Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Belastingvermindering voor rechtsbijstandsverzekering

De regering wil consumenten een betere toegang bieden tot rechtshulp.

Een rechtsbijstandsverzekering is niet meteen een luxe. Daarom wil de regering het hebben ervan aanmoedigen met een fiscaal voordeel. Dat zou dan de vorm aannemen van een belastingvermindering die kan oplopen tot 120 euro. Ze heeft een wetsontwerp daarover al goedgekeurd. Het is nu naar de Raad van State voor advies en moet nadien nog de zegen krijgen in het parlement.

Een burengeschil? Een dispuut met de huurder of verhuurder? Een betwisting met een aannemer? Een aanvaring met uw werkgever? Of zelfs een ruzie bij een echtscheiding? Er zijn veel mogelijkheden waarvoor we de bijstand van een advocaat kunnen inroepen en desnoods een beroep moeten doen op het gerecht.

Toegang tot rechtshulp

De regering wil dat consumenten die een dergelijk geschil hebben een betere toegang bieden tot de rechtshulp. Daarom moedigt ze het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering aan. Bij hun autoverzekering hebben veel Belgen weliswaar al een luik rechtsbijstand. Hetzelfde geldt voor de familiale polis. Maar voor de andere luiken van het recht is dat vaak niet het geval.

Wie een verzekering rechtsbijstand heeft, krijgt zijn kosten van de verdediging door een advocaat, de gerechtelijke kosten en eventuele expertisekosten terugbetaald door zijn verzekeraar, onafgezien of hij in recht of in fout is. Uiteraard zijn daar beperkingen aan. Vrijwel steeds staat er een maximumbedrag op de terugbetaling van de kosten. De schade die u heeft geleden, wordt daarentegen niet terugbetaald door de rechtsbijstandsverzekering. Die moet u verhalen op de tegenpartij of op uw eigen schadeverzekering (brandverzekering,…).

Minimale dekking

Een wetsontwerp, dat al is goedgekeurd in de regering en nu voor advies naar de Raad van State is gestuurd, stelt wel eisen aan de verzekering, wil ze recht geven op het fiscale voordeel. Zo moet ze tussenkomst geven tot minstens 13.000 euro in een burgerlijk geschil en 13.500 euro in een strafzaak. Voor een geschil over echtscheidingen of wettelijke samenwoonst moet er per persoon een dekking van de kosten zijn tot minstens 3.375 euro. Voor geschillen over een bouw bedraagt het minimum 6.750 euro.

Wie opteert voor een algemene polis rechtsbijstand kan ervoor kiezen om de afzonderlijke rechtsbijstand uit de autoverzekering en de familiale verzekering te halen.

Wachttijd

Let wel: rechtsbijstandsverzekeraars mogen een wachttijd opleggen. Tijdens die periode krijgt u nog geen recht op een tussenkomst van de maatschappij. Voor echtscheidingsgeschillen mag die wachttijd niet meer bedragen dan 3 jaar, voor bouwgeschillen is in een maximumtermijn van vijf jaar voorzien. Doorgaans is de wachttijd die verzekeraars opleggen heel wat korter. Wie verandert van verzekeraar mag de reeds gelopen termijn meenemen.

Die wachttijd wordt ingevoerd om misbruiken te voorkomen. Anders zou wie bijvoorbeeld wil scheiden meteen een verzekering nemen, terwijl een verzekering er alleen is om zich in te dekken tegen onverwachte zaken.

In een notendop

  • Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, zal recht hebben op een belastingvermindering.
  • Dekking rechtsbijstand in autoverzekering en familiale polis heeft beperkte draagwijdte.
  • Rechtsbijstandsverzekeraars mogen een wachttijd opleggen.

Hoe kunnen we u helpen?