Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Extra opties en bijstand

Extra opties bij uw autoverzekering

 • Welke formule u ook onderschrijft, u geniet steeds van snelle bijstand 24u/24 en 7d/7. Maar dat is niet alles! Ontdek ook onze bijkomende opties die zorgen voor nog meer comfort en een gerust gemoed.  

Bijkomende opties

1. De Rechtsbijstand Auto

Bij een geschil helpt de waarborg Rechtsbijstand Auto u met alle juridische stappen als gevolg van een ongeval of een geschil in verband met de aankoop, de verkoop of het onderhoud van uw wagen.

 

Voornaamste uitsluitingenVoornaamste beperkingen
 • De burgerlijke verdediging tegen vorderingen tot schadevergoeding op buitencontractueel gebied
 • Schadegeval veroorzaakt door zelfmoord of een poging tot zelfmoord, onopzettelijk of ten gevolge van een kwaadwillige daad, een weddenschap of een uitdaging.
 • De vervolging van de verzekerde voor de zwaarste categorie van misdrijven, m.n. misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden
 • Deze waarborg dekt uw juridische en proceskosten tot 30.000 euro
 • De boetes, opdeciemen en minnelijke schikkingen in strafzaken, de kosten voor ademtests, bloedafnames en drugstests worden niet ten laste genomen
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

2. De waarborg Bescherming van de bestuurder

Bij een ongeval zijn uw passagiers verzekerd. Maar wist u dat uw eigen lichamelijke schade niet vergoed wordt? De verzekering Bescherming van de bestuurder verhelpt die situatie en dekt de lichamelijke schade van de bestuurder tot 1.000.000 €.

 

Voornaamste uitsluitingenVoornaamste beperkingen

Schade veroorzaakt:

 • opzettelijk of door zelfmoord of poging tot zelfmoord van de verzekerde
 • door de veroudering of een gebrek eigen aan het verzekerde rijtuig
 • Wanneer het verzekerde voertuig een of meerdere wijzigingen heeft ondergaan teneinde het vermogen, de snelheid of cilinderinhoud te verhogen
 • In geval uitdagingen, weddingschappen en wedstrijden
 • Een plafond is van toepassing van 1.000.000€
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

 bijstand

Met een gerust hart op weg dankzij de Autoverzekering

Bij een ongeval in België geniet u 24u/24 en 7d/7 van de bijstand van Mondial Assistance. Pechverhelping, vervangwagen en met de Maxi formule medische kosten en taxikosten. Een brede waaier aan diensten vult uw autoverzekering aan naargelang de gekozen formule.

U wordt altijd efficiënt geholpen bij een ongeval. 

Verzekeraar: AWP P&C NV, Belgian Branch (Mondial global assistance)

2 bijstandsformules

Mini assistance

Verkeersongeval in België

 • Organiseert de tussenkomst van een pechdienst en indien nodig het wegslepen van het voertuig naar een garage in de buurt van uw woonplaats
 • Vervangwagen gedurende maximaal 5 dagen

Verkeersongeval in het buitenland op meer dan 50 km van de Belgische grens

 • Organiseert het wegslepen van het voertuig naar de dichtstbijzijnde garage van het merk van het voertuig
 • Organiseert de repatriëring van het voertuig en de begunstigden indien het voertuig meer dan 3 werkdagen moet worden geïmmobiliseerd.

Deze bijstand is inbegrepen in de verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid, de Mini Omnium, de Mini Omnium + en de Full Omnium.

 

Voornaamste uitsluitingenVoornaamste beperkingen
 • De gevolgen van een mechanische panne die een voertuig treft dat duidelijk slecht werd onderhouden of dat een mechanisch defect vertoont op het ogenblik van vertrek
 • De gebeurtenissen die zich voordeden gedurende de deelname van de Begunstigde als concurrent aan wedstrijden en weddingschappen
 • De prijs van de wisselstukken, de onderhoudskosten van het Voertuig, de herstellingskosten.
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval
 • De duur van de dekking in het Buitenland bedraagt maximaal 90 opeenvolgende dagen
 • Een plafond van 200€ is toepasselijk indien u zelf het wegslepen organiseert.
 • Een plafond van 400€ is toepasselijk indien de bevoegde overheid het wegslepen beveelt.
 • Kosten voor de repatriëring van het voertuig worden beperkt tot de waarde van het voertuig volgens Eurotax.
 • Territoriale geldigheid bijstand aan voertuigen en passagiers:
  in ieder land van de Europese Unie, in de prinsbisdommen Andorra en Monaco, Vaticaanstad, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino, Zwitserland, Servië en Turkije (Europees gedeelte).

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Maxi assistance

 • Herstelling ter plaatse of takelen van uw wagen bij een panne (inclusief lekke band of tanken van verkeerde brandstof), een ongeval en een poging tot diefstal of vandalisme
 • Een vervangwagen gedurende maximaal 10 dagen
 • Bijstand aan personen met dekking van medische, transport- of repatriëringskosten als gevolg van een lichamelijk letsel dat werd opgelopen bij een ongeval.

U kunt de Maxi Assistance als optie kiezen in al onze formules als uw voertuig minder dan tien jaar oud is. 

 

Voornaamste uitsluitingenVoornaamste beperkingen

BIJSTAND AAN PERSONEN

 • De kosten die het gevolg zijn van een Ongeval of een Ziekte in behandeling die nog niet geconsolideerd is voor de verplaatsing
 • De kosten die het gevolg zijn van een verzorging of behandeling zonder dringend medisch karakter
 • De kosten voor diagnose en behandelingen die niet erkend worden door het RIZIV.
 • De optiekkosten ongeacht welke.
 • De medische toestellen en prothesen
 • De zwangerschappen tenzij het om een duidelijke onvoorziene complicatie gaat vóór de 28ste week, bevallingen, vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen.
 • De kosten voor diagnose en medische behandelingen die in België bevolen werden

BIJSTAND AAN WAGENS

 • Het versturen van wisselstukken die niet beschikbaar zijn in België bij de groothandelaars en de concessionarissen van het merk in België of in geval de constructeur die niet meer fabriceert.
 • De gevolgen van een mechanische panne die een voertuig treft dat duidelijk slecht werd onderhouden of dat een mechanisch defect vertoont op het ogenblik van vertrek.In de modder vastgelopen voertuigen
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval
 • Een plafond van 200€ is toepasselijk indien u zelf het wegslepen organiseert.
 • Een plafond van 400€ is toepasselijk indien de bevoegde overheid het wegslepen beveelt.
 • Kosten voor de repatriëring van het voertuig worden beperkt tot de waarde van het voertuig volgens Eurotax.
 • Territoriale geldigheid bijstand aan voertuigen en passagiers: in ieder land van de Europese Unie, in de prinsbisdommen Andorra en Monaco, Vaticaanstad, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino, Zwitserland, Servië en Turkije (Europees gedeelte).
 • De dekking in het buitenland bedraagt maximaal 90 opeenvolgende dagen.
 • Plafond medische zorg in het buitenland is 50.000€ en 125 euro voor tandzorg

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Nuttige documenten

Vragen over de Autoverzekering?

Controleer je verzekering voor je op reis vertrekt

Hulpgids: Autopech in het buitenland

Stel…je wagen begeeft het in een ander land. Wat je precies moet doen, lees je hier.

Productinfo en condities

Producttype

De Beobank Autoverzekering is een product van ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Looptijd

Het contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden.

Verzekeringsmaatschappij

Deze verzekering is onderschreven bij ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming erken onder de code 0964 - RPR Brussel 0428.438.211 en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. IBAN BE43 3101 9596 0601 - BIC BBRUBEBB.

ACM Belgium NV werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken.

Informatie over Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel, verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium NV voor de Beobank Autoverzekering.

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Klacht

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be;
 • de klantendienst van ACM Belgium NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via e-mail naar complaints@acm.be;
 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar: info@ombudsman-insurance.be

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van ACM Belgium NV waarop uitzonderingen, beperkingen, franchises en voorwaarden van toepassing zijn. In de voorwaarden van het contract vindt u de volledige informatie over het product. De algemene voorwaarden en het informatiedocument (IPID) vindt u door op de link te klikken en in uw agentschap. Gelieve kennis te nemen van het verzekeringsvoorstel en de voorwaarden van het contract vooraleer de verzekering te onderschrijven.