Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Heb ik recht op een overlevingspensioen?

Wie heeft recht op een overlevingspensioen als zijn partner sterft?

Het overlijden van uw partner kan ook grote gevolgen hebben voor uw eigen financiële mogelijkheden. Om dat op te vangen, werd het overlevingspensioen in het leven geroepen. In de volksmond heet dat dan ook een weduwepensioen of een weduwnaarspensioen. Het maakt daarbij niet uit of uw partner al dan niet gepensioneerd was.

Hoeveel overlevingspensioen u ontvangt bovenop uw eigen inkomsten hangt af van de loopbaan van uw overleden partner en van het feit of hij of zij zelfstandige, werknemer of ambtenaar was. Er zijn wel grenzen aan de bedragen. Zo kunt u het overlevingspensioen maar tot een bepaald plafond cumuleren met eigen inkomsten. Wie zelf genoeg verdient, zal er zelfs geen krijgen.

Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een overlevingspensioen moet u minstens 1 jaar getrouwd zijn geweest op het ogenblik van overlijden. Indien u voordien wettelijk samenwoonde, telt deze periode ook mee voor het al dan niet bereiken van dat jaar.  Wie alleen wettelijk of feitelijk samenwoonde, heeft er dan weer geen recht op.

Leeftijd

Bovendien moet u zelf een minimumleeftijd hebben bereikt. Overlijdt uw partner in 2019, dan moet u minstens 47 jaar zijn. Sterft hij of zij in 2020, dan is dat 47 jaar en 6 maanden.  In 2021 wordt dat 48 jaar. Het loopt zo verder op met zes maanden per jaar. In 2025 moet u minstens 50 jaar zijn om te kunnen genieten van een overlevingspensioen.

Ook als u aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet, maar het jaar huwelijk niet haalt, kan u recht hebben op een overlevingspensioen. Dat is het geval als u een kind hebt uit uw huwelijk of er een krijgt binnen de 300 dagen na het overlijden van uw huwelijkspartner. Ook zo als het overlijden van uw partner het gevolg was van een ongeval of een beroepsziekte is dat zo.

U mag niet hertrouwd zijn. Vanaf dat moment valt uw overlevingspensioen weer weg. Dat is ook logisch. U heeft iemand anders die u (financieel) kan steunen. Wettelijk samenwonen, heeft dan weer geen invloed.

Gescheiden

Voor ambtenaren geldt nog een bijzondere regel. Wie gescheiden is van een ambtenaar komt eveneens in aanmerking voor een overlevingspensioen voor de jaren van het huwelijk. Was de ambtenaar intussen hertrouwd, dan moet het overlevingspensioen gedeeld worden. Ook hier geldt dat bij het hertrouwen het overlevingspensioen wegvalt.

Overgangsuitkering

Bereikt u niet de minimale leeftijd, dan valt u toch niet meteen uit de boot. U krijgt dan een overgangsuitkering. Die bedraagt 12 maanden overlevingspensioen. Die periode wordt verhoogd tot 24 maanden als u op het moment van overlijden een of meerdere kinderen ten laste heeft waarvoor u of uw partner kinderbijslag kreeg. Ook kinderen die geboren worden binnen de 300 dagen na het overlijden van uw partner tellen hiervoor mee.

De aanvraag tot een overlevingspensioen of overgangsuitkering moet binnen de twaalf maanden na het overlijden worden ingediend, tenzij uw partner al gepensioneerd was. In dat geval worden uw rechten automatisch onderzocht.

Wie een overgangsuitkering krijgt en na de overgangsperiode geen job heeft, krijgt meteen zonder wachttijd een werkloosheidsuitkering.

Wezen

Ook wezen kunnen onder bepaalde omstandigheden recht hebben op een overlevingspensioen.

Interessante websites

Overlevingspensioen ambtenaren en werknemers: https://www.sfpd.fgov.be/nl/recht-op-pensioen/overlevingspensioen

Overlevingspensioen zelfstandigen: https://www.rsvz.be/nl/faq/mijn-echtgenoote-die-zelfstandige-helper-was-overleden-heb-ik-recht-op-een-overlevingspensioen

Overgangsuitkering: https://www.sfpd.fgov.be/nl/recht-op-pensioen/overgangsuitkering

Samengevat

  • Als uw huwelijkspartner overlijdt, hebt u recht op een overlevingspensioen bovenop uw eigen inkomsten.
  • Het bedrag hangt af van de beroepsloopbaan van uw overleden partner.
  • U moet een minimumleeftijd hebben bereikt om in aanmerking te komen voor een overlevingspensioen. Haalt u die niet, dan heeft u tijdelijk recht op een overgangsregeling.
  • U moet minstens een jaar getrouwd zijn geweest.
  • Bij ambtenaren komen ook gescheiden partners in aanmerking voor een overlevingspensioen.

Hoe kunnen we u helpen?