Crédit Mutuel Nord Europe, een sterke groep

  • Beobank maakt deel uit van de groep Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), een pionier en leider in bankverzekeren in Frankrijk.

Als pionier en leider in bankverzekeren biedt CMNE bancaire oplossingen aan liefst 1,6 miljoen particulieren, zelfstandigen en bedrijven. De organisatie van de groep, die 1.483 bestuurders en 4.438 medewerkers telt, draait rond drie competentiepijlers: Bank, Verzekeringen en Asset Management. Beobank maakt deel uit van de pijler Bank.

Een Groep die dicht bij u staat:

  • Aanwezig in 3 landen: Frankrijk met 7 departementen, verdeeld over 3 regio’s (Nord-Pas-de Calais, Picardië, Champagne-Ardennen), België en Luxemburg
  • Op 5 markten: Bank, Verzekeringen, Professionelen, Landbouwers, Verenigingen en Ondernemingen

Een solide en stabiele groep

CMNE is een solide bank met een hoge kapitaaldekking die bovendien van een sterke solvabiliteit geniet:

  • Geconsolideerd nettobankproduct: 1.070 miljoen EUR
  • Bruto bedrijfsresultaat: 276 miljoen EUR
  • Geconsolideerd boekhoudkundig nettoresultaat: 253 miljoen EUR
  • Solvabiliteitsratio Basel III Common Equity Tier One: 15,70%
  • Globaal solvabiliteitsratio Basel III: 19,85%

Cijfers op datum van 31/12/2017

Een transparant coöperatief statuut

De groep staat voor een origineel concept van de bankrelatie. Deze is gebaseerd op een participatieve organisatie die beheerders en medewerkers samenbrengt.

Dankzij haar coöperatieve en gedecentraliseerde karakter staat CMNE dicht bij haar klanten. De dialoog met de klanten staat voorop, om hen steeds een snel en persoonlijk antwoord te bieden op hun vragen. Het is dankzij deze filosofie dat CMNE is uitgegroeid tot een moderne bank, zonder haar solidariteitswaarden te vergeten.

Meer info: www.cmne.fr

Meer info