Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Vraag & Antwoord

Kan ik overschakelen van het pensioenspaarfonds naar de pensioenspaarverzekering en omgekeerd?

U kunt altijd verder sparen in een andere vorm dan die waarin u nu al spaarde. Om fiscale redenen is het afgeraden om de vroeger gespaarde sommen over te dragen van een verzekering naar een fonds of omgekeerd.

Kan ik veranderen van bank of verzekeraar?

Ja. U kunt daarbij kiezen om het gespaarde bedrag wel of niet over te dragen naar het nieuwe pensioenspaarfonds of de nieuwe pensioenspaarverzekering. Uw huidige bank of verzekeraar kan weliswaar kosten aanrekenen voor een eventuele overdracht.

Wie kan een Agenia Fiscal pensioenspaarverzekering afsluiten?

Elke natuurlijke persoon met woonplaats in België van minimum 18 jaar en jonger dan 64 (met uitzondering van belastingbetalers in de Verenigde Staten), kan een Agenia Fiscal polis onderschrijven.

Hoeveel kan ik jaarlijks storten in een pensioenspaarfonds om een belastingvermindering te genieten?

Voor het inkomstenjaar 2024 hebt u de keuze tussen een ‘standaard’-formule waarin u maximaal 1.020 euro kunt storten met een belastingvermindering van 30% of een ‘optionele’-formule waarin u maximaal 1.310 euro kunt storten met een belastingvermindering van 25%. Het tarief van 25% wordt evenwel op het gehele gestorte bedrag toegepast; niet enkel op het bedrag boven de 1.020 euro. De uitdrukkelijke keuze voor deze optionele formule moet jaarlijks gemaakt worden en voorafgaand aan de stortingen die het maximum van 1.020 euro overschrijden, zoniet valt u onder de ‘standaard’-formule van 1.020 euro.

Het is mogelijk om in de loop der jaren in te schrijven op verschillende pensioenspaarregelingen. Maar elk jaar komt slechts één pensioenspaarplan in aanmerking komen voor het jaarlijkse belastingvoordeel. Het is dus handiger om slechts in één plan per kalenderjaar bij te storten.

Waar vind ik informatie over mijn wettelijk pensioen?

Via de interactieve website www.mypension.be (van de Rijksdienst voor Pensioenen van de federale overheid) krijgt u online toegang tot uw pensioendossier en vindt u alle informatie over uw individuele wettelijke pensioen. Meld u aan met uw e-ID of token van de overheid en simuleer uw toekomstige pensioen.

Hoe moet ik mijn uitgaven terugbetalen?

U krijgt elke maand een uittreksel waarop het totale verschuldigde bedrag en het minimum terug te betalen bedrag wordt vermeld. U kiest. De uiterste datum van betaling wordt ook vermeld. U kunt betalen per overschrijving of domiciliëring.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde spaarreserve indien ik overlijd?

Ingeval u als verzekerde overlijdt vóór de einddatum van uw polis, zal de opgespaarde spaarreserve uitbetaald worden aan de begunstigde bij overlijden die aangeduid staat in de polis. Indien u bij aanvang gekozen hebt voor een bijkomende overlijdensdekking die toelaat een minimumkapitaal bij overlijden vast te leggen, zal de begunstigde het hoogste van de volgende bedragen ontvangen: het minimumkapitaal (met een maximum van € 50.000) of de opgebouwde reserve van de polis bij overlijden.

Kan ik indien nodig nog aan mijn geld als ik een pensioenspaarfonds neem?

Pensioenspaarfondsen hebben geen vervaldag. U kunt dus op elk moment uw pensioenfonds afkopen.

Indien u verkoopt voor uw 60e verjaardag (bij pensioenspaarfondsen aangegaan voor uw 55e verjaardag) of voor de anticipatieve heffing (bij pensioenspaarfondsen aangegaan na uw 55e verjaardag), wordt u belast tegen 33%.

Hoeveel kan ik jaarlijks storten in mijn pensioenspaarverzekering om een belastingvermindering te genieten?

Binnen onze pensioenspaarverzekering Agenia Fiscal kunt u kiezen tussen twee spaarplannen.

Opteert u voor Agenia Fiscal Pensioenspaarplan, hebt u voor het inkomstenjaar 2024 de keuze tussen een ‘standaard’-formule waarin u maximaal 1.020 euro kunt storten met een belastingvermindering van 30% of een ‘optionele’-formule waarin u maximaal 1.310 euro kunt storten met een belastingvermindering van 25%. Dit tarief wordt evenwel op het gehele gestorte bedrag toegepast. De uitdrukkelijke keuze voor deze laatste formule moet jaarlijks gemaakt worden en voorafgaand aan de stortingen die het maximum van 1.020 euro overschrijden, zoniet valt u onder de ‘standard’-formule van 1.020 euro.

Kiest u voor het Agenia Fiscal Langetermijnspaarplan, dan kan het gestorte bedrag waarvoor u voor het inkomstenjaar 2024 een belastingvermindering van 30% kunt genieten, oplopen tot 2.450 euro per jaar, afhankelijk van uw netto belastbaar beroepsinkomen.

Beide spaarplannen zijn cumuleerbaar: het fiscaal aftrekbaar bedrag kan aldus maximum 3.760 euro bedragen per persoon voor 2024.

Hoe sluit ik het Uitvaartplan af?

  • U vervolledigt en ondertekent, indien van toepassing, een verzekeringsvoorstel, evenals de verklaring van goede gezondheid of de eventuele medische vragenlijst(en).
  • U ondertekent de verzekeringspolis.
  • U betaalt de periodieke of eenmalige premie op de vervaldatum vastgelegd in de bijzondere voorwaarden, gedurende de periode die in de polis is bepaald. Bij een maandelijkse of trimestriële premie zal ACM Belgium Life NV de betaling vragen via SEPA-domiciliëringsmandaat.