Vraag & Antwoord

Wat indien mijn omstandigheden veranderen?

Als uw fiscale woonplaats verandert, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw agentschap, zodat de nodige aanpassingen kunnen worden aangebracht.

Wat is de fiscale woonplaats van ambtenaren en personeelsleden van de Europese Gemeenschap of NAVO?

Ambtenaren en personeelsleden van deze instellingen die in België wonen, behouden de fiscale woonplaats die zij hadden op het ogenblik dat zij bij deze instellingen kwamen werken.