Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

familie

Familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

 • Een uitgebreide bescherming voor gezinnen en alleenstaanden.

 • Wereldwijde dekking

 • Uw huisdieren zijn ook verzekerd (behalve paarden)

Beobank Familiale verzekering, een product van Partners Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht. Raadplaag eerst het informatiedocument.

Familiale verzekering

Bescherm u tegen alledaagse risico’s

Uw kind schopt een voetbal door het raam van de buren. U rijdt met de fiets tegen de zijspiegel van een geparkeerde auto. Uw hond bijt een voorbijganger… Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. En er zijn er veel. In zulke gevallen bent u wettelijk aansprakelijk en moet u de slachtoffers vergoeden.

Met de Beobank Familiale verzekering, een product van Partners Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, bent u beschermd tegen materiële en lichamelijke schade die wordt veroorzaakt aan derden in het kader van uw privéleven.

Eén enkel verzekeringscontract volstaat om u en uw gezin te beschermen, overal ter wereld. Zo moet u zich geen zorgen meer maken over kleine ongelukjes. Raadplaag eerst het informatiedocument op deze pagina.

Simuleer uw verzekering

Bescherming voor het hele gezin

De Beobank Familiale verzekering van Partners Verzekeringen NV maakt geen onderscheid in uw gezinssituatie. Of u nu alleen woont, een gezin of een nieuw samengesteld gezin hebt, u bent altijd evengoed beschermd.

De Familiale verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden in de privésfeer door :

 • Alle personen die onder uw dak wonen
 • Kinderen die niet thuis wonen tijdens hun studies
 • Uw poetshulp, tuinman
 • Uw huisdieren, vb: honden,katten, etc..(behalve paarden)
 • Uw onroerend goed en de inhoud ervan
Voornaamste uitsluitingenVoornaamste beperkingen
 • Schade die u aanricht aan uw eigen bezittingen.
 • Schade die door een wettelijke verplichte verzekering moet worden gedekt (bv.: BA Auto).
 • Schade ten gevolge van een ernstige fout van de verzekerde die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt (bv.: dronken rijden).
 • Opzettelijke schade van elke verzekerde die de leeftijd van 16 jaar bereikt heft.
 • Gebouwen gebruikt voor opslag of de verkoop van goederen.
 • Schade veroorzaakt door rijdpaarden, tenzij de optie ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid Eigenaar Paardachtigen werd onderschreven.
 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven.
 • Volgens het gekozen kapitaal.
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval.

 De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Rechtsbijstand inbegrepen

De Beobank Familiale verzekering omvat ook familiale rechtsbijstand. Die helpt u met alle juridische stappen bij een schadegeval in uw privéleven. Deze juridische rechtsbijstand dekt uw gerechtskosten en laat u vrij de advocaat te kiezen die u wilt. U wordt ook vergoed als de persoon die verantwoordelijk is voor uw schade insolvent verklaard is (onder bepaalde voorwaarden).

Voornaamste uitsluitingenVoornaamste beperkingen
 • Voor de schade geleden aan de dieren die u beroepsmatig houdt, aan wild (al dan niet getemde), alsook aan paarden.
 • ! Opzettelijke schade
 • Schadegevallen met betrekking tot het fiscaal recht, personen- en familierecht, arbeidsrecht, grondwettelijk of administratief recht, vennootschapsrecht of sociaal recht.
 • Schadegevallen die buiten België gebeuren.
 • Boetes, hun bijhorende kosten en de minnelijke schikkingen in strafzaken.

 De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

paardenverzekering

Extra waarborg voor een paardenverzekering

Als u paarden hebt, kunt u uw Familiale verzekering aanvullen met een bijkomende waarborg: Burgerlijke aansprakelijkheid "eigenaar van paarden". Die dekt ook de schade die uw paard zou kunnen aanrichten.

Voornaamste uitsluitingen
 • De ongevallen veroorzaakt door de paardachtige(n) bij hun deelname aan wedstrijden of tijdens trainingen.
 • De burgerlijke aansprakelijkheid die de verzekerde kan oplopen in diens hoedanigheid van huurder van paardachtigen.

 De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Rechtbijstandverzekeringen

Woning & Familiale verzekering

Wilt u een uitgebreidere dekking om zowel uw gezin als uw kostbare bezittingen te beschermen? Combineer dan een Woningverzekering met een Familiale verzekering in één enkele polis. Zo zijn u, uw gezin én uw woning beschermd tegen onverwachte gebeurtenissen. Handig, niet?

Meer info

Vraag een simulatie voor uw Familiale verzekering

Simuleer uw verzekering

Een probleem? Een simpel telefoontje en alles is geregeld!

  • Bijstand 24u/24 en 7d/7. Contacteer Mondial Assistance op +32 (0)2 427 23 43.

 • Gepersonaliseerde ondersteuning in geval van schade. Contacteer Constatel op +32 (0) 2 405 17 45.

 • Uw schadegeval online indienen in Beobank Online en Beobank Mobile 24/24u en 7/7d

Productinfo en condities familiale verzekering

Producttype

De Beobank Familiale verzekering is een product van Partners Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Looptijd

Het contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden.

Verzekeringsmaatschappij

Partners Verzekeringen NV Verzekeringsmaatschappij met de hoofdzetel in Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel - RPR Brussel 0428.438.211 -  IBAN: BE43 3101 9596 0601 - BIC: BBRUBRBB - Tel. : + 32 (2) 673 80 30 - E-mail : relations@partners.be - Website: www.partners.be.

Toegelaten onder codenummer 0964 voor de taken 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17   en onderworpen aan het toezicht van de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be en de Autoriteit voor financiële dienstenen markten (FSMA),  Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be

Partners werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken.

Informatie over Beobank als verzekeringstussenpersoon

De Beobank Familiale verzekering is een product van Partners Verzekeringen N.V. verdeeld door Beobank, als verbonden verzekeringsagent van Partners.

Partners Verzekeringen N.V., Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0428.438.211, IBAN BE43 3101 95960601, BIC BBRUBRBB, tel. +32(0)2 673 80 30, www.partners.be.

Toegelaten onder code 0964, onderworpen aan het toezicht van de FSMA en de NBB. Voor tak 18 werkt Partners samen met Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel, BTW BE 0837.417.917, toegelaten onder code 2769. Verzekeringstussenpersonen van Partners Verzekeringen N.V.: Beobank NV/SA, verzekeringsagent, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147, RPR Brussel, IBAN BE77 9545 4622 6142, of agenten of makelaars toegelaten door de FSMA als verzekeringstussenpersoon. Meer info op www.beobank.be

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel:

 • Verbonden verzekeringsagent van Partners Verzekeringen NV voor de niet-levensverzekeringen
 • Verbonden verzekeringsagent van NELB voor de levensverzekeringen

North Europe Life Belgium NV, met de hoofdzetel in Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel- RPR Brussel 0403 217 320 - IBAN : BE31 9540 1981 8155, BIC : CTBKBEBX  - Tél. 02 789 42 00 - Fax 02 789 42 01 - E-mail : relations@partners.be – Website: www.partners.be.

Toegelaten onder codenummer 0956 voor de taken 1a,2, 21,22,23,26, 27 en onderworpen aan het toezicht van de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be en de Autoriteit voor financiële dienstenen markten (FSMA),  Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Klacht

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be
 • de verantwoordelijke van het klachtenbeheer van Partners Verzekeringen N.V. op onderstaand adres of via complaints@partners.be,

 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar: info@ombudsman-insurance.be

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Partners Verzekeringen waarop uitzonderingen, beperkingen, franchises en voorwaarden van toepassing zijn. In de voorwaarden van het contract vindt u de volledige informatie over het product. De algemene voorwaarden en het informatiedocument (IPID) vindt u door op de link te klikken en in uw agentschap. Gelieve kennis te nemen van de voorwaarden van het contract vooraleer de verzekering te onderschrijven.

Nuttige documenten

Vragen en Antwoorden

Veelgestelde vragen over de keuze voor een familiale verzekering

Welke factoren bepalen het bedrag van mijn Familiale verzekeringspremie?

Het bedrag van een Familiale verzekeringspremie hangt af van een heleboel factoren: Woont u alleen of met een partner? Hebt u kinderen of huisdieren? In het geval van de optie ‘paarden’, hoeveel paarden hebt u?

Wie kan een Familiale verzekering afsluiten bij Beobank?

Elke natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die zijn hoofdverblijfplaats in België heeft kan een Familiale verzekering afsluiten. Ongeacht of u alleenstaande bent, samenwoont, getrouwd bent, kinderen of huisdieren hebt. Er is een Familiale verzekering voor iedereen!

Wie is gedekt door de Familiale verzekering van Beobank?

Onze Familiale verzekering dekt de schade veroorzaakt aan derden door:

 • De verzekeringnemer, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner
 • Alle personen die onder het dak van de verzekeringnemer wonen
 • Kinderen die niet thuis wonen tijdens hun studies
 • Huispersoneel en thuiszorg
 • Huisdieren
 • Onroerend goed en de inhoud ervan

Hoe lang loopt mijn contract?

Een contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij beëindigd door een van de partijen in de gevallen en voorwaarden uiteengezet in de algemene voorwaarden"

Via welke verzekeringsonderneming onderschrijft u de Familiale, Auto- en Woningverzekering?

De Beobank Familiale, Woning- en Autoverzekering zijn producten van Partners Verzekeringen, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht. Partners Verzekeringen maakt deel uit van de verzekeringsgroep van Crédit Mutuel met meer dan 15 miljoen verzekerden in heel Europa.