Beleggen en Sparen

Beleggerslexicon

Als u wilt starten met beleggen, leert u best eerst alle basisbegrippen. Wij leggen u elk concept uit in minder dan één minuut.

Verzekeringen

Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Woningverzekering

 • Intensieve en gepersonaliseerde bijstand, zelfs zonder schadegeval

 • U stelt uw contract op in functie van uw behoeften

 • Uw voertuig in rust is ook verzekerd (indien de inhoud verzekerd is)

De Beobank Woningverzekering

Bij elke situatie past een Woningverzekering op maat

Of u nu eigenaar, huurder, verhuurder of student bent, wij stellen u verschillende formules en opties voor op maat van uw behoeften. Waarborgen voor waterschade, brand, elektrische schade, diefstal, heruitrusting met nieuw meubilair… Kies de formule die het best past bij u en uw woning.

Uitgebreide basiswaarborgen

De Beobank Woningverzekering van Partners Verzekeringen NV dekt veel meer dan alleen brandschade. U bent ook beschermd tegen:

 • schade veroorzaakt door brand, hagel, waterschade, storm, sneeuwdruk, aanslagen en arbeidsconflicten, natuurrampen, de werking van elektriciteit
 • onroerende schade als gevolg van een inbraak
 • de schade toegebracht aan derden door uw woning (bv. als een voorbijganger uitglijdt op een ijsplek voor uw deur of als de brand in uw woning overslaat naar de buren)
Voornaamste uitsluitingen Voornaamste beperkingen
 • Schade veroorzaakt door insecten, knaagdieren, paddenstoelen, schimmels, parasieten en micro-organismen
 • De schade ingevolge een panne van een apparaat veroorzaakt of verergerd door zijn gebruik of slecht onderhoud
 • Schade veroorzaakt aan vervallen constructies of bestemd tot afbraak
 • Een plafond is van toepassing volgens het gekozen kapitaal voor de inhoud.
 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven.
 • Vermindering van de vergoeding indien de beveiligingsmaatregelen en preventieve maatregelen niet werden nageleefd.
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval.

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Extra opties voor eigenaars en huurders

Wilt u nóg beter verzekerd zijn als eigenaar of huurder? Naast de onmisbare waarborgen voorzien we voor u, als eigenaar of huurder, extra opties aan om uw woningverzekering aan te vullen. Op die manier worden uw woning en haar waardevolle inboedel optimaal beschermd : 

1. Diefstal

De waarborg Diefstal beschermt u tegen financieel verlies na een inbraak. Deze optie vergoedt uw gestolen voorwerpen in de verzekerde ruimten, maar ook de schade die de dieven hebben aangericht tijdens de (poging tot) inbraak.

U bent ook gedekt als u het slachtoffer wordt van een diefstal of overval elders in Europa.

 

Voornaamste uitsluitingen Voornaamste beperkingen
 • De diefstal of vernieling van objecten die zich bevinden op koeren, tuinen, terrassen en balkons of in gemeenschappelijke ruimtes ter beschikking gesteld aan meerdere bewoners.
 • Geen enkele schadevergoeding wordt toegekend indien de beveiligingsmaatregelen niet werden nageleefd
 • De schadevergoeding wordt verminderd met 30%, indien de gevraagde bijkomende beveiligingsmaatregelen niet werden gerespecteerd.

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

2. Alle risico’s

De optie Alle risico’s verzekert onder bepaalde voorwaarden uw materiële en onroerende goederen tegen ongevallen, zelfs als u daar zelf voor verantwoordelijk bent of als die buitenshuis gebeuren.

Dit zijn enkele voorbeelden van gedekte schadegevallen bij deze optie:

 • Een slecht aangetrokken handrem… en uw wagen belandt tegen de garagepoort. De herstelling van uw poort wordt geregeld!
 • Rode wijn op uw tapijt… Uw tapijt wordt terugbetaald!
 • U valt tijdens een fietstochtje… Uw kapotte fiets wordt vergoed!
 • Vandalen hebben uw omheining beschadigd… De herstelling van uw omheining is verzekerd!

 

Voornaamste uitsluitingen Voornaamste beperkingen
 • De schade die de aansprakelijkheid van een constructeur in het geding kan brengen, met inbegrip van die welke het gevolg is van onroerende werkzaamheden die rechtstreeks door u uitgevoerd worden of met uw hulp.
 • De schade veroorzaakt door een defect dat voorkomt uit een interne oorzaak aan een toestel of materiaal, of een computervirus.
 • In geval van schade door water of gelijkaardige gebeurtenissen wordt geen enkele schadevergoeding toegekend indien de preventieve maatregelen niet werden nageleefd.
 • Enkel de plotse, onvoorzienbare en toevallige gebeurtenissen worden gedekt.

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

3. Heruitrusting met nieuw meubilair

De waarborg « heruitrusting met nieuw meubilair » vergoedt de nieuwwaarde van uw beschadigde voorwerpen.

 

Voornaamste uitsluitingen Voornaamste beperkingen
 • Juwelen en waardevolle voorwerpen ; motorische voertuigen en tuingereedschap ; dieren; contant geld en equivalenten.
 • Een plafond is van toepassing ten belopen van het bedrag dat is opgenomen in de bijzondere voorwaarden.
 • De voorwerpen moeten in goede staat van werking zijn voor het schadegeval

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

4. Depannage huishoudelijke en audiovisuele toestellen

Als een huishoud- of audiovisueel toestel van minder dan 5 jaar oud in panne valt, voorziet deze waarborg onder bepaalde voorwaarden de tussenkomst van een gekwalificeerde hersteller aan huis. De verplaatsing, het uurloon en de kost van de vervangstukken zijn gedekt. En als uw toestel niet te herstellen is, dan vergoeden we de nieuwwaarde !

 

Voornaamste uitsluitingen Voornaamste beperkingen
Schadegevallen die voortvloeien uit:
 • opzet, slecht onderhoud of niet correct gebruik van het toestel,
 • normale slijtage of het reinigen van het toestel.

Storingen en schade waarvoor u geen contact opnam met Mondial Assistance voor de mogelijke herstelling van een gedekt toestel.

 • De waarborg geldt op voorwaarde dat uw overeenkomst van kracht is sinds ten minste 30 dagen
 • De aankoopwaarde was minimum 200 € (inclusief BTW)

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

5. Onrechtstreekse verliezen

Dankzij deze waarborg geniet u van een extra schadevergoeding van 10% om bijkomende kosten zoals telefoon en verplaatsingen te dekken.

 

Voornaamste uitsluitingen
Deze vergoeding wordt niet gegarandeerd bij ondere andere:
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
 • Bijstand aan de woning
 • Herstelling huishoudtoestellen en audiovisuele toestellen.

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

6. Rechtsbijstand Woning

Bij een geschil helpt de Rechtsbijstand Woning u met alle administratieve en juridische stappen. U wordt ook vergoed als de persoon die verantwoordelijk is voor uw schade insolvent verklaard is.

 

Voorwaarde
De waarborg komt u slechts toe indien u zich op het ogenblik van het schadegeval bevindt in de vereiste voorwaarden om te kunnen genieten van de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid Gebouw indien u schade aan een derde zou berokkenen.
 

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Extra opties voor verhuurders

Wilt u een woning verhuren? Naast de onmisbare waarborgen van de woningverzekering kunt u als eigenaar ook kiezen voor bijkomende opties om u en uw eigendom te beschermen :

1. Onrechtstreekse verliezen

Dankzij deze waarborg geniet u van een extra schadevergoeding van 10% om bijkomende kosten zoals telefoon en verplaatsingen te dekken.

 

Voornaamste uitsluitingen
Deze vergoeding wordt niet gegarandeerd bij onder andere:
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
 • Bijstand aan de woning
 • Herstelling huishoudtoestellen en audiovisuele toestellen.

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

2. Rechtsbijstand Woning

Bij een geschil helpt de Rechtsbijstand Woning u met alle administratieve en juridische stappen. U wordt ook vergoed als de persoon die verantwoordelijk is voor uw schade insolvent verklaard is.

 

Voorwaarde

De waarborg komt u slechts toe indien u zich op het ogenblik van het schadegeval bevindt in de vereiste voorwaarden om te kunnen genieten van de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid Gebouw indien u schade aan een derde zou berokkenen.

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Uw Woningverzekering in 3 stappen

Hoe eenvoudig uw verzekering onderschrijven?

1
Vul het afspraakformulier online in

Kies de uren waarop u gecontacteerd wenst te worden door een agentschap in uw buurt.

2
Maak een afspraak

Wij nemen contact met u op om een afspraak te plannen in het agentschap.

3
Opmaken van een gratis offerte

Als u tevreden bent met de simulatie van de Beobank Woningverzekering, dan kunt u deze meteen onderschrijven.

Productinfo en condities van de woonverzekering

Producttype

De Beobank Woningverzekering is een product van Partners Verzekeringen N.V, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Looptijd

Het contract voor de Beobank Woningverzekering wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden.

Verzekeringsmaatschappij

Partners Verzekeringen N.V. - Gustave Demeylaan 66 - B-1160 BRUSSEL

N° BCE : BTW BE 0428.438.211 - RPR Brussel IBAN: BE43 3101 9596 0601 - BIC : BBRUBRBB - Tel: + 32 (2) 673 80 30 - E-mail: relations@partners.be - Website : www.partners.be

Toegelaten onder codenummer 0964 onderworpen aan het toezicht van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be) en de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be)

Takken : 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17. Partners werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken.

Informatie over Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0401.517.147 verzekeringstussenpersoon:

 • Verbonden verzekeringsagent van Partners Verzekeringen NV voor de niet-levensverzekeringen
 • Verbonden verzekeringsagent van NELB voor de levensverzekeringen

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Klacht

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • bij de Beobank-klantendienst op het nummer 02/626.64.63 of via contactinfo@beobank.be
 • bij de verantwoordelijke van het klachtenbeheer van Partners Verzekeringen N.V., Gustave Demeylaan 66, 1160 Brussel of via complaints@partners.be
 • bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax naar 02/547.59.75 of via info@ombudsman.as

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Partners Verzekeringen N.V. waarop uitzonderingen, beperkingen, franchises en voorwaarden van toepassing zijn. In de voorwaarden van het contract vindt u de volledige informatie over het product. De algemene voorwaarden (link) en het informatiedocument (IPID) (link) vindt u door op de link te klikken en in uw agentschap. Gelieve kennis te nemen van de voorwaarden van het contract vooraleer de verzekering te onderschrijven.

Nuttige documenten

Intensieve bijstand, zelfs zonder schadegeval

Intensieve bijstand, zelfs zonder schadegeval

Welke formule u ook kiest, u geniet altijd van een intensieve bijstand. Onze specialisten zijn 24u/24 en 7d/7 bereikbaar en helpen u, zelfs zonder schadegeval. Ze nemen uw dossier meteen op een gepersonaliseerde manier in handen.

De assistentie die u wordt aangeboden biedt u ook optimale waarborgen bij een schadegeval: slotenmaker, loodgieter, herhuisvesting, meubelopslag enz.

Een probleem? Eén telefoontje en alles is opgelost! Contacteer Global Assistance op het nummer 02/427.23.43.

Meer info
Meer info
Extra waarborgen

Extra waarborgen voor nog meer bescherming

U hebt de keuze uit verschillende waarborgen voor nog meer comfort en persoonlijke service:

     -  Familiale Rechtsbijstand 

     -  Familiale Burgerlijke aansprakelijkheid  

     -  Burgerlijke aansprakelijkheid voor eigenaars van paarden 

Deze aanvullende waarborgen zijn beschikbaar in de formules Woningverzekering eigenaar en huurder.

Meer info
Meer info

Ontdek onze andere verzekeringsproducten

Beobank voorziet verschillende verzekeringen, aangepast aan uw noden: 

 • Beobank Autoverzekering : Ontdek alle informatie en voorwaarden van de autoverzekering door ons aangeboden
 • Beobank Familiale verzekering: Ontdek alle informatie en voorwaarden van de familiale verzekering door ons aangeboden om u en uw familie te beschermen tegen alledaagse risico’s.