Extra opties en bijstand

 • Welke formule u ook onderschrijft, u geniet steeds van snelle bijstand 24u/24 en 7d/7. Maar dat is niet alles! Ontdek ook onze bijkomende opties die zorgen voor nog meer comfort en een gerust gemoed.  

Maak een afspraak

Bijkomende opties

1. De Rechtsbijstand Auto

Bij een geschil helpt de Rechtsbijstand Auto u met alle juridische stappen als gevolg van een ongeval of een geschil in verband met de aankoop, de verkoop of het onderhoud van uw wagen. Deze waarborg dekt uw juridische en proceskosten tot 30.000 euro.

2. De verzekering Bescherming van de bestuurder

Bij een ongeval zijn uw passagiers verzekerd. Maar wist u dat uw eigen lichamelijke schade niet vergoed wordt als u aansprakelijk bent? De verzekering Bescherming van de bestuurder verhelpt die situatie en dekt de lichamelijke schade van de bestuurder tot 1.000.000 euro.

bijstand

Met een gerust hart op weg dankzij de Autoverzekering

Bij een ongeval in België geniet u 24u/24 en 7d/7 van de bijstand van Global Assistance. Pechverhelping, vervangwagen, medische en taxikosten… Een brede waaier aan diensten vult uw autoverzekering aan naargelang de gekozen formule.

U wordt altijd efficiënt geholpen bij een ongeval. De leuze van Partners Verzekeringen: Eén telefoontje en alles is opgelost! Contacteer Global Assistance op het nummer 02/773.61.05

3 bijstandsformules

Mini assistance

 • Organiseert de herstelling of het takelen van uw wagen naar een garage in de buurt
 • Vervangwagen gedurende maximaal vijf dagen

Deze bijstand is inbegrepen in de verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid, Mini Omnium en Mini Omnium +.

Maxi assistance

 • Herstelling of takelen van uw wagen bij een panne (inclusief lekke band of tanken van verkeerde brandstof), een ongeval en een poging tot diefstal of vandalisme.
 • Een vervangwagen gedurende maximaal tien dagen
 • Bijstand aan personen met dekking van medische, transport- of repatriëringskosten als gevolg van een lichamelijk letsel dat werd opgelopen bij een ongeval.

De Maxi assistance is inbegrepen in de verzekering Full Omnium. U kunt ze ook als optie kiezen in de formules Burgerlijke aansprakelijkheid, Mini Omnium en Mini Omnium +.

Maxi + assistance

 • Herstelling of takelen van uw wagen bij een panne (inclusief lekke band of tanken van verkeerde brandstof), een ongeval en een poging tot diefstal of vandalisme.
 • Een vervangwagen gedurende maximaal dertig dagen
 • Bijstand aan personen met dekking van medische, transport- of repatriëringskosten als gevolg van een lichamelijk letsel dat werd opgelopen bij een ongeval.
 • Dekking van de kosten van een taxi naar uw woning of van de takeldienst (als uw voertuig wordt gesleept).

De Maxi + assistance is een optie in de verzekering Full Omnium.

Productinfo en condities

Producttype

De Beobank Autoverzekering is een product van Partners Verzekeringen N.V, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Looptijd

Het contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaalt in de algemene voorwaarden.

Verzekeringsmaatschappij

Partners Verzekeringen N.V. - Gustave Demeylaan 66 - B-1160 BRUSSEL

N° BCE : BTW BE 0428.438.211 - RPR Brussel IBAN: BE43 3101 9596 0601 - BIC : BBRUBRBB - Tel: + 32 (2) 673 80 30 - E-mail: relations@partners.be - Website : www.partners.be

Toegelaten onder codenummer 0964 onderworpen aan het toezicht van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be) en de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be)

Takken : 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17. Partners werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken.

Informatie over Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0401.517.147 verzekeringstussenpersoon:

 • Verbonden verzekeringsagent van Partners Verzekeringen NV voor de niet-levensverzekeringen
 • Verbonden verzekeringsagent van NELB voor de levensverzekeringen

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Klacht

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • bij de Beobank-klantendienst op het nummer 02/626.64.63 of via contactinfo@beobank.be
 • bij de verantwoordelijke van het klachtenbeheer van Partners Verzekeringen N.V., Gustave Demeylaan 66, 1160 Brussel of via complaints@partners.be
 • bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax naar 02/547.59.75 of via info@ombudsman.as

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Partners Verzekeringen waarop uitzonderingen, beperkingen, franchises en voorwaarden van toepassing zijn. In de voorwaarden van het contract vindt u de volledige informatie over het product. De algemene voorwaarden (link) en het informatiedocument (IPID) (link) vindt u door op de link te klikken en in uw agentschap. Gelieve kennis te nemen van het verzekeringsvoorstel en de voorwaarden van het contract vooraleer de verzekering te onderschrijven.