleenstaanden

 • Wereldwijde dekking

 • Ook huisdieren zijn verzekerd

Maak een afspraak
Familiale verzekering

Bescherm u tegen alledaagse risico’s

Uw kind schopt een voetbal door het raam van de buren. U rijdt met de fiets tegen de zijspiegel van een geparkeerde auto. Uw hond bijt een voorbijganger… Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. En er zijn er veel. In zulke gevallen bent u wettelijk aansprakelijk en moet u de slachtoffers vergoeden.

Met de Beobank Familiale verzekering, een product van Partners Verzekeringen, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, bent u beschermd tegen materiële en lichamelijke schade die wordt veroorzaakt aan derden in het kader van uw privéleven.

Eén enkel verzekeringscontract volstaat om u en uw gezin te beschermen, overal ter wereld. Zo moet u zich geen zorgen meer maken over kleine ongelukjes.

Bescherming voor het hele gezin

De Familiale verzekering maakt geen onderscheid in uw gezinssituatie. Of u nu alleen woont, een gezin of een nieuw samengesteld gezin hebt, u bent altijd evengoed beschermd.

De Familiale verzekering dekt de schade veroorzaakt aan derden door :

 • Alle personen die onder uw dak wonen
 • Kinderen die niet thuis wonen tijdens hun studies
 • Uw poetshulp, tuinman…
 • Uw huisdieren
 • Uw onroerend goed en de inhoud ervan

Welke schade is niet gedekt? *

            X   Schade die u aanricht aan uw eigen bezittingen

            X   Schade die door een wettelijke verplichte verzekering moet worden gedekt (bv.: BA Auto)

            X   Schade ten gevolge van een ernstige fout van de verzekerde die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt (bv.: dronken rijden)

            X   Opzettelijke schade van elke verzekerde die de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft

 

*De lijst met gedekte en niet-gedekte schade is niet volledig. De precieze omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van de Familiale verzekering.

Een familiale rechtsbijstand inbegrepen

Familiale rechtsbijstand is inbegrepen

De Beobank Familiale verzekering omvat ook familiale rechtsbijstand. Die helpt u met alle juridische stappen bij een schadegeval in uw privéleven. Deze waarborg dekt uw gerechtskosten en laat u vrij de advocaat te kiezen die u wilt. U wordt ook vergoed als de persoon die verantwoordelijk is voor uw schade insolvent verklaard is (onder bepaalde voorwaarden).

Bijkomend waarborg voor eigenaars van paarden

Bijkomende waarborg voor eigenaars van paarden

Als u paarden hebt, kunt u uw Familiale verzekering aanvullen met een extra waarborg: de verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid "eigenaar van paarden". Die dekt ook de schade die uw paard zou kunnen aanrichten.

Uw Familiale verzekering in 3 stappen

Hoe eenvoudig uw verzekering onderschrijven?

1
Vul het afspraakformulier online in

Kies de uren waarop u wenst gecontacteerd te worden door een agentschap in uw buurt.

2
Maak een afspraak

Wij nemen contact met u op om een afspraak te plannen in het agentschap.

3
Opmaken van een gratis offerte

Als u tevreden bent met de simulatie, dan kunt u meteen de verzekering onderschrijven.

Woning & Familiale verzekering

Woning & Familiale verzekering

Wilt u een uitgebreidere dekking om zowel uw gezin als uw kostbare bezittingen te beschermen? Combineer dan een Woningverzekering met een Familiale verzekering in één enkele polis. Zo zijn u, uw gezin én uw woning beschermd tegen onverwachte gebeurtenissen. Handig, niet?

Meer info
Meer info

Vragen en Antwoorden

Veelgestelde vragen over de keuze voor een Familiale verzekering

Welke factoren bepalen het bedrag van mijn Familiale verzekeringspremie?

Het bedrag van een Familiale verzekeringspremie hangt af van een heleboel factoren: Woont u alleen of met een partner? Hebt u kinderen of huisdieren? In het geval van de optie ‘paarden’, hoeveel paarden hebt u?

Wie kan een Familiale verzekering afsluiten bij Beobank?

Elke natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder kan een Familiale verzekering afsluiten. Ongeacht of u alleenstaande bent, samenwoont, getrouwd bent, kinderen of huisdieren hebt. Er is een Familiale verzekering voor iedereen!

Wie is gedekt door de Familiale verzekering van Beobank?

Onze Familiale verzekering dekt de schade veroorzaakt aan derden door:

 • De verzekeringnemer, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner
 • Alle personen die onder het dak van de verzekeringnemer wonen
 • Kinderen die niet thuis wonen tijdens hun studies
 • Huispersoneel en thuiszorg
 • Huisdieren
 • Onroerend goed en de inhoud ervan

Hoe lang loopt mijn contract?

Een contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij u het ten laatste 3 maanden voor de vervaldatum opzegt.

Met welke verzekeringsonderneming werkt Beobank samen voor de Familiale, Auto- en Woningverzekering?

De Beobank Familiale, Woning- en Autoverzekering zijn producten van Partners Verzekeringen, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht. Partners Verzekeringen maakt deel uit van de verzekeringsgroep van Crédit Mutuel met meer dan 15 miljoen verzekerden in heel Europa.

Belangrijke informatie

Het contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij u het ten laatste 3 maanden voor de vervaldatum opzegt. De Beobank Familiale verzekering is een product van Partners Verzekeringen, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Verzekeringsmaatschappij :

Partners Verzekeringen N.V. - Gustave Demeylaan 66 - B-1160 BRUSSEL

N° BCE : BTW BE 0428.438.211 - RPR Brussel IBAN: BE43 3101 9596 0601 - BIC : BBRUBRBB - Tel: + 32 (2) 673 80 30 - E-mail: relations@partners.be - Website : www.partners.be

Toegelaten onder codenummer 0964 onderworpen aan het toezicht van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be) en de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be)

Takken : 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17. Partners werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.417.917, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken.

Verzekeringstussenpersonen van Partners Verzekeringen N.V :

  - Beobank NV/SA, verzekeringsagent, FSMA 19688 A, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel,

  - Agenten of makelaars toegelaten door de FSMA als verzekeringstussenpersoon.

Klacht

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • bij de Beobank-klantendienst op het nummer 02/626.64.63 of via contactinfo@beobank.be
 • bij de verantwoordelijke van het klachtenbeheer van Partners Verzekeringen NV, Gustave Demeylaan 66, 1160 Brussel of via complaints@partners.be
 • bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax naar 02/547.59.75 of via info@ombudsman.as

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Partners Verzekeringen waarop uitzonderingen, beperkingen, franchises en voorwaarden van toepassing zijn. In de voorwaarden van het contract vindt u de volledige informatie over het product. De algemene voorwaarden vindt u hierboven terug en in uw agentschap. Gelieve kennis te nemen van het verzekeringsvoorstel en de voorwaarden van het contract vooraleer de verzekering te onderschrijven.