Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Disruptie in het klimaatgerelateerde beleggingsuniversum

In samenwerking met Schroders

Beleggers kunnen niet meer om klimaatverandering heen.

Klimaatverandering wordt de komende jaren en decennia een doorslaggevende factor voor de wereldeconomie, zoveel is zeker. Beleggers kunnen dan ook niet om klimaatverandering heen. Of het nu gaat om strengere maatregelen om de emissies te beperken of verdere opwarming van de aarde: het zal gevolgen hebben voor beleggers overal ter wereld.

 

Op het Schroders Sustainability & Climate Change Seminar 2018 legden verschillende deskundigen uit waarom het steeds belangrijker wordt om bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening te houden met ESG-factoren. Simon Webber, compartimentsbeheerder bij Schroders, gaat in een interview in op enkele belangrijke trends in het klimaatgerelateerde beleggingsuniversum.

Veranderende prijzen

De laatste 10 jaar was de CO2-prijs in Europa grotendeels zeer laag; sinds 2011 lag deze, als gevolg van de recessie en een overschot aan emissierechten, rond de 5 euro per ton. Onlangs heeft de Europese Commissie de regels voor de emissierechten aangepast, waardoor de CO2-prijs zich de afgelopen maanden keurig heeft hersteld naar 15 dollar per ton.

"Een hogere CO2-prijs zal helpen schone energietechnologieën in Europa concurrerender te maken", zei Webber.

De prijs van zonne- en windenergie daarentegen daalt. Aan de hand van de prognose voor de gemiddelde energiekosten in de VS in 2020 liet Webber zien dat onshore windenergie (windenergie die op het land wordt geproduceerd) dan de goedkoopste vorm van energie zal zijn, en kernenergie met afstand de duurste. Naarmate er meer hernieuwbare opwekkingscapaciteit beschikbaar komt, worden de traditionele kern-, gas- en kolencentrales met hogere vaste kosten minder rendabel.

"Met een geraamde prijs van 100 dollar per ton in 2020 valt te verwachten dat kolen- en gascentrales volledig uit de markt zullen verdwijnen", aldus Webber.

De overgang naar een nieuwe energie-infrastructuur leidt ook tot een grote verandering in de benodigde grondstoffen. Een van de materialen die hiervan naar verwachting het sterkst zullen profiteren, is koper, dat nodig is voor onshore wind-, offshore wind- en fotovoltaïsche energieopwekking.

Elektrische auto's

Webber is van mening dat het heel moeilijk zal zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C, en dat de auto-industrie een groot deel van de kosten van de klimaatverandering te dragen zal krijgen.

"Na tal van mislukkingen voor de fabrikanten van de eerste elektrische auto's en batterijen, werken inmiddels alle traditionele autofabrikanten aan de ontwikkeling van nieuwe elektrische modellen. De komende jaren zullen ze steeds dichter bij de actieradius van Tesla komen", voorspelde hij.

Volgens Webber zal het bezit van een elektrische auto straks veel gemakkelijker en goedkoper zijn dan een op olieproducten rijdende auto.

"De markt verschuift in hoog tempo en analisten zijn nog niet in staat deze kans juist te waarderen. Dat komt omdat ze uitgaan van een strikt lineaire groei van het gebruik van elektrische auto's. Maar veranderingen als deze voltrekken zich vaak snel en zullen impact hebben op de hele waardeketen, van de tankstations tot de onderdelen en componenten die in auto's worden gebruikt; of denk aan het gebruik van autobatterijen voor de opslag van energie."

Webber merkte ook op dat de opmars van de elektrische auto een 25% hogere vraag zal creëren voor de mijnbouwsector, die in het verleden moeite heeft gehad om nieuwe productiecapaciteit toe te voegen.

De lucht zuiveren

Webber noemde nog andere gebieden waar disruptieve ontwikkelingen plaatsvinden. Zo stappen veel bedrijven over van eigen computers naar openbare cloud-oplossingen. "Dit zal helpen de emissies van bedrijven aanzienlijk te verminderen", zei hij.

Een andere sector waar de emissies kunnen dalen, is de transportsector. Als de koolstofprijzen of belastingen sterk stijgen, is een verschuiving van weg naar spoor waarschijnlijk. Dit gaat ten koste van het wegtransport, en is gunstig voor het spoorvervoer aangezien de CO² emissie per ton over het spoor veel lager is dan over de weg.

Beheer van de portefeuille

Als compartimentsbeheerder is Webber van mening dat de invloed van de klimaatverandering verder gaat dan de winsten.

"Het heeft gevolgen voor alle aspecten die bepalend zijn voor de onderliggende waarderingen.  In onze strategie, richten we ons op die bedrijven die straks deel zullen zijn van de oplossing en nu een verbetering in hun vooruitzichten zien. De markt is doorgaans niet zo bedreven in het prijzen van dergelijke disruptieve kansen", aldus Webber.

 

De meningen en standpunten in dit artikel zijn die van Simon Webber en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of compartimenten van Schroders. Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Ook is het niet bedoeld en mag het niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit artikel mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

Hoe kunnen we u helpen?