Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Geen wachttijd meer voor de groepsverzekering

Zowel de minimumleeftijd als de minimale anciënniteit verdwijnen.

Het wordt makkelijker om bij een groepsverzekering te kunnen aansluiten. Op 1 januari 2019 worden twee nieuwigheden van kracht: er is geen minimumleeftijd meer om van de voordelen ervan te genieten en u hoeft evenmin nog een bepaalde anciënniteit te hebben.

Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering houdt in dat een werkgever ten voordele van zijn werknemers een contract afsluit met een verzekeringsmaatschappij. Vervolgens stort hij op geregelde tijdstippen premies. Met dat geld wordt voor de werknemers via een belegging in een tak21-spaarverzekering een aanvullend pensioen opgebouwd, dat zij op de pensioenleeftijd kunnen opvragen. Overlijdt een werknemer voor de normale uitbetalingsdatum, dan ontvangen zijn nabestaanden het reeds verworven bijeengespaarde bedrag.

De opbrengst van de groepsverzekering is aan regels gebonden. Zo genieten de stortingen die dit jaar gebeuren van een minimumrente van 1,75%. Die kan achteraf jaarlijks nog worden aangevuld met een winstdeelneming indien de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten.

Naast het tot stand brengen van een extra kapitaal kan een groepsverzekering ook in een aantal andere waarborgen voorzien zoals extra uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of een extra uitkering bij overlijden.

De werkgever kan bepalen dat hij alle premies zelf betaalt. Of hij kan onderhandelen dat ook de werknemers een deel moeten storten. Dat laatste gebeurt in de praktijk door inhoudingen op het loon.

Wachttijden verdwijnen

Voor de aansluiting bij een groepsverzekering konden de werkgever en de verzekeraar tot nog toe een minimumleeftijd afspreken, zodat de werknemer bijvoorbeeld maar kon aangesloten worden vanaf zijn 23ste. Het maximum lag op 25 jaar. Vanaf Nieuwjaar vervalt dit. Voortaan komen ook jonge werknemers in aanmerking komen voor een groepsverzekering.

Ook een andere bepaling verdwijnt. Tot nog toe konden werkgevers eveneens een anciënniteitsvoorwaarde opleggen. Zo konden werknemers bijvoorbeeld maar toetreden tot de groepsverzekering indien ze een minimum aantal maanden of jaren in dienst waren. Maar ook dit verandert met Nieuwjaar. Voortaan kunnen werknemers vanaf hun eerste werkdag genieten van de voordelen van de groepsverzekering.

Belasting op de uitkering

De groepsverzekering wordt in principe uitgekeerd op het moment dat de werknemer effectief met pensioen gaat. Er is de keuze tussen de uitbetaling van een kapitaal of de uitkering van een rente. Vrijwel iedereen kiest vandaag nog voor de uitbetaling van een kapitaal.

Bij de uitbetaling komt altijd eerst de fiscus langs. Kiest de betrokkene voor een kapitaal, dan wordt eerst op het globale gevormde bedrag, afhankelijk van de grootte ervan, een solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% afgehouden. Voorts wordt op het globaal gevormde bedrag ook een inhouding voor het Riziv gedaan van 3,55%. Ten slotte volgt de personenbelasting. Neemt de verzekerde het kapitaal op zijn 65ste op, dan bedraagt die 10,09%. Vraagt hij het vroeger op, dan betaalt hij een personenbelasting van 16,66% tot 20,19%, afhankelijk van de leeftijd waarop dit gebeurt. Deze personenbelasting wordt berekend op het spaartegoed na afhouding van solidariteitsbijdrage en Riziv-bijdrage en zonder winstdeelneming.  Dit bedrag wordt wel nog verhoogd met de gemeentebelastingen.

Samengevat

  • Vanaf 1 januari 2019 kan iedereen al vanaf de eerste werkdag toetreden tot de groepsverzekering van zijn werkgever. De minimumleeftijd en de minimale anciënniteit worden afgeschaft.
  • De groepsverzekering laat toe een extra pensioenkapitaal op te bouwen.
  • Bij uitkering van de groepsverzekering komt eerst de fiscus langs.

Hoe de opbrengst van een groepsverzekering best beleggen?

Contacteer uw Beobank adviseur

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?