Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Vraag & Antwoord

Werkt Beobank Mobile op alle types van smartphone?

De Beobank Mobile applicatie kan gebruikt worden op Apple (iOS versie 11.0 of hoger) en Android (versie 6.0 of hoger) smartphones en tablets.

Hulp bij de 1ste aanmelding op Beobank Mobile

Wat zijn de voordelen van een Tak 23 beleggingsverzekering?

In tak 23 zijn de meerwaarden vrijgesteld van roerende voorheffing, in tegenstelling tot beleggingen in fondsen of effecten. Een ander voordeel is dat u binnen uw levensverzekeringscontract de vrijheid heeft om begunstigden aan te duiden in geval van overlijden, hetgeen u de mogelijkheid biedt om uw kapitaal aan een dierbare over te dragen.

Hoe kan ik mijn kaart online beheren?

Via de applicaties Beobank Online (online bankieren) en Beobank Mobile (onze app).

Wat betekent diversificatie van een portefeuille?

Diversificatie kan worden gedefinieerd als ‘niet alle eieren in dezelfde mand leggen’. Voor een portefeuille heeft diversificatie tot doel het risico te beperken door het geld van de belegger te verdelen over verschillende soorten financiële instrumenten (bvb. obligaties, aandelen, liquiditeiten), verschillende regio's (bvb. Europa, Verenigde Staten, Azië), munten (bvb. EUR, USD) en sectoren (bvb. bank, pharma, technologie, ...).

Wat moet ik doen indien ik mijn Beobank Mobile code vergeten ben?

In dat geval moet u uw profiel uit de applicatie verwijderen. Daarna moet u opnieuw uw gebruikersprofiel registreren en een nieuwe Beobank Mobile geheime code kiezen.

Hoe wordt de polis beëindigd?

U beschikt over een bedenktijd van 30 dagen vanaf de aanvang van uw verzekeringspolis. Tijdens deze periode hebt u het recht om het contract zonder kosten op te zeggen, met onmiddellijke ingang na schriftelijke kennisgeving aan de verzekeraar. Alle eventueel reeds betaalde premies worden volledig terugbetaald.

Na de bedenktijd kunt u uw polis annuleren via een aanvraag tot afkoop of de premiebetaling schorsen onder de kosten en voorwaarden vermeld in de algemene voorwaarden.

De aanvraag tot opzegging van uw polis dient schriftelijk, ondertekend en gedateerd gericht te worden aan ACM Belgium Life NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. De opzegging gaat in op het ogenblik van ontvangst van de schriftelijke kennisgeving aan ACM Belgium Life NV.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over Flying Blue?

Op de Flying Blue website www.flyingblue.com of Customer Support op het nummer +32 (0)2 620 00 76, van maandag tot vrijdag van 8u tot 21u, op zaterdag van 8u tot 20u en op zondag van 9u tot 17u.

Waar kan ik het saldo van mijn Miles raadplegen?

Het aantal verzamelde Miles dankzij de uitgaven met uw Beobank kredietkaart wordt vermeld op het maandelijkse rekeninguittreksel van uw kredietkaart. Die Miles worden elke maand automatisch bijgeschreven op uw Flying Blue account.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse bijdrage van de Young Mastercard?

De jaarlijkse bijdrage is 5 euro.

Zijn er in deze verzekering bepaalde risico’s uitgesloten?

Bepaalde risico’s zijn formeel uitgesloten. Meer details hierover vindt u in de algemene voorwaarden van de polis. Een van de belangrijkste uitsluitingen is het overlijden als gevolg van zelfmoord in het eerste jaar na intekening op deze verzekering. Bijkomend kan de verzekeraar tussenkomst weigeren indien zou blijken dat uw medische verklaringen bij aanvang van de polis niet stroken met uw werkelijke gezondheidstoestand op dat ogenblik.