Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Pensioensparen

Pensioensparen bij Beobank

 • Spaar voor later en geniet nu het belastingvoordeel dat de verschillende pensioenspaarformules u bieden.

Sparen voor een zorgeloze pensioen

Waarom pensioensparen?

De kans is groot dat uw wettelijke pensioen niet zal volstaan om uw levensstandaard na uw pensioen te behouden. Daarom start u best zo vroeg mogelijk met pensioensparen. Zo bouwt u op lange termijn een bijkomend kapitaal op als aanvulling op uw wettelijke pensioen.

munten

Fiscaal interessant

Afhankelijk van de gekozen formule, geniet u een belastingvermindering van 30% op uw jaarlijkse storting tot maximum 990 euro of van 25% op uw jaarlijkse storting indien u meer dan 990 euro stort met een maximum van 1.270 euro. Dit laatste tarief wordt evenwel op het gehele gestorte bedrag toegepast. Het fiscale voordeel1 is enkel voor pensioensparen en hebt u niet bij een ander type van langetermijnbelegging.

Kies de formule die bij u past

Welke pensioenspaarformule kiezen?

 PensioenspaarfondsPensioenspaarverzekering
Wat?Een beleggingsfonds (gemeenschappelijk beleggingsfonds of ICBE) dat belegt in aandelen, obligaties en liquiditeiten.Een tak 21-levensverzekering die een bepaalde rentevoet garandeert op iedere storting tot de vervaldag van de polis. Er kan ook een winstdeelname zijn.
Rendement?Geen vast rendement. Is onderhevig aan schommelingen op de financiële markten.Een vooraf vastgelegd rendement op elke storting. De gewaarborgde rentevoet kan worden aangevuld met een eventuele winstdeling afhankelijk van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij. Deze winstdeelname is niet gewaarborgd en kan van jaar tot jaar variëren.
Kapitaalbescherming?NeenJa
Staatswaarborg?NeenJa
Een tak 21-pensioenspaarverzekering wordt gewaarborgd door het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen.
Belastingvermindering?

Sinds 2018 heeft de overheid naast de bestaande standaardformule ook een verhoogde formule toegevoegd. Voor 2023 wordt een onderscheid gemaakt tussen twee fiscale maximumbedragen: 990 euro of 1.270 euro.

 • Standaardformule: als u een premie stort die lager is dan of gelijk aan 990 euro, geniet u een belastingvermindering van 30%.
 • Verhoogde formule (optioneel): als u een premie stort tussen 990 euro en 1.270 euro, geniet u een belastingvermindering van 25%.

Voorbeeld:

 • Als u 990 euro stort, bedraagt de belastingvermindering 297 euro (30% van 990 euro).
 • Als u 1.000 euro stort, bedraagt de belastingvermindering slechts 250 euro (25% van 1.000 euro).
 • Als u 1.188 euro stort, geniet u opnieuw een belastingvermindering van 297 euro (25% van 1.188 euro).
 • Als u 1.260 euro stort, bedraagt de belastingvermindering 315 euro (25% van 1.260 euro).

Kosten?

 • Instapkosten
 • Uitstapkosten
 • Lopende kosten

 

 • Ja
 • Neen
 • Ja

 

 • Ja
 • Ja
 • Neen
Einddatum?Geen vooraf bepaalde einddatum. Kan vanaf 60 jaar geheel of gedeeltelijk worden opgenomen.Een vooraf bepaalde einddatum, meestal op 65 jaar.
Eindbelasting?Anticipatieve heffing van 8 % op de 60ste verjaardag (of op de 10de verjaardag van het contract, als het werd opgemaakt na 55 jaar). Berekend op de jaarlijkse stortingen + een fictief jaarrendement van 4,75 % op elke storting.Anticipatieve heffing van 8 % op de 60ste verjaardag (of op de 10de verjaardag van het contract, als het werd opgemaakt na 55 jaar). Berekend op de jaarlijkse stortingen + op de gewaarborgde rentevoet op elke storting. De winstdeelname is vrijgesteld.
Belasting bij vervroegde opvraging voor de 60ste verjaardag?33 %33 % + uitstapkosten
 Meer info Meer info

Vragen en Antwoorden

Kan ik overschakelen van het pensioenspaarfonds naar de pensioenspaarverzekering en omgekeerd?

U kunt altijd verder sparen in een andere vorm dan die waarin u nu al spaarde. Om fiscale redenen is het afgeraden om de vroeger gespaarde sommen over te dragen van een verzekering naar een fonds of omgekeerd.

Kan ik veranderen van bank of verzekeraar?

Ja. U kunt daarbij kiezen om het gespaarde bedrag wel of niet over te dragen naar het nieuwe pensioenspaarfonds of de nieuwe pensioenspaarverzekering. Uw huidige bank of verzekeraar kan weliswaar kosten aanrekenen voor een eventuele overdracht.

1 Dit fiscale regime is van toepassing op een niet-professionele klant, natuurlijke persoon met woonplaats in België, en is gebaseerd op de wettelijke bepalingen en officieel beschikbare informatie op 01/01/2023. De fiscale behandeling kan echter wijzigen in de toekomst.