Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Geld lenen, een vriendendienst

beobank

Mag ik aan iedereen geld lenen?

Ja. Wettelijk bepaalt u volledig vrij wie u financieel steunt: ouders, kinderen, vrienden, buren, … Maar kijk toch een beetje uit en leen in principe alleen aan wie u vertrouwt. Vooral als ze bij u terechtkomen nadat de bank een krediet heeft geweigerd.

Hoeveel mag ik lenen?

Er staat geen wettelijke limiet op kredieten tussen particulieren. Denk er wel aan dat u dit geld zelf niet voor persoonlijke doeleinden kunt gebruiken zolang het niet is terugbetaald. Als u geen interest vraagt, lijdt u in feite schade, want op de bank zou uw geld (een beetje) rente hebben opgebracht.

Moet ik een document laten ondertekenen?

Bij financiële transacties tussen mensen die een affectieve band met elkaar hebben, aarzelen de partijen vaak om een contract op te stellen. Volledig onterecht! Om misverstanden te vermijden die tot een breuk zouden kunnen leiden, doet u er juist goed aan om de leenvoorwaarden duidelijk te omschrijven in een leenovereenkomst of een schuldbekentenis. Meestal stellen de lener en ontlener een gewoon handgeschreven document op, maar het is ook mogelijk om dit aan een notaris te vragen.

 


  • Leenovereenkomst: vermeld de volledige identiteit van lener en ontlener, de datum en de plaats, de kenmerken van de lening (bedrag, eventuele interesten, …) en de manier waarop het bedrag wordt terugbetaald. Noteer ook hoe u het geld ter beschikking stelt: cash, via een bankoverschrijving, enz. Zet er eventueel bij waarvoor de ontlener het geld zal gebruiken. Maak het document op in twee exemplaren en laat ze door beide partijen ondertekenen, voorafgegaan door de woorden “gelezen en goedgekeurd”.

  • Schuldbekentenis: dit is een eenzijdige verbintenis van de ontlener om een bepaald bedrag aan iemand terug te betalen. Ze moet in principe met de hand geschreven zijn door de ontlener. Als ze niet volledig handgeschreven is, moet de ontlener met de hand de formule “goed voor” of “goedgekeurd” en het bedrag in cijfers en voluit in letters noteren en hij alleen mag zijn handtekening zetten. Gebruik dit document als de terugbetalingsvoorwaarden en/of de duur van de lening niet op voorhand bepaald zijn. De lener kan dan met dit document zijn geld terugeisen als hij dat wenst.


  •  


Mag ik interesten aanrekenen?

Ja, voor zover beide partijen ermee akkoord gaan en de rentevoet duidelijk in het document staat. Neem als referentie bijvoorbeeld de interesten die u zou krijgen op een spaarrekening of bij een andere belegging. Maar let op: interesten betekenen voor u inkomsten en daar moet u belastingen op betalen, de zogeheten roerende voorheffing. Ze bedraagt 25% van de ontvangen interesten. Ga voor meer informatie naar de website van de FOD Financiën.

 

Hoe kunnen we u helpen?