Beleggen en Sparen

Beleggerslexicon

Als u wilt starten met beleggen, leert u best eerst alle basisbegrippen. Wij leggen u elk concept uit in minder dan één minuut.

Verzekeringen

Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Woningverzekering

 • Intensieve en gepersonaliseerde bijstand, zelfs zonder schadegeval

 • U stelt uw contract op in functie van uw behoeften

 • Uw voertuig in rust is ook verzekerd*

habitation

Beobank Woningverzekering

Bescherm uw woning met de Beobank Woningverzekering van Partners Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Of u nu eigenaar, huurder, verhuurder of student bent, wij stellen u verschillende formules en opties voor op maat van uw behoeften. Waarborgen voor waterschade, brand, elektrische schade, diefstal, heruitrusting met nieuw meubilair… Kies de formule die het best past bij u en uw woning.

2 maaanden gratis

Geniet nu van 2 maanden gratis* op uw woningverzekering!

2 maanden gratis op uw 1ste jaarlijkse premie bij onderschrijving van een nieuw Beobank Woningverzekeringscontract tussen 17/02/2020 en 15/04/2020 (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door de verzekeraar). Raadpleeg eerst het informatiedocument op deze pagina.

Bij elke situatie past een woningverzekering op maat

Basiswaarborgen

De woningverzekering dekt veel meer dan alleen brandschade. U bent ook beschermd tegen: schade veroorzaakt door hagel, waterschade, storm, sneeuwdruk, aanslagen en arbeidsconflicten, natuurrampen, de werking van elektriciteit en onroerende schade als gevolg van een inbraak.

Ontdek meer  

Deze verzekering bevat: 

 • Schade: brand, waterschade, glasbreuk, werking van de elektriciteit…
 • Weersomstandigheden: storm, hagel, natuurrampen…
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw: verhaal van derden, verhaal van huurders, huurdersaansprakelijkheid.
 • Bijstand aan de woning 24u/24 en 7d/7, dringende huisvesting, kinderopvang…

Voornaamste uitsluitingen:

 • Opzettelijke schade
 • Schade in geval van burgeroorlog of oorlog in het buitenland
 • Schade veroorzaakt door verandering van de atoomstructuur en van de fenomenen van radioactiviteit
 • Schade veroorzaakt door asbest
 • Schade veroorzaakt door insecten, knaagdieren, paddenstoelen, schimmels, parasieten en micro-organismen
 • Schade veroorzaakt aan vervallen constructies of bestemd tot afbraak
 • Schade veroorzaakt door een kenmerkend gebrek in onderhoud of door een duidelijk gebrek aan noodzakelijke herstelling

 Voornaamste beperkingen:

 • Een plafond is van toepassing volgens het gekozen kapitaal voor de inhoud
 • Specifieke plafonds kunnen worden toegepast volgens melding in het contract
 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven
 • De vergoeding voor schade aan het gebouw en de inhoud zal verminderd worden met het slijtagepercentage dat hoger ligt dan 30%
 • Vermindering van de vergoeding bij schade veroorzaakt door water of vorst indien de preventiemaatregelen voorzien in het contract niet nageleefd werden
 • Vermindering van de vergoeding bij diefstal indien de beveiligingsmaatregelen voorzien in het contract niet werden getroffen
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval

Wat is niet verzekerd?

 • Goederen buiten België gelegen
 • Bedrijfsruimten behalve voor vrije beroepen
 • Historische monumenten, kasteel, landhuis, huis met landbouwactiviteit, huis of aanhorige grotwoning
 • Cheques en bankkaarten
 • Landvoertuigen met een motor, tenzij een andersluidende bepaling met betrekking tot de waarborg van voertuigen in rust,
 • Toestellen voor de luchtvaart, behalve drones voor vrije tijd waarvan het gewicht niet meer is dan 1 kg
 • Boten met een motor en zeilboten

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Afwerkingen

Wilt u nóg beter verzekerd zijn als eigenaar of huurder? Naast de onmisbare waarborgen voorzien we voor u, als eigenaar of huurder, extra opties aan om uw woningverzekering aan te vullen. Op die manier worden uw woning en haar waardevolle inboedel optimaal beschermd.

Ontdek meer  

Kies uit de volgende opties: 

1. Diefstal en vandalisme van de inhoud

2. Waarborg Alle Risico’s

3. Heruitrusting met nieuwe roerende goederen

4. Pechverhelping huishoudelijke en audiovisuele toestellen

5. Onrechtstreekse verliezen

6. Rechtsbijstand woning

Voornaamste uitsluitingen:

 • Opzettelijke schade
 • Schade in geval van burgeroorlog of oorlog in het buitenland
 • Schade veroorzaakt door verandering van de atoomstructuur en van de fenomenen van radioactiviteit
 • Schade veroorzaakt door asbest
 • Schade veroorzaakt door insecten, knaagdieren, paddenstoelen, schimmels, parasieten en micro-organismen
 • Schade veroorzaakt aan vervallen constructies of bestemd tot afbraak
 • Schade veroorzaakt door een kenmerkend gebrek in onderhoud of door een duidelijk gebrek aan noodzakelijke herstelling

 Voornaamste beperkingen:

 • Een plafond is van toepassing volgens het gekozen kapitaal voor de inhoud
 • Specifieke plafonds kunnen worden toegepast volgens melding in het contract
 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven
 • De vergoeding voor schade aan het gebouw en de inhoud zal verminderd worden met het slijtagepercentage dat hoger ligt dan 30%
 • Vermindering van de vergoeding bij schade veroorzaakt door water of vorst indien de preventiemaatregelen voorzien in het contract niet nageleefd werden
 • Vermindering van de vergoeding bij diefstal indien de beveiligingsmaatregelen voorzien in het contract niet werden getroffen
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval

Wat is niet verzekerd?

 • Goederen buiten België gelegen
 • Bedrijfsruimten behalve voor vrije beroepen
 • Historische monumenten, kasteel, landhuis, huis met landbouwactiviteit, huis of aanhorige grotwoning
 • Cheques en bankkaarten
 • Landvoertuigen met een motor, tenzij een andersluidende bepaling met betrekking tot de waarborg van voertuigen in rust
 • Toestellen voor de luchtvaart, behalve drones voor vrije tijd waarvan het gewicht niet meer is dan 1 kg
 • Boten met een motor en zeilboten

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Aanvullingen

Wilt u een woning verhuren? Naast de onmisbare waarborgen van de woningverzekering kunt u als eigenaar ook kiezen voor bijkomende opties om u en uw eigendom te beschermen.

Ontdek meer  

Deze optie bevat:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand Burgerlijke Aansprakelijkheid

Deze twee waarborgen kunnen afzonderlijk onderschreven worden via het contract FAMILIALE VERZEKERING BEOBANK

 

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Vraag een simulatie voor uw woningverzekering

Maak een aanvraag

Een probleem? Een simpel telefoontje en alles is geregeld!

 • Bijstand 24u/24 en 7d/7. Contacteer Mondial Assistance op +32 (0)2 427 23 43.

 • Gepersonaliseerde ondersteuning in geval van schade. Contacteer Constatel op +32 (0) 2 405 17 45.

Ontdek onze andere verzekeringsproducten

 • Vind uw autoverzekering

  • Autoverzekering met bijstand 24u/24 en 7d/7 
  • 4 verzekeringsformules
  • Het bedrag van uw franchise bepaalt u zelf
 • Vind uw motorverzekering

  • 3 verzekeringsformules: Burgerlijke Aansprakelijkheid, Mini Omnium en Full Omnium
  • Optie "overwintering" die u toelaat om uw voertuig van 1 december tot 31 maart uit het verkeer te halen
  • Uitgebreide bijstand 24u/24 et 7d/7
 • Vind uw bromfietsverzekering 

  • Mini Omnium onderschrijven mogelijk
  • Bijstandswaarborg bij ongevallen
  • Optie "Bescherming van de bestuurder"

Nuttige documenten

Productinfo en condities van de woonverzekering

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Partners Verzekeringen N.V. waarop uitzonderingen, beperkingen, franchises en voorwaarden van toepassing zijn. In de voorwaarden van het contract vindt u de volledige informatie over het product. De algemene voorwaarden en het informatiedocument (IPID) vindt u door op de link te klikken en in uw agentschap. Gelieve kennis te nemen van de voorwaarden van het contract vooraleer de verzekering te onderschrijven.

Producttype

De Beobank Woningverzekering is een product van Partners Verzekeringen N.V, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Looptijd

Het contract voor de Beobank Woningverzekering wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden.

*2 maanden gratis promotie

Actie geldig voor personen die nog geen Beobank Woningverzekering hebben onderschreven op 17/02/2020, tenzij het een bijkomende woning is die dient verzekerd te worden. De 2 maanden korting wordt onmiddellijk verrekend in uw premie en is niet cumuleerbaar met eventuele andere promoties voor hetzelfde product. 

Verzekeringsmaatschappij

Partners Verzekeringen N.V. - Gustave Demeylaan 66 - B-1160 BRUSSEL

N° BCE : BTW BE 0428.438.211 - RPR Brussel IBAN: BE43 3101 9596 0601 - BIC : BBRUBRBB - Tel: + 32 (2) 673 80 30 - E-mail: relations@partners.be - Website : www.partners.be

Toegelaten onder codenummer 0964 onderworpen aan het toezicht van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be) en de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be)

Takken : 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17. Partners werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken.

Informatie over Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0401.517.147, RPR Brussel, verbonden verzekeringsagent van Partners Verzekeringen N.V. voor de Beobank Woningverzekering.

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Klacht

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • bij de Beobank-klantendienst op het nummer 02/626.64.63 of via contactinfo@beobank.be
 • bij de verantwoordelijke van het klachtenbeheer van Partners Verzekeringen N.V., Gustave Demeylaan 66, 1160 Brussel of via complaints@partners.be
 • bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax naar 02/547.59.75 of via info@ombudsman.as

*Indien de inhoud verzekerd is.