Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

Extra opties en bijstand

Extra opties bij uw autoverzekering

 • Welke formule u ook onderschrijft, u geniet steeds van snelle bijstand 24u/24 en 7d/7. Maar dat is niet alles! Ontdek ook onze bijkomende opties die zorgen voor nog meer comfort en een gerust gemoed.  

Bijkomende opties

1. De Rechtsbijstand Auto

Bij een geschil helpt de waarborg Rechtsbijstand Auto u met alle juridische stappen als gevolg van een ongeval of een geschil in verband met de aankoop, de verkoop of het onderhoud van uw wagen.

 

Voornaamste uitsluitingen Voornaamste beperkingen
 • De burgerlijke verdediging tegen vorderingen tot schadevergoeding op buitencontractueel gebied
 • Schadegeval veroorzaakt door zelfmoord of een poging tot zelfmoord, onopzettelijk of ten gevolge van een kwaadwillige daad, een weddenschap of een uitdaging.
 • De vervolging van de verzekerde voor de zwaarste categorie van misdrijven, m.n. misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden
 • Deze waarborg dekt uw juridische en proceskosten tot 30.000 euro
 • De boetes, opdeciemen en minnelijke schikkingen in strafzaken, de kosten voor ademtests, bloedafnames en drugstests worden niet ten laste genomen
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

2. De waarborg Bescherming van de bestuurder

Bij een ongeval zijn uw passagiers verzekerd. Maar wist u dat uw eigen lichamelijke schade niet vergoed wordt? De verzekering Bescherming van de bestuurder verhelpt die situatie en dekt de lichamelijke schade van de bestuurder tot 1.000.000 €.

 

Voornaamste uitsluitingen Voornaamste beperkingen

Schade veroorzaakt:

 • opzettelijk of door zelfmoord of poging tot zelfmoord van de verzekerde
 • door de veroudering of een gebrek eigen aan het verzekerde rijtuig
 • Wanneer het verzekerde voertuig een of meerdere wijzigingen heeft ondergaan teneinde het vermogen, de snelheid of cilinderinhoud te verhogen
 • In geval uitdagingen, weddingschappen en wedstrijden
 • Een plafond is van toepassing van 1.000.000€
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

2 maanden gratis

Geniet nu van 2 maanden gratis* op uw autoverzekering!

2 maanden gratis op uw 1ste jaarlijkse premie bij onderschrijving van een Beobank  Autoverzekering tussen 08/01/2021 en 31/03/2021 (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door de verzekeraar). Raadpleeg eerst het informatiedocument op deze pagina.

 bijstand

Met een gerust hart op weg dankzij de Autoverzekering

Bij een ongeval in België geniet u 24u/24 en 7d/7 van de bijstand van Global Assistance. Pechverhelping, vervangwagen en met de Maxi formule medische kosten en taxikosten. Een brede waaier aan diensten vult uw autoverzekering aan naargelang de gekozen formule.

U wordt altijd efficiënt geholpen bij een ongeval. De leuze van Partners Verzekeringen: Eén telefoontje en alles is opgelost! Contacteer Global Assistance op het nummer 02/773.61.05.

Verzekeraar: AWP P&C NV, Belgian Branch (Mondial global assistance)

3 bijstandsformules

Mini assistance

Verkeersongeval in België

 • Organiseert de tussenkomst van een pechdienst en indien nodig het wegslepen van het voertuig naar een garage in de buurt van uw woonplaats
 • Vervangwagen gedurende maximaal 5 dagen

Verkeersongeval in het buitenland op meer dan 50 km van de Belgische grens

 • Organiseert het wegslepen van het voertuig naar de dichtstbijzijnde garage van het merk van het voertuig
 • Organiseert de repatriëring van het voertuig en de begunstigden indien het voertuig meer dan 3 werkdagen moet worden geïmmobiliseerd.

Deze bijstand is inbegrepen in de verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid, Mini Omnium en Mini Omnium +.

 

Voornaamste uitsluitingen Voornaamste beperkingen
 • De gevolgen van een mechanische panne die een voertuig treft dat duidelijk slecht werd onderhouden of dat een mechanisch defect vertoont op het ogenblik van vertrek
 • De gebeurtenissen die zich voordeden gedurende de deelname van de Begunstigde als concurrent aan wedstrijden en weddingschappen
 • De prijs van de wisselstukken, de onderhoudskosten van het Voertuig, de herstellingskosten.
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval
 • De duur van de dekking in het Buitenland bedraagt maximaal 90 opeenvolgende dagen
 • Een plafond van 200€ is toepasselijk indien u zelf het wegslepen organiseert.
 • Een plafond van 400€ is toepasselijk indien de bevoegde overheid het wegslepen beveelt.
 • Kosten voor de repatriëring van het voertuig worden beperkt tot de waarde van het voertuig volgens Eurotax.
 • Territoriale geldigheid bijstand aan voertuigen en passagiers:
  in ieder land van de Europese Unie, in de prinsbisdommen Andorra en Monaco, Vaticaanstad, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino, Zwitserland, Servië en Turkije (Europees gedeelte).

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Maxi assistance

 • Herstelling ter plaatse of takelen van uw wagen bij een panne (inclusief lekke band of tanken van verkeerde brandstof), een ongeval en een poging tot diefstal of vandalisme

 • Een vervangwagen gedurende maximaal 10 dagen

 • Bijstand aan personen met dekking van medische, transport- of repatriëringskosten als gevolg van een lichamelijk letsel dat werd opgelopen bij een ongeval.

De Maxi assistance is inbegrepen in de verzekering Full Omnium. U kunt ze ook als optie kiezen in de formules Burgerlijke aansprakelijkheid, Mini Omnium en Mini Omnium +.

 

Voornaamste uitsluitingen Voornaamste beperkingen

BIJSTAND AAN PERSONEN

 • De kosten die het gevolg zijn van een Ongeval of een Ziekte in behandeling die nog niet geconsolideerd is voor de verplaatsing
 • De kosten die het gevolg zijn van een verzorging of behandeling zonder dringend medisch karakter
 • De kosten voor diagnose en behandelingen die niet erkend worden door het RIZIV.
 • De optiekkosten ongeacht welke.
 • De medische toestellen en prothesen
 • De zwangerschappen tenzij het om een duidelijke onvoorziene complicatie gaat vóór de 28ste week, bevallingen, vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen.
 • De kosten voor diagnose en medische behandelingen die in België bevolen werden

BIJSTAND AAN WAGENS

 • Het versturen van wisselstukken die niet beschikbaar zijn in België bij de groothandelaars en de concessionarissen van het merk in België of in geval de constructeur die niet meer fabriceert.
 • De gevolgen van een mechanische panne die een voertuig treft dat duidelijk slecht werd onderhouden of dat een mechanisch defect vertoont op het ogenblik van vertrek.In de modder vastgelopen voertuigen
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval
 • Een plafond van 200€ is toepasselijk indien u zelf het wegslepen organiseert.
 • Een plafond van 400€ is toepasselijk indien de bevoegde overheid het wegslepen beveelt.
 • Kosten voor de repatriëring van het voertuig worden beperkt tot de waarde van het voertuig volgens Eurotax.
 • Territoriale geldigheid bijstand aan voertuigen en passagiers: in ieder land van de Europese Unie, in de prinsbisdommen Andorra en Monaco, Vaticaanstad, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino, Zwitserland, Servië en Turkije (Europees gedeelte).
 • De dekking in het buitenland bedraagt maximaal 90 opeenvolgende dagen.
 • Plafond medische zorg in het buitenland is 50.000€ en 125 euro voor tandzorg

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Maxi assistance +

 • Herstelling of takelen van uw wagen bij een panne (inclusief lekke band of tanken van verkeerde brandstof), een ongeval en een poging tot diefstal of vandalisme.
 • Een vervangwagen gedurende maximaal dertig dagen
 • Bijstand aan personen met dekking van medische, transport- of repatriëringskosten als gevolg van een lichamelijk letsel dat werd opgelopen bij een ongeval.
 • Dekking van de kosten van een taxi naar uw woning of van de takeldienst (als uw voertuig wordt gesleept).

De Maxi assistance + is een optie in de verzekering Full Omnium.

 

Voornaamste uitsluitingen Voornaamste beperkingen

BIJSTAND AAN PERSONEN

 • De kosten die het gevolg zijn van een Ongeval of een Ziekte in behandeling die nog niet geconsolideerd is voor de verplaatsing
 • De kosten die het gevolg zijn van een verzorging of behandeling zonder dringend medisch karakter
 • De kosten voor diagnose en behandelingen die niet erkend worden door het RIZIV.
 • De optiekkosten ongeacht welke.
 • De medische toestellen en prothesen
 • De zwangerschappen tenzij het om een duidelijke onvoorziene complicatie gaat vóór de 28ste week, bevallingen, vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen.
 • De kosten voor diagnose en medische behandelingen die in België bevolen werden

BIJSTAND AAN WAGENS

 • Het versturen van wisselstukken die niet beschikbaar zijn in België bij de groothandelaars en de concessionarissen van het merk in België of in geval de constructeur die niet meer fabriceert.
 • De gevolgen van een mechanische panne die een voertuig treft dat duidelijk slecht werd onderhouden of dat een mechanisch defect vertoont op het ogenblik van vertrek.In de modder vastgelopen voertuigen
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval
 • Een plafond van 200€ is toepasselijk indien u zelf het wegslepen organiseert.
 • Een plafond van 400€ is toepasselijk indien de bevoegde overheid het wegslepen beveelt.
 • Kosten voor de repatriëring van het voertuig worden beperkt tot de waarde van het voertuig volgens Eurotax.
 • Territoriale geldigheid bijstand aan voertuigen en passagiers: in ieder land van de Europese Unie, in de prinsbisdommen Andorra en Monaco, Vaticaanstad, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino, Zwitserland, Servië en Turkije (Europees gedeelte).
 • De dekking in het buitenland bedraagt maximaal 90 opeenvolgende dagen.
 • Plafond medische zorg in het buitenland is 250.000€ en 125 euro voor tandzorg

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Productinfo en condities

Producttype

De Beobank Autoverzekering is een product van Partners Verzekeringen N.V, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Looptijd

Het contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden.

Verzekeringsmaatschappij

Partners Verzekeringen N.V. - Gustave Demeylaan 66 - B-1160 BRUSSEL

N° BCE : BTW BE 0428.438.211 - RPR Brussel IBAN: BE43 3101 9596 0601 - BIC : BBRUBRBB - Tel: + 32 (2) 673 80 30 - E-mail: relations@partners.be - Website : www.partners.be

Toegelaten onder codenummer 0964 onderworpen aan het toezicht van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be) en de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be)

Takken : 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17. Partners werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken.

Informatie over Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0401.517.147 verzekeringstussenpersoon:

 • Verbonden verzekeringsagent van Partners Verzekeringen NV voor de niet-levensverzekeringen
 • Verbonden verzekeringsagent van NELB voor de levensverzekeringen

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Klacht

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • bij de Beobank-klantendienst op het nummer 02/626.64.63 of via contactinfo@beobank.be
 • bij de verantwoordelijke van het klachtenbeheer van Partners Verzekeringen N.V., Gustave Demeylaan 66, 1160 Brussel of via complaints@partners.be
 • bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax naar 02/547.59.75 of via info@ombudsman.as

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Partners Verzekeringen waarop uitzonderingen, beperkingen, franchises en voorwaarden van toepassing zijn. In de voorwaarden van het contract vindt u de volledige informatie over het product. De algemene voorwaarden (link) en het informatiedocument (IPID) (link) vindt u door op de link te klikken en in uw agentschap. Gelieve kennis te nemen van het verzekeringsvoorstel en de voorwaarden van het contract vooraleer de verzekering te onderschrijven.

 

*2 maanden gratis promotie

Actie geldig voor personen die nog geen Beobank Autoverzekering hebben onderschreven op 08/01/2021, tenzij het een bijkomend voertuig is dat dient verzekerd te worden. De 2 maanden korting is niet cumuleerbaar met eventuele andere kortingen en wordt onmiddellijk verrekend in uw premie.

 

 

Nuttige documenten