beobank-motobeobank-ochevron-rightchevron-right-doublechevron-uppos-pinpos-pinphonesearch

Pensioensparen bij Beobank

  • Spaar voor later en geniet nu het belastingvoordeel dat de verschillende pensioenspaarformules u bieden.

Maak een afspraak
Sparen voor een zorgeloze pensioen

Waarom pensioensparen?

De kans is groot dat uw wettelijke pensioen niet zal volstaan om uw levensstandaard na uw pensioen te behouden. Daarom start u best zo vroeg mogelijk met pensioensparen. Zo bouwt u op lange termijn een bijkomend kapitaal op als aanvulling op uw wettelijke pensioen.

munten

Fiscaal interessant

U kunt 30 %1 van uw jaarlijkse storting (maximum 960 euro) in mindering brengen van uw belastingen. Dit fiscale voordeel is enkel voor pensioensparen en hebt u niet bij een ander type van langetermijnbelegging.

 

Welke pensioenspaarformule kiezen?

  Pensioenspaarfonds Pensioenspaarverzekering
Wat? Een beleggingsfonds (gemeenschappelijk beleggingsfonds of ICBE) dat belegt in aandelen, obligaties en liquiditeiten. Een tak 21-levensverzekering die een bepaalde rentevoet garandeert op iedere storting tot de vervaldag van de polis. Er kan ook een winstdeelname zijn.
Rendement? Geen vast rendement. Is onderhevig aan schommelingen op de financiële markten. Een vooraf vastgelegd rendement op elke storting. De gewaarborgde rentevoet kan worden aangevuld met een eventuele winstdeling afhankelijk van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij. Deze winstdeelname is niet gewaarborgd en kan van jaar tot jaar variëren.
Kapitaalbescherming? Neen Ja
Staatswaarborg? Neen Ja
Een tak 21-pensioenspaarverzekering wordt gewaarborgd door het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen.
Belastingvermindering?

 

30% van de jaarlijkse gestorte premies tot maximum 960 euro.

 

Kosten?

  • Instapkosten
  • Uitstapkosten
  • Lopende kosten

 

  • Ja
  • Neen
  • Ja

 

  • Ja
  • Ja
  • Neen
Einddatum? Geen vooraf bepaalde einddatum. Kan vanaf 60 jaar geheel of gedeeltelijk worden opgenomen. Een vooraf bepaalde einddatum, meestal op 65 jaar.
Eindbelasting? Anticipatieve heffing van 8 % op de 60ste verjaardag (of op de 10de verjaardag van het contract, als het werd opgemaakt na 55 jaar). Berekend op de jaarlijkse stortingen + een fictief jaarrendement van 4,75 % op elke storting. Anticipatieve heffing van 8 % op de 60ste verjaardag (of op de 10de verjaardag van het contract, als het werd opgemaakt na 55 jaar). Berekend op de jaarlijkse stortingen + op de gewaarborgde rentevoet op elke storting. De winstdeelname is vrijgesteld.
Belasting bij vervroegde opvraging voor de 60ste verjaardag? 33 % 33 % + uitstapkosten
  Meer info Meer info

Vragen en Antwoorden

Kan ik overschakelen van het pensioenspaarfonds naar de pensioenspaarverzekering en omgekeerd?

U kunt altijd verder sparen in een andere vorm dan die waarin u nu al spaarde. Om fiscale redenen is het afgeraden om de vroeger gespaarde sommen over te dragen van een verzekering naar een fonds of omgekeerd.

Kan ik veranderen van bank of verzekeraar?

Ja. U kunt daarbij kiezen om het gespaarde bedrag wel of niet over te dragen naar het nieuwe pensioenspaarfonds of de nieuwe pensioenspaarverzekering. Uw huidige bank of verzekeraar kan weliswaar kosten aanrekenen voor een eventuele overdracht.

1 Dit fiscale regime is van toepassing op een niet-professionele klant, natuurlijke persoon met woonplaats in België, en is gebaseerd op de wettelijke bepalingen en officieel beschikbare informatie op 01/01/2018. De fiscale behandeling kan echter wijzigen in de toekomst.