Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoeveel registratierechten betaal ik in Brussel en Wallonië?

Hoe wordt de koopbelasting berekend?

In het Vlaamse Gewest zal de registratiebelasting op de aankoop van een gezinswoning vanaf 1 juni 7% bedragen. De tarieven van 5% en 10% worden geschrapt. Brussel en Wallonië voerden de voorbije maanden al aanpassingen door.

Brussels Gewest

In het Brusselse Gewest moet bij aankoop van een gezinswoning nog altijd 12,5% registratierechten worden betaald. Maar daar geldt sinds 1 januari 2017 wel een korting voor wie een gezinswoning van minder dan 500.000 euro koopt: een vrijstelling op de eerste schijf van 175.000 euro, goed voor een besparing van 21.875 euro. Tot eind 2016 bedroeg de vrijgestelde schijf of abattement slechts 60.000 euro, in zones voor versterkte ontwikkeling was dat 75.000 euro. Het zorgde voor een besparing van respectievelijk 7.500 euro en 9.375 euro.

Aan de korting zijn wel voorwaarden gekoppeld. Zo moet de woning worden gekocht door een particulier. Voorts mogen de kopers geen andere woning in volle eigendom bezitten. En de woning moet binnen de twee jaar na de registratie in gebruik worden genomen als hoofdverblijfplaats, wat ze nadien nog minstens vijf jaar ononderbroken moet blijven. Bij de aankoop van een appartement op plan of in aanbouw bedraagt de termijn om het in dienst te nemen drie jaar.

Sinds 1 januari 2018 is er ook een abattement op de aankoop van bouwgronden. Op de eerste schijf van 87.500 euro moeten evenmin registratierechten betaald worden. Dat is goed voor een besparing van 10.937,50 euro. Ook hier geldt dat er binnen de drie jaar een woning moet staan op de grond, die de hoofdverblijfplaats is. De prijs van de bouwgrond mag ook niet hoger liggen dan 250.000 euro.

Zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel hebben de registratierechten verlaagd.

Waals Gewest

Ook in het Waals Gewest werd begin 2018 gesleuteld aan de registratierechten. Bij de aankoop van een eerste woning is de eerste schijf van 20.000 euro nu vrijgesteld. Dat levert een besparing op van 1.200 euro of 2.500 euro, afhankelijk of het al dan niet om een bescheiden woning gaat. Voor een bescheiden woning bedragen de registratierechten 6%. Voorwaarde is dat het kadastraal inkomen niet hoger is dan 745 euro en het gezin ten hoogste twee kinderen ten laste heeft. Bij drie of vier kinderen stijgt die grens tot 845 euro, bij vijf of zes kinderen tot 945 euro en bij zeven of meer tot 1.045 euro. Voor de andere woningen is het tarief 12,50%.

Daarnaast werd het tarief van 15% voor een derde en volgende woningen afgeschaft, hoewel het voor deze groep nog maar sinds 1 januari 2016 was opgetrokken van 12,50% naar 15%. Daardoor bedraagt het nu opnieuw 12,50%.

Voorts werd bij een aankoop op lijfrente het tarief verlaagd van 12,5% naar 6%. Voorwaarde is wel dat de verkoper de woning al minstens vijf jaar in gebruik had. De visie van de Waalse overheid is de overgang van een eigen woning naar een woonzorgcentrum financieel te ondersteunen. De lijfrente kan namelijk (een deel van) de verblijfsprijs compenseren.

Samengevat

  • Brussel geeft 21.875 euro korting op de registratierechten voor de aankoop van een woning van minder dan 500.000 euro.
  • Brussels Gewest geeft ook korting voor aankoop van bouwgronden en woningen op plan.
  • Wallonië geeft tot 2.500 euro korting op aankoop van eerste woning.
  • Waals Gewest verlaagde registratierechten bij aankoop op lijfrente.

Hoe kunnen we u helpen?