Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Vraag & Antwoord

Ik heb een schadegeval. Wat moet ik doen?

  1. Als u bijstand nodig hebt (slotenmaker, loodgieter, meubelopslag enz.): contacteer Mondial Assistance op het nummer +32 (0) 2 773 61 05, 24u/24 en 7d/7.
  2. Om een schadegeval aan te geven: bel het Constatel-team van ACM Belgium NV op het nummer +32 (0)2 405 17 45, van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u. Deze specialisten helpen u bij de aangifte van uw schadegeval en brengen uw dossier zo snel mogelijk in orde.

Welke factoren bepalen het bedrag van mijn Woningverzekeringspremie?

In eerste instantie hangt het bedrag van uw woningverzekeringspremie af van de waarborgen die u gekozen hebt. Maar de prijs wordt ook nog door andere factoren bepaald, zoals het adres van de woning, de samenstelling van de woning en haar inboedel, de gekozen opties enz.

Welke factoren bepalen het bedrag van mijn Familiale verzekeringspremie?

Het bedrag van een Familiale verzekeringspremie hangt af van een heleboel factoren: Woont u alleen of met een partner? Hebt u kinderen of huisdieren? In het geval van de optie ‘paarden’, hoeveel paarden hebt u?

Wie kan een Autoverzekering afsluiten bij Beobank?

Elke natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder met een rijbewijs en een wettelijk adres in België, of die grotendeels in België woont (meer dan 180 dagen per jaar) kan een Autoverzekering afsluiten bij Beobank. 

Hoe werkt een gestructureerd product?

Een gedeelte van het geïnvesteerde kapitaal in een gestructureerd product wordt belegd in een nulcoupon obligatie. Een nulcoupon obligatie is een obligatie die geen interesten uitkeert tijdens de looptijd van de lening (de intrest wordt niet jaarlijks uitgekeerd maar wordt gekapitaliseerd tot aan de vervaldag). Dit gedeelte van de belegging zorgt voor het recht op terugbetaling van het belegde kapitaal op eindvervaldag. Met de rest van het kapitaal worden opties op de onderliggende activa aangekocht. Een optie is een recht om het onderliggende actief te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) aan een bepaalde prijs gedurende de uitoefeningstermijn van de optie. Het optiegedeelte van de belegging zorgt op vervaldag of op de tussentijdse betaaldagen voor een eventuele meerwaarde zoals bepaald in de specifieke condities van het gestructureerd product.

Wenst u verdere inlichtingen?

Voor alle details betreffende de verzekeringsgegevens, zoals de premies, de verzekerde kapitalen en de duurtijd verwijzen we naar de bijzondere voorwaarden van het verzekeringscontract.
Voor meer details over de verzekeringsdekkingen (wachttijd, uitgesloten risico’s, …), gelieve de informatiefiche en de algemene Voorwaarden te raadplegen.

Voor bijkomende informatie, voor een simulatie van de premie in functie van uw persoonlijke situatie of om een contractvoorstel te bekomen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met uw Beobank-agentschap.

Autoverzekering jongeren: hoeveel bedraagt mijn premie?

De kostprijs van een autoverzekering voor jongeren of het bedrag van een premie hangt af van meerdere factoren: het type voertuig, de cilinderinhoud, de leeftijd en ervaring van de verzekerde, het gebruik van de wagen enz. Jonge bestuurders van wie de ouders al verzekerd zijn bij ACM Belgium NV krijgen wel een korting op hun autoverzekering.

Wat zijn de voorwaarden om deze verzekering te onderschrijven?

U kunt de schuldsaldoverzekering, de verzekering voor uw krediet, vanaf 18 jaar onderschrijven. Voor de dekkingen overlijden en ernstige ziekte mag u niet ouder zijn dan 70 jaar bij het onderschrijven van de verzekeringspolis en 75 jaar op de eindvervaldag van uw polis. Voor de dekking werkonbekwaamheid mag u op de eindvervaldag van uw polis niet ouder zijn dan 65 jaar.

Bij de onderschrijving van de verzekeringspolis kunnen enkele medische formaliteiten vereist zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het te verzekeren kapitaal.

Wie is gedekt door de Familiale verzekering van Beobank?

Onze Familiale verzekering dekt de schade veroorzaakt aan derden door:

  • De verzekeringnemer, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner
  • Alle personen die onder het dak van de verzekeringnemer wonen
  • Kinderen die niet thuis wonen tijdens hun studies
  • Huispersoneel en thuiszorg
  • Huisdieren
  • Onroerend goed en de inhoud ervan

Via welke verzekeringsonderneming onderschrijft u de Familiale, Auto- en Woningverzekering?

De Beobank Familiale, Woning- en Autoverzekering zijn producten van ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht. ACM Belgium NV maakt deel uit van de verzekeringsgroep van Crédit Mutuel met meer dan 15 miljoen verzekerden in heel Europa.