Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Is mijn tak 21-spaarverzekering ook beschermd door het Garantiefonds?

Tak 21-spaarverzekeringen zijn beschermd

Ook wie een tak 21-spaarverzekering onderschrijft bij een verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht, geniet van de bescherming van het Garantiefonds. Die geldt net zoals bij banktegoeden voor de eerste schijf van 100.000 euro per persoon en per instelling.

Vergelijkbaar met bescherming bankdeposito’s

De bescherming van het Garantiefonds op spaargeld bij de bank is genoegzaam bekend. Gaat een financiële instelling over de kop, dan garandeert de overheid dat de consument zijn tegoeden op het geheel van zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen tot minstens 100.000 euro per persoon en per instelling kan recupereren.

Sinds 2008 bestaat er een soortgelijke bescherming voor gelden die op een tak 21-spaarverzekering bij een verzekeraar naar Belgisch recht werden belegd. Dat is een spaarformule waarbij de consument een gegarandeerde basisrente krijgt, die eventueel nog kan worden verhoogd met een winstdeelneming indien de herbelegging van zijn storting en de financiële resultaten van de verzekeraar dat toelaten.

Aanvankelijk was de bescherming beperkt tot de tegoeden op tak 21-spaarverzekeringen bij maatschappijen die er bewust voor kozen en er ook een bijdrage voor betaalden. Sinds 1 januari 2011 zijn alle levensverzekeraars verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen aan dit Garantiefonds.

De bescherming op de tak 21-spaarverzekering geldt net als op de banktegoeden op de eerste schijf van 100.000 euro per persoon en per instelling.

Slaagt de verzekeringsonderneming er niet meer in om haar verbintenissen na te komen, dan zal het Garantiefonds binnen een termijn van drie maanden tussenbeide komen. In uitzonderlijke omstandigheden kan de termijn drie keer worden verlengd.

Overdracht of afkoop

Bij een tussenkomst van het Garantiefonds heeft de consument de keuze tussen een overdracht van zijn spaarverzekering naar een andere levensverzekeraar en de uitbetaling van de afkoopwaarde. Bij een afkoop wordt het contract stopgezet en wordt het geld terugbetaald. Gebeurt dat binnen de acht jaar na de eerste storting, dan wordt op de opbrengst een roerende voorheffing van 30% ingehouden. Daarbij gaat de fiscus ervanuit dat elke storting 4,75% opbracht, ook al is dit in de werkelijkheid minder. Door de overdracht naar een andere maatschappij kan deze fiscale penalisering worden vermeden.

De garantieregeling geldt niet voor inlagen op tak 23-beleggingsverzekeringen, waarvan de opbrengst gekoppeld is aan die van beleggingsfondsen. Ze is evenmin van toepassing voor groepsverzekeringen en voor aanvullende pensioenvorming voor zelfstandigen.

Niet voor buitenlandse verzekeraars

In tegenstelling tot de depositogarantie voor banktegoeden is die voor de spaarverzekeringen niet Europees geregeld. Ze geldt dus niet noodzakelijk voor buitenlandse verzekeraars, ook al zouden die producten aanbieden op de Belgische markt.

In het kort

  • Bankdeposito’s zijn beschermd door het Garantiefonds tot 100.000 euro per persoon.
  • Inlages in tak21-spaarverzekeringen genieten van dezelfde bescherming.
  • Geen bescherming voor tak23-beleggingsverzekeringen.
  • Geen Europese regeling.

Hoe kunnen we u helpen?