Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Fiscaal voordeel voor ombouw winkel tot woning

Er wordt volop ingezet op de herbestemming van leegstaande winkelruimtes.

Wie een winkelpand wil ombouwen tot een woning krijgt vanaf volgend jaar in Vlaanderen vijf jaar vrijstelling van onroerende voorheffing. Vandaag is het slechts mogelijk om drie jaar vrijstelling te krijgen en dan moeten nog een aantal voorwaarden vervuld zijn.

De maatregel beoogt iets doen aan de leegstand in de winkelstraten. Door de doorbraak van het online shoppen komen steeds meer klassieke winkelpanden er verlaten bij te liggen. Vooral in kleinere steden en landelijke gemeenten is de situatie vaak schrijnend.

Daarom wordt nu volop ingezet op een herbestemming van de overtollige commerciële ruimtes. In het Vlaamse gewest gebeurt dat onder meer via een fiscale stimulus. Wie een verkooppunt omvormt tot woongelegenheid wordt vijf jaar lang vrijgesteld van het betalen van onroerende voorheffing.

Ligging

De overheid maakt een onderscheid naargelang de ligging van de omgebouwde commerciële ruimte. In de kernwinkelgebieden wordt de vrijstelling al toegestaan als verdiepingen boven winkels worden omgevormd tot appartementen. Dit maakt dat de verkoopruimte op de gelijkvloerse verdieping mag behouden blijven. De vrijstelling van onroerende voorheffing wordt dan beperkt tot het gedeelte dat bestemd is voor huisvesting. In de andere gebieden moet de winkel zelf worden omgebouwd tot woning om van de vrijstelling te kunnen genieten.

De vrijstelling geldt zowel voor leegstaande winkels als voor winkels die nog actief zijn. Het maakt ook niet uit welke oppervlakte een winkel in een gebouw innam.

De vrijstelling blijft aan het gebouw verbonden. Indien het wordt verkocht, zal de nieuwe eigenaar genieten van het fiscale voordeel.

Uitbreiding

Met de vijf jaar vrijstelling vanaf het aanslagjaar 2019 gaat de Vlaamse overheid ook een stuk verder dan de huidige regeling, die slechts drie jaar vrijstelling biedt en die voorwaarden oplegt. Zo geldt ze momenteel alleen voor de ombouw van leegstaande winkels. Bovendien moet het winkeldeel minstens 50 procent van het totale pand beslaan.

Wallonië en Brussel

De vrijstelling van onroerende voorheffing voor de omvorming van winkels naar woongelegenheden geldt overigens alleen in het Vlaamse gewest. Wallonië en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben geen dergelijke fiscale stimuli, al betekent dat niet dat ze de omvorming van leegstaande winkels of van bovenliggende verdiepingen naar woningen niet aanmoedigen. Zo maakte bijvoorbeeld het Brusselse gewest al informatiebrochures over hoe zo’n omvorming het best wordt aangepakt.

Ook tal van steden en gemeenten bieden eigenaars van winkels voordelen als ze hun pand omvormen tot een woning.

In het kort

  • Wie in het Vlaamse Gewest een winkel ombouwt tot woongegelenheid krijgt vanaf 2019 vijf jaar vrijstelling van onroerende voorheffing
  • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen winkels in het kerngebied en daarbuiten.
  • Het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kennen een dergelijke vrijstelling niet.

Hoe kunnen we u helpen?