Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Promo 2 maanden gratis Woningverzekering Beobank

Woningverzekering

 • Volledige bijstand 24 uur per dag, 7 dagen per week inbegrepen

 • U stelt uw contract op in functie van uw behoeften

 • Schadeaangifte online of per telefoon

Beobank Woningverzekering van Partners Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht. Raadpleeg eerst het informatiedocument.

brandverzekering huurder

Beobank Woningverzekering

Bescherm uw woning met de Beobank Woningverzekering van Partners Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Of u nu eigenaar, huurder, verhuurder of student bent, wij stellen u verschillende formules en opties voor op maat van uw behoeften. Waarborgen voor waterschade, brand, elektrische schade, diefstal, heruitrusting met nieuw meubilair… Kies de formule die het best past bij u en uw woning.
Raadpleeg eerst het informatiedocument.

Simuleer uw verzekering

Profiteer van onze wooncondities

 • 2 maanden gratis* op uw 1ste jaarpremie

  2 maanden gratis* op uw 1ste jaarpremie

  Actie geldig bij onderschrijving van een nieuw Beobank woningverzekerings-contract tussen 06/03/2023 en 15/04/2023. Raapleeg eerst het informatiedocument

   

   

   

 • Korting van 5% op de verzekeringspremie**

  Korting van 5% op de verzekeringspremie**

  Als u al over een telebewaakt alarmsysteem beschikt, zoals bijvoorbeeld Beobank Home Secure1 geniet u van 5% korting op de verzekeringspremie**. 

   

   

   

* Actie geldig bij onderschrijving van een nieuw contract tussen 06/03/2023 en 15/04/2023. De actie 2 maanden gratis wordt onmiddellijk verrekend in uw jaarpremie. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door de verzekeraar. 

** Behalve op de garanties 'bijstand aan de woning' en ‘depannage van huishoudelijke en audiovisuele toestellen’. Op voorwaarde dat het alarmsysteem verbonden is aan een meldkamer. 

Bij elke situatie past een woningverzekering op maat

Deze verzekering bevat: 

 • Schade: brand, waterschade, glasbreuk, werking van de elektriciteit…
 • Weersomstandigheden: storm, hagel, natuurrampen…
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw: verhaal van derden, verhaal van huurders, huurdersaansprakelijkheid.
 • Bijstand aan de woning 24u/24 en 7d/7, dringende huisvesting, kinderopvang…

Voornaamste uitsluitingen:

 • Opzettelijke schade
 • Schade in geval van burgeroorlog of oorlog in het buitenland
 • Schade veroorzaakt door verandering van de atoomstructuur en van de fenomenen van radioactiviteit
 • Schade veroorzaakt door asbest
 • Schade veroorzaakt door insecten, knaagdieren, paddenstoelen, schimmels, parasieten en micro-organismen
 • Schade veroorzaakt aan vervallen constructies of bestemd tot afbraak
 • Schade veroorzaakt door een kenmerkend gebrek in onderhoud of door een duidelijk gebrek aan noodzakelijke herstelling

 Voornaamste beperkingen:

 • Een plafond is van toepassing volgens het gekozen kapitaal voor de inhoud
 • Specifieke plafonds kunnen worden toegepast volgens melding in het contract
 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven
 • De vergoeding voor schade aan het gebouw en de inhoud zal verminderd worden met het slijtagepercentage dat hoger ligt dan 30%
 • Vermindering van de vergoeding bij schade veroorzaakt door water of vorst indien de preventiemaatregelen voorzien in het contract niet nageleefd werden
 • Vermindering van de vergoeding bij diefstal indien de beveiligingsmaatregelen voorzien in het contract niet werden getroffen
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval

Wat is niet verzekerd?

 • Goederen buiten België gelegen
 • Bedrijfsruimten behalve voor vrije beroepen
 • Historische monumenten, kasteel, landhuis, huis met landbouwactiviteit, huis of aanhorige grotwoning
 • Cheques en bankkaarten
 • Landvoertuigen met een motor, tenzij een andersluidende bepaling met betrekking tot de waarborg van voertuigen in rust,
 • Toestellen voor de luchtvaart, behalve drones voor vrije tijd waarvan het gewicht niet meer is dan 1 kg
 • Boten met een motor en zeilboten

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Kies uit de volgende opties: 

1. Diefstal en vandalisme van de inhoud: verdwijning of beschadiging van verzekerde roerende goederen ingevolge diefstal of poging tot diefstal.Vandalisme binnen de verzekerde ruimtes. Diefstal met geweld of bedreigingen ten aanzien van de verzekerde overal in Europa.

2. Waarborg Alle Risico’s: accidentele schade aan de onroerende en roerende goederen, veroorzaakt door een plotse, onvoorzienbare of toevallige gebeurtenis die niet gedekt is door een andere waarborg.

3. Heruitrusting met nieuwe roerende goederen: uw meubilair wordt vergoed aan nieuwwaarde, zonder toepassing van slijtage, ongeacht de leeftijd van het goed.

4. Pechverhelping huishoudelijke en audiovisuele toestellen: in geval van panne van een huishoudelijk of audiovisueel toestel van meer dan 2 jaar en minder dan 5 jaar,met aankoopwaarde van minimum € 200

5. Onrechtstreekse verliezen: het betreft een aanvullende schadevergoeding van 10 % om u toe te laten de kosten en schade te
vergoeden die ontstaan ten gevolge van het verzekerd schadegeval (zie definitie).

6. Rechtsbijstand woning: administratieve en juridische bijstand bij een schadegeval BA gebouw en ingeval van verhaal tegen een derde. Tenlasteneming van de vergoeding indien de verantwoordelijke derde, door een vonnis veroordeeld, insolvabel is.

Voornaamste uitsluitingen:

 • Opzettelijke schade
 • Schade in geval van burgeroorlog of oorlog in het buitenland
 • Schade veroorzaakt door verandering van de atoomstructuur en van de fenomenen van radioactiviteit
 • Schade veroorzaakt door asbest
 • Schade veroorzaakt door insecten, knaagdieren, paddenstoelen, schimmels, parasieten en micro-organismen
 • Schade veroorzaakt aan vervallen constructies of bestemd tot afbraak
 • Schade veroorzaakt door een kenmerkend gebrek in onderhoud of door een duidelijk gebrek aan noodzakelijke herstelling

 Voornaamste beperkingen:

 • Een plafond is van toepassing volgens het gekozen kapitaal voor de inhoud
 • Specifieke plafonds kunnen worden toegepast volgens melding in het contract
 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven
 • De vergoeding voor schade aan het gebouw en de inhoud zal verminderd worden met het slijtagepercentage dat hoger ligt dan 30%
 • Vermindering van de vergoeding bij schade veroorzaakt door water of vorst indien de preventiemaatregelen voorzien in het contract niet nageleefd werden
 • Vermindering van de vergoeding bij diefstal indien de beveiligingsmaatregelen voorzien in het contract niet werden getroffen
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval

Wat is niet verzekerd?

 • Goederen buiten België gelegen
 • Bedrijfsruimten behalve voor vrije beroepen
 • Historische monumenten, kasteel, landhuis, huis met landbouwactiviteit, huis of aanhorige grotwoning
 • Cheques en bankkaarten
 • Landvoertuigen met een motor, tenzij een andersluidende bepaling met betrekking tot de waarborg van voertuigen in rust
 • Toestellen voor de luchtvaart, behalve drones voor vrije tijd waarvan het gewicht niet meer is dan 1 kg
 • Boten met een motor en zeilboten

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Deze optie bevat:

 • Burgerlijke Aansprakelijkheid : de Familiale verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden in de privésfeer door : alle personen die onder uw dak wonen, kinderen die niet thuis wonen tijdens hun studies, uw poetshulp, tuinman, uw huisdieren, vb: honden,katten, etc..(behalve paarden).
 • Rechtsbijstand Burgerlijke Aansprakelijkheid : die helpt u met alle juridische stappen bij een schadegeval in uw privéleven. Deze juridische rechtsbijstand dekt uw gerechtskosten en laat u vrij de advocaat te kiezen die u wilt. U wordt ook vergoed als de persoon die verantwoordelijk is voor uw schade insolvent verklaard is (onder bepaalde voorwaarden).

Deze twee waarborgen kunnen afzonderlijk onderschreven worden via het contract FAMILIALE VERZEKERING BEOBANK

Voornaamste uitsluitingen:

 • De persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die veroorzaakt is door een grove fout (dronkenschap of soortgelijke staat)
 • De persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en die opzettelijk veroorzaakt is
 • Opzettelijke schade
 • Schade veroorzaakt oorlog in het buitenland of burgeroorlog, terrorisme of sabotage, of feiten van dezelfde aard
 • Schade veroorzaakt door de verandering van de atoomstructuur van de materie en de fenomenen van radioactiviteit
 • Schade veroorzaakt door asbest
 • Schade veroorzaakt door insecten, knaagdieren, paddenstoelen, schimmels, parasieten, micro-organismen
 • Schade veroorzaakt aan vervallen constructies of bestemd tot afbraak
 • Schade veroorzaakt door een kenmerkend gebrek in onderhoud of door een duidelijk gebrek aan noodzakelijke herstelling
 • Schade veroorzaakt door de beoefening van de jacht

Voornaamste beperkingen:

 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven voor de materiele schade
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval
 • Boetes, hun bijkomende kosten en minnelijke schikkingen in strafzaken worden niet ten laste genomen
 • De waarborg Rechtsbijstand komt u slechts toe indien u aan de vereiste voorwaarden voldoet om te kunnen genieten van de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven indien u schade mocht veroorzaken aan een derde

Wat is niet verzekerd?

 • De burgerlijke aansprakelijkheid onderworpen aan een wettelijke verplichtte verzekering
 • De contractuele burgerlijke aansprakelijkheid
 • De professionele burgerlijke aansprakelijkheid
 • De goederen van de verzekerde

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Vraag een simulatie voor uw woningverzekering

Doe een aanvraag

Een probleem? Een simpel telefoontje en alles is geregeld!

 • Bijstand 24u/24 en 7d/7. Contacteer Mondial Assistance op +32 (0)2 427 23 43.

 • Gepersonaliseerde ondersteuning in geval van schade. Contacteer Constatel op +32 (0) 2 405 17 45.

 • Uw schadegeval online indienen in Beobank Online en Beobank Mobile 24/24u en 7/7d

Nuttige documenten

Ontdek onze andere verzekeringsproducten

 • auto
  Vind uw autoverzekering

  • Autoverzekering met bijstand 24u/24 en 7d/7 
  • 4 verzekeringsformules
  • Het bedrag van uw franchise bepaalt u zelf
 • moto
  Vind uw motorverzekering

  • 3 verzekeringsformules: Burgerlijke Aansprakelijkheid, Mini Omnium en Full Omnium
  • Optie "overwintering" die u toelaat om uw voertuig van 1 december tot 31 maart uit het verkeer te halen
  • Uitgebreide bijstand 24u/24 et 7d/7
 • cyclo
  Vind uw bromfietsverzekering 

  • Mini Omnium onderschrijven mogelijk
  • Bijstandswaarborg bij ongevallen
  • Optie "Bescherming van de bestuurder"

Misschien ben je geïnteresseerd in deze artikelen

Een woningrenovatie? Denk aan uw woonverzekering

U gaat renoveren? Vergeet uw woningverzekering niet aan te passen

Pas uw woonverzekering aan na een renovatie zodat je verzekerd bent bij tegenspoed.
Woning beschermen

Hoe beveiligt u uw woning tegen inbraak?

Uw woning beveiligen: tips om inbraak te voorkomen

Productinfo en condities van de woningverzekering

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Partners Verzekeringen NV waarop uitzonderingen, beperkingen, franchises en voorwaarden van toepassing zijn. In de voorwaarden van het contract vindt u de volledige informatie over het product. De algemene voorwaarden en het informatiedocument (IPID) vindt u door op de link te klikken en in uw agentschap. Gelieve kennis te nemen van de voorwaarden van het contract vooraleer de verzekering te onderschrijven.

Producttype

De Beobank Woningverzekering is een product van Partners Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Looptijd

Het contract voor de Beobank Woningverzekering wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden.

Verzekeringsmaatschappij

Partners Verzekeringen NV Verzekeringsmaatschappij met de hoofdzetel in Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel - RPR Brussel 0428.438.211 -  IBAN: BE43 3101 9596 0601 - BIC: BBRUBRBB - Tel.: + 32 (2) 673 80 30 - E-mail: relations@partners.be - Website: www.partners.be.

Toegelaten onder codenummer 0964 voor de taken 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17 en onderworpen aan het toezicht van de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de Autoriteit voor financiële dienstenen markten (FSMA),  Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Partners werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken.

Informatie over Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel verbonden verzekeringsagent van Partners Verzekeringen NV voor de Beobank Woningverzekering.

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Klacht

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be
 • de verantwoordelijke van het klachtenbeheer van Partners Verzekeringen NV op onderstaand adres of via complaints@partners.be,
 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar: info@ombudsman-insurance.be

Beobank Home Secure is een service beheerd door Euro Protection Surveillance NV – Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 6.000.000 euro – RPR Brussel - BTW BE 0679.698.103 – Internationalelaan 55D, 1070 BRUSSEL – IBAN: BEOBANK - BE23 1096 6746 2291 - BIC: CTBKBEBXXXX. Vergunning als onderneming voor alarmsystemen en camerasystemen uitgereikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken overeenkomstig de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.  Diensten aangeboden aan particulieren onder voorbehoud van de voorwaarden en beperkingen in de algemene voorwaarden. Verbintenis voor minstens 12 maanden. Raadpleeg het EPS-privacybeleid voor meer informatie omtrent uw rechten en de verbintenissen van EPS ten aanzien van uw persoonlijke gegevens.

* Actie geldig bij onderschrijving van een nieuw contract tussen 06/03/2023 en 15/04/2023. De actie 2 maanden gratis wordt onmiddellijk verrekend in uw jaarpremie. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door de verzekeraar. 

** Behalve op de garanties 'bijstand aan de woning' en ‘depannage van huishoudelijke en audiovisuele toestellen’. Op voorwaarde dat het alarmsysteem verbonden is aan een meldkamer.