Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Gezien sociale afstandsmaatregelen kunnen de aanvragen volledig op afstand verwerkt worden, ook wanneer deze verzonden worden naar onze verkooppunten

Vraag & Antwoord

Welke zijn de verschillende soorten beleggingen?

Er zijn verschillende manieren om te beleggen en zoveel verschillende producten.  Bij Beobank geven wij advies over beleggingsfondsen en ook over levensverzekeringen. U kunt ook inschrijven op individuele aandelen en obligaties, maar zonder advies van ons.

  1. Beleggingsfonds: een beleggingsfonds is een soort collectieve belegging. Concreet verzamelt een beheersmaatschappij van fondsen het geld van talrijke beleggers en kan ze, dankzij een groter basiskapitaal, haar portefeuille beter spreiden en zo toegang krijgen tot soorten beleggingen die niet toegankelijk zijn voor particulieren (in secondaire, tertiaire markten enz.). Er bestaan tal van beleggingsfondsen en elk fonds volgt een eigen thematiek (of beleggingsstrategie). Het voordeel: meer diversificatie voor een kleiner bedrag, het beheer is in handen van experts en u moet uw portefeuille niet regelmatig consulteren.
  2. Levensverzekering: u kunt beleggen in een levensverzekeringscontract van tak 23, met alle clausules waarvan de levensverzekering geniet (begunstigden bij leven of bij overlijden) evenals van de fiscale voordelen. De verzekeringsmaatschappij zal dan voor u de in het contract gestorte bedragen beleggen in beleggingsfondsen van uw keuze.
  3. Individuele aandelen: u zoekt beursgenoteerde ondernemingen die u veelbelovend lijken en u koopt aandelen via ons platform.
  4. Obligaties: een obligatie kan worden uitgegeven door een Staat (staatsbon) of een onderneming. Het betekent zoveel als een belofte tot terugbetaling met een vaste looptijd. Zo zou u met een obligatie op 10 jaar uw geïnvesteerd kapitaal 10 jaar later moeten recupereren, plus een zeker rendement (de rentevoet). De waarde van een obligatie is, net zoals bij een aandeel, onderhevig aan marktschommelingen, maar in mindere mate.

Aarzel niet om met één van onze beleggingsadviseurs een afspraak te maken.

Wat is het verschil tussen Tak 21 en 23?

Allebei verwijzen ze naar een soort levensverzekering. Tak 21 biedt een gewaarborgde interestvoet en een kapitaalbescherming. Dit soort product is bestemd voor personen die een defensief risicoprofiel hebben. Bij verzekeringen van Tak 23 is het rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen en is het kapitaal niet beschermd. Het rendement zal potentieel hoger liggen, hetgeen samengaat met het nemen van een groter risico. Dit soort product is dus bestemd voor personen met een meer dynamisch risicoprofiel.

Werkt Beobank Mobile op alle types van smartphone?

De Beobank Mobile applicatie kan gebruikt worden op Apple (iOS versie 11.0 of hoger) en Android (versie 4.4 of hoger) smartphones en tablets.

Wat zijn de voordelen van Tak 23 ten opzichte van beleggingen?

In Tak 23 zijn de meerwaarden vrijgesteld van roerende voorheffing, in tegenstelling tot beleggingen in fondsen of effecten. Een ander voordeel is dat u binnen uw levensverzekeringscontract de vrijheid heeft om begunstigden aan te duiden in geval van overlijden, hetgeen u de mogelijkheid biedt om uw kapitaal aan een dierbare over te dragen.

Hoe kan ik mijn kaart online beheren?

Via de applicaties Beobank Online (online bankieren) en Beobank Mobile (onze app).

Wat betekent diversificatie van een portefeuille?

Diversificatie kan worden gedefinieerd als ‘niet alle eieren in dezelfde mand leggen’. Voor een portefeuille heeft diversificatie tot doel het risico te beperken door het geld van de investeerder te verdelen over verschillende investeringen (obligaties, aandelen, monetaire producten of producten met bescherming van kapitaal (bijvoorbeeld) en markten (bijvoorbeeld Europa, Verenigde Staten of Azië).

Wat moet ik doen indien ik mijn Beobank Mobile code vergeten ben?

In dat geval moet u uw profiel uit de applicatie verwijderen. Daarna moet u opnieuw uw gebruikersprofiel registreren en een nieuwe Beobank Mobile geheime code kiezen.

Hoe wordt de polis beëindigd?

U beschikt over een bedenktijd van 30 dagen vanaf de aanvang van uw verzekeringspolis. Tijdens deze periode hebt u het recht om het contract zonder kosten op te zeggen, met onmiddellijke ingang na schriftelijke kennisgeving aan de verzekeraar. Alle eventueel reeds betaalde premies worden volledig terugbetaald.

Na de bedenktijd kunt u uw polis annuleren via een aanvraag tot afkoop of de premiebetaling schorsen onder de kosten en voorwaarden vermeld in de algemene voorwaarden.

De aanvraag tot opzegging van uw polis dient schriftelijk, ondertekend en gedateerd gericht te worden aan North Europe Life Belgium, Gustave Demeylaan 66, 1160 Brussel. De opzegging gaat in op het ogenblik van ontvangst van de schriftelijke kennisgeving aan North Europe Life Belgium.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over Flying Blue?

Op de Flying Blue website www.flyingblue.com of Customer Support op het nummer +32 (0)2 620 00 76, van maandag tot vrijdag van 8u tot 21u, op zaterdag van 8u tot 20u en op zondag van 9u tot 17u.

Als ik miles omzet in vliegtuig- of treintickets, zijn er dan nog extra kosten?

Voor vliegtickets zijn alle taksen (luchthaventaks, brandstoftaks, taksen op de dienstverlening aan passagiers, veiligheidstaksen of andere) voor uw rekening. Ze worden op het moment van de reservatie in rekening gebracht via uw Beobank World Travel MasterCard. De taksen worden niet bepaald door Beobank en uiteraard niet uitbetaald aan Beobank. Ze zijn, onder meer, afhankelijk van de kosten die opgelegd worden door de luchthavens en de luchtvaartmaatschappijen, van het soort vlucht en vliegtuig en van de plaatselijke wetgeving. De luchtvaartmaatschappij kan transactiekosten aanrekenen (per passagier) voor de betaling met kredietkaart.

Voor treintickets zijn er geen extra kosten.