Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Vraag & Antwoord

Zijn er in deze verzekering bepaalde risico’s uitgesloten?

Zowel voor de hoofdwaarborg als voor de eventuele aanvullende waarborgen zijn er bepaalde risico’s formeel uitgesloten. Meer details hierover vindt u in de algemene voorwaarden van de polis.

Een van de belangrijkste uitsluitingen is het overlijden als gevolg van zelfmoord in het eerste jaar na intekening op deze verzekering.

Bijkomend kan de verzekeraar tussenkomst weigeren indien zou blijken dat uw medische verklaringen bij aanvang van de polis niet stroken met uw werkelijke gezondheidstoestand op dat ogenblik.

Heb ik recht op een terugbetaling op eindvervaldag?

Er zijn gestructureerde producten die recht geven op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal op de eindvervaldag (of op de vervroegde terugbetalingsdatum als die er is) en er zijn er die dat slechts gedeeltelijk of helemaal niet geven.

Deze informatie staat vermeld op elke productfiche die aan de klant wordt gegeven alvorens een beslissing te nemen en waarop duidelijk de emittent en de eventuele garantiegever vermeld staan. Potentiële beleggers worden aangeraden om naast de productfiche ook het basisprospectus, eventuele supplementen bij het prospectus, alle in het prospectus door verwijzing opgenomen documenten en het document Final Terms’ zorgvuldig te lezen alvorens te beleggen

Kan ik kiezen wanneer en met welke luchtvaartmaatschappij ik vlieg?

De Miles van de Beobank Elite Travel Mastercard zijn niet gebonden aan een specifieke luchtvaartmaatschappij. Vliegtickets moeten rechtstreeks worden gekocht op de websites van luchtvaartmaatschappijen die officieel als zodanig zijn vermeld (volgens hun merchant category code), met de Beobank Elite Travel Mastercard. Enkel dan komt de transactie in aanmerking voor het inwisselen van Miles.Uw Miles zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. U kunt ze inwisselen voor vlieg- of treintickets.

Uw Miles kunnen worden ingewisseld bij aankoop van internationale treintickets. Om in aanmerking te komen voor inwisseling, moeten deze treintickets worden gereserveerd met de Beobank Elite Travel Mastercard op de volgende websites:

NMBS Europe
B-europe.com
Thalys.com
Eurostar.com
Be.OUI.SNCF

Hoe kan ik een verhoging van mijn kredietopening vragen?

Telefonisch, via 02-622 20 00, op werkdagen van 8.00u tot 20.00u en op zaterdag tussen 9.00u en 12.30u. Of via dit formulier.

Hoe kan ik een bijkomende kredietkaart aanvragen?

U hebt een Beobank kredietkaart en u wilt voor uw partner of een van uw gezinsleden een 2de kaart verbonden aan dezelfde rekening? U kunt deze kaart aanvragen in uw agentschap, via Beobank Service Center op 02-622 20 00 of via dit formulier.

Worden bepaalde risico’s uitgesloten?

Bepaalde risico’s zijn uitdrukkelijk uitgesloten in deze verzekering. Onder de uitgesloten risico’s bevindt zich onder meer het overlijden ingevolge zelfmoord gedurende 12 maanden na de inwerkingtreding van de verzekering. De volledige lijst van uitsluitingen wordt beschreven in de algemene voorwaarden van het Credit Security Plan.
 

Wie kan een Woningverzekering afsluiten bij Beobank?

Elke natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder, die zijn woning in België wenst te verzekeren.

Ik heb een schadegeval. Wat moet ik doen?

  1. Als u bijstand nodig hebt (slepen van uw voertuig, vervangwagen enz.) contacteert u Mondial Assistance op het nummer 02/773 61 05, 24u/24 en 7d/7.
  2. Een schadegeval aangeven: u kunt terecht bij het Constatel-team van ACM Belgium NV, van maandag tot vrijdag tussen 9u en 18u op het nummer 02/405.17.45. Deze specialisten helpen u bij de aangifte van uw schadegeval en brengen uw dossier zo snel mogelijk in orde.

Heb ik recht op bedenktijd?

U hebt 30 dagen bedenktijd, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van uw verzekeringspolis. Tijdens deze periode heeft u het recht om de verzekeringspolis op te zeggen zonder kosten, met onmiddellijke ingang op het ogenblik van de kennisgeving van de opzegging. Elke premie die al betaald zou zijn, zal volledig terugbetaald worden.

Wat te doen bij een schadegeval?

Indien er zich spijtig genoeg een schadegeval voordoet, kan u onmiddellijk uw Beobank-agentschap contacteren of rechtstreeks de verzekeringsmaatschappij ACM Belgium Life NV (op 02/789.42.31 of via claims@acm.be), die verantwoordelijk is voor het schadebeheer. Zij zullen u helpen om het schadedossier samen te stellen zodat de regeling ervan zo vlug mogelijk gebeurt.